פטורים מנגישות

תחנת פטורים מנגישות מטפלת בבקשות לפטור מנגישות, אשר נמסרות לעירייה בצמוד לחוות דעת מורשה נגישות מתו"ס שמוגשות לפני מתן היתר בניה ולפני אכלוס/גמר.
התחנה אינה מטפלת בבדיקה/אישור של חוות דעת "רגילות" של מורשי נגישות, כלומר חוות דעת שאינן כוללות בקשות לפטור. חוות דעת שכאלו (שאינן כוללות בקשות לפטור) נבדקות ישירות על ידי המחלקות הרלוונטיות: מחלקת רישוי בודקת את חוות הדעת למתן היתר והיחידה לאיכות הבניה במכון הרישוי בודקת את חוות הדעת לאכלוס/גמר.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}