פיתוח המרחב הציבורי

  
 
הנוף העירוני הוא תוצר תהליכי תכנון של המרחב העירוני המבוצעים על ידי אדריכל העיר ומיושמים בשטח על ידי האגף לשיפור פני העיר (שפ"ע).
פעולות לפיתוח וטיפוח פני העיר נעשות באופן שוטף ברחבי העיר אם בהקמה, בשיפוץ או בשדרוג גינות, שטחים ירוקים ואתרים לשימוש התושבים והמבקרים בה, והם מתוחזקים בהתמדה. בכלל זה, עוסק אגף שפ"ע גם בשמירה על הסדר והניקיון ע"י פינוי מטרדים ממדרכות, ביצוע צווי הריסה, פינוי פסולת בניין משטחים פתוחים ומחצרות, תיחום אזורי אירוע, קישוט העיר בדגלים ובכרזות לקראת אירועים, תחזוק לוחות מודעות ועוד.

{{ fli.linksClient.title }}

עוד בנושא  

 

 

לוחות מודעות

  
 
לוחות המודעות הציבוריים מוצבים לשימוש כל מי שמבקש לפרסם מודעה ברחבי העיר, ומסייעים לשמור על ניקיון קירות העיר. בעיר מוצבים כ-350 לוחות מודעות לשימוש הציבור, ותליית מודעה עליהם אינה מצריכה אישור.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד