ניקיון ומיחזור לעסקים

ניקיון ומיחזור לעסקים

עיריית תל אביב-יפו שמה לה למטרה לשמור על עיר נקייה ומטופחת ולקדם את נושא המיחזור בעיר.

אגף התברואה וניהול הפסולת מטפל בפינוי אשפה מבתים, עסקים ומפעלים. עבודת האגף כולל פינוי אשפה חריגה וגזם פרטי, מיחזור אשפה, ניקיון רחובות ידני ומכני, ניקיון שווקים, פעילות ניקיון באירועים, פינוי גרוטאות רכב, אחזקה ותפעול של בתי שימוש ציבוריים, הדברת מזיקים ופינוי פגרים.

לבעלי ובעלות העסקים בעיר יש תפקיד משמעותי בשמירה על הניקיון במרחב הציבורי ובסמוך לבתי העסק. יחד נשמור על נייקון העיר תל אביב-יפו.​

{{ fli.linksClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד