רישוי ופיקוח בנייה

בדיקת זכויות בנייה

  
 

מהן זכויות בנייה?

זכויות בנייה הן אפשרויות הבנייה והשימוש הניתנים לגבי קרקע מסוימת.

 

מה כולל המידע?

גוש וחלקה, רשימת תוכניות החלות על הקרקע וסטטוס, ייעוד ושימושים על פי תוכנית בניין עיר, שטחי בנייה, קווי בניין, גובה, אפשרויות בנייה חדשה או תוספות, התראות, הסדרי קרקע, בניין לשימור, מסמכי מדיניות תכנונית.

 

כיצד ניתן לקבל את המידע?

  • מידע בכתב - ניתן לקבל מידע בכתב אודות זכויות הבנייה בנכס מהמערכת המקוונת לזכויות בנייה, ואף להפיק מידע חתום על ידי מהנדס העיר. מכתב זה יכול לשמש כאסמכתא. אם אתם תושבי העיר ורשומים לדיגיתל תוכלו לקבל את המידע בקלות ונוחות ב-'דיגיתל שלי'

{{ lwi.linksClient.title }}

  • מידע בעל פה - ניתן לקבל מידע אודות זכויות הבנייה בנכס במרכז שירות הנדסי, בתאום מראש בלבד. המידע יינתן בעל פה בלבד ואינו יכול לשמש כאסמכתא. ניתן לקבוע פגישה לקבלת מידע בעל פה באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה.
  •  

    שימו לב: המידע הניתן בעל פה במרכז המידע מבוסס על נתונים ראשוניים, ללא עיבוד והוא לידיעה בלבד

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד