מגמת אמנות בבי"ס תיכון עירוני א'

תלמידים הלומדים במגמת אמנות בבית ספר עירוני א', מחויבים בתשלום עבור אגרת תוכניות לימודים נוספות למגמת אמנות. 

גובה האגרה
גובה התשלום בשנת תשע"ז הינו כדלקמן:

 • חטיבת ביניים - 1,060 ש"ח.

חטיבה עליונה:

 • קולנוע ותיאטרון -3,000 ₪ 
 •  מחול ומוסיקה – 3,750 ₪ ,
 • אמנות פלסטית -  3,750 ₪
   

אפשרויות תשלום

 
 

התשלומים יבוצעו באמצעות הוראת קבע לבנק בלבד. ניתן לשלם בתשלום אחד מראש או ב- 6 תשלומים חודשיים הצמודים למדד. המשלמים מראש יהיו פטורים מתוספות הנובעות מהפרשי הצמדה.
 

 


 

תשלומים חודשיים:


התשלומים ינוכו החל מחודש אוקטובר 2016, באמצעות טופס הוראה לחיוב חשבון בגין שרותי חינוך, בכל שלישי בחודש, ב- 6 תשלומים צמודים למדד יולי 2016. את הטופס החתום על ידי הבנק יש לשלוח למחלקת הגבייה, באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, רחוב אבן גבירול 69 או לפקס הרשום מעלה.
 
על פיגור בתשלום יתווספו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה).
 

ביטול השתתפות:


עזיבה עד ה-15 לחודש - חיוב בגין חצי החודש, עזיבה לאחר ה-16 לחודש - חיוב בגין חודש מלא. בגין ביטול השתתפות במגמת אמנות עד לחודש פברואר 2017 יוחזר לתלמיד החלק היחסי של אגרת הלימוד. בגין ביטול השתתפות במגמה מחודש מרץ 2017 ואילך לא יוחזר התשלום כלל.

הנחות

 • הנחות יינתנו רק לתושבי תל-אביב-יפו, על בסיס מבחן הכנסות של המשפחה.
 • שיעור ההנחה נקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מוסדות העירייה.
 • תשלום שכר לימוד חודשי מלא יחול על משפחות שהכנסתם הממוצעת לנפש ברוטו עולה על 3,110 ש"ח לנפש לשנת הלימודים תשע"ז.
 • לצורך קביעת הזכאות להנחה, יש להמציא את המסמכים כמפורט בטבלת המסמכים לקביעת גובה ההנחה בשכר לימוד.
  תאריך הגשת המסמכים לבקשה להנחה:
  ניתן להגיש בקשה להנחה עד סוף חודש פברואר (28.2) לגבי אותה שנה. בקשות להנחה יש להגיש למחלקת הגבייה, באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, בית קרדן, דרך מנחם בגין 154, קומה 14, חדר 35.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלה {{ tab.tablesClient.title }}
 • מסנן עבור {{ filter.Name }}. לפתיחה לחץ enter, עבור בין האפשרויות בעזרת tab ולחץ enter לבחירה. לחץ escape לסגירה

  {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: