חינוך

מגמת אמנות בבית ספר עירוני א' - תשלומים

הלימודים במגמת האמנות בבית הספר עירוני א' כרוכים בתשלום עבור אגרת תוכניות לימודים נוספות. 


גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד​:
  • חטיבת ביניים (כיתה ט')- 1,060 ש"ח
  • חטיבה עליונה (כיתות י'-י"ב)- 1,150 ש"ח

תנאים ודרכי תשלום  

 

 

 

הנחות  

 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד