דיור בר השגה

דיור בר השגה לשנת 2019

הגרלת דיור בר השגה בתל אביב-יפו התקיימה ב-14.04.2019 והוגרלו 86 יחידות דיור ב-5 פרויקטים באזורים שונים בעיר. במסגרת הפרויקטים יוגרלו יחידות דיור להשכרה במחירים מוזלים בחמישה מיזמי נדל"ן באזורים שונים בעיר - פרויקט WE, פרויקט גני שפירא, דירות ביד אליהו, פרויקט מידטאון ופרויקט יסוד המעלה. ההרשמה לפרויקטים מתבצעת דרך אתר tlv4less.co.il והיא תיסגר בתאריך 07/04/2019, עד השעה 15:00.

 

הפרויקטים המשתתפים בהגרלה:

פרויקט WE – מתחם עירוני חדש הסמוך לדרך השלום ולמגדלי עזריאלי (רחוב מנחם בגין 150), כולל 10 יחידות דיור בנות 2-3 חדרים. עלות שכירות חודשית בפרויקט תעמוד על כ- 4,300 ₪ לדירת 2 חדרים וכ- 5,000 ש"ח לדירת 3 חדרים.
פרויקט גני שפירא - הוקם בשנת 2013 באמצעות חברת "עזרה ובצרון" ובמימון עיריית תל-אביב-יפו באופן ייעודי לדיור בר השגה והביא להתחדשות חסרת תקדים של השכונה הדרומית. במהלך קיץ 2019 יוקצו בפרויקט 54 יחידות דיור בנות 3-5 חדרים לדיירים חדשים.
השכירות החודשית בפרויקט תעמוד על 3,500 ש"ח לדירת 3 חדרים, 3,900 לדירת 4 חדרים, 3,900-3,700 ש"ח לדירת גן בעלת 3-4 חדרים, כ- 4,200 ש"ח לדירת פנטהאוז בעלת 4 חדרים וכ- 4,600 ש"ח לדירת פנטהאוז בעלת 5 חדרים.
פרויקט יד אליהו – שישה מבנים ברחבי שכונת יד אליהו, הכוללים 17 יחידות דיור בנות 1-2 חדרים. השכירות החודשית בפרויקט תעמוד על כ-1,600-1,100 ש"ח לדירת חדר וכ- 2,700-1,500 ש"ח לדירת 2 חדרים.
פרויקט יסוד המעלה - ממוקם בלב שכונת נווה שאנן (רחוב יסוד המעלה 33-35), כולל 2 דירות בנות 2 חדרים. השכירות החודשית בפרויקט תעמוד על 3,100 ש"ח.
פרויקט מידטאון תל אביב - סמוך למתחם שרונה ולמגדלי עזריאלי (רחוב מנחם בגין 144), כולל 3 יחידות דיור בנות 3 חדרים. עלות שכירות חודשית בפרויקט תעמוד על כ- 5,040 ש"ח.

מהו דיור בר השגה?

עיריית תל-אביב-יפו ממשיכה להוביל את תחום דיור בר ההשגה בישראל. במסגרת הפרויקטים מוגרלות יחידות דיור להשכרה במחירים מוזלים, במיזמי נדל"ן באזורים שונים בעיר. העולים בהגרלה זוכים לחוזי שכירות יציבים למשך שלוש שנים, עם אופציה להארכה לשנתיים נוספות. כלל הזכיות כפופות לחתימת המתמודדים מול היזמים ובעמידה בקריטריונים שקבעה מועצת העירייה.
לאחר ההגרלה מתבצעת בדיקת זכאות למועמדים והתקדמות עם הזכאים לבחירת דירה, לפי סדר עלייתם בהגרלה.

 

בשנים האחרונות מובילות יחדיו עיריית תל-אביב-יפו והחברה העירונית "עזרה ובצרון", את הקמתם של פרויקטים ראשונים מסוגם לדיור בר השגה בעיר. מטרת המהלך הינה לייצר אפשרויות מגורים בעלויות נמוכות לתושבי העיר תל-אביב-יפו, מבלי להתפשר על איכות הדירות.

 

עתידה של העיר כרוך בעתידם של תושביה

הרצון לשמור על מרקמה ואופיה של העיר לצד הצורך לייצר איכות חיים במחירים מוזלים, עומדים בבסיסה של תפיסת ההתחדשות העירונית בתל-אביב-יפו. ההגרלה הקרובה על הפרויקטים לדיור בר השגה בעיר תתרום ליצירתה של תשתית קהילתית דינמית וחזקה, לצד איכות חיים מתקדמת, ועתידה להוות מודל חדשני לשינוי מציאות הדיור בארץ.

הרחבת תנאי הזכאות לדיור בר השגה

עיריית תל-אביב-יפו מרחיבה את תנאי הזכאות לדיור בר השגה בעיר לציבור מגוון ורחב יותר, זאת כמענה לבקשות התושבים.
ההחלטה, אשר אושרה על ידי מועצת העירייה, נעשתה בעקבות ריבוי הפניות בנושא, ולאור הניסיון שנצבר בהגרלות האחרונות לדיור בר השגה. עודכנו הקריטריונים לדיור בר השגה בשכירות, באופן המרחיב את קבוצת המועמדים הפוטנציאליים ועודכן תהליך ההרשמה להגרלה.
חברת "עזרה ובצרון" המשמשת כזרוע הביצועית של עיריית תל-אביב-יפו בתחום הבינוי הציבורי, וכן מובילה את תחום ההתחדשות העירונית בעיר, אמונה על ניהול הפרויקט.

השינויים שחלו בתנאי הזכאות:

הקריטריונים לקביעת הזכאות הומלצו על ידי הוועדה לדיור בר השגה של העירייה, והינם פועל יוצא של שיקולי מדיניות ובראשם הגדרת זוגות ומשפחות בתחילת דרכן ממעמד הביניים כקהל היעד המרכזי.
תושבות בתל-אביב-יפו - תנאי זכאות זה הורחב. נקבע כי תושב תל- אביב-יפו, הינו מי שכתובתו הרשומה בעיר הינה במשך שלוש השנים האחרונות לפחות, או במשך ארבע שנים לפחות מתוך עשר השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע (זאת במקום התנאי של מגורים בעיר במשך 5 שנים ברציפות). 
•קריטריון הגיל- לקריטריון הקובע כי גילו של אחד הבגירים לא יעלה על 45, התווספה חלופה נוספת הקובעת כי לחלופין מתמודד יכול להיות מעל גיל 45 ובלבד שבמשק הבית יש ילד אשר גילו מתחת לגיל 12 שנים במועד הקובע, והרשום בתעודת הזהות של המועמד הבגיר.
•קריטריון ההכנסה- קריטריון זה הורחב, כך שעל הסכום הקבוע ברף העליון של העשירון השביעי בהתאם לפרסומי הלמ"ס, התווספו 10 אחוזים. כמו כן, נקבע כי קריטריון זה ייבחן בממוצע של כל החודשים בהם עבד המועמד ב-36 החודשים הקודמים למועד הקבוע.
•שאר הקריטריונים נותרו ללא שינוי.

השינוי בתהליך ההרשמה

בשונה מההגרלה הקודמת, המתמודדים אינם נדרשים  להמציא את כל המסמכים בשלב הרישום. אלא, להירשם להגרלה, לצרף צילום של תעודת זהות המועמד ולחתום על הצהרה שהם קראו על הפרויקט, מעוניינים בו, קראו את הקריטריונים ועומדים בהם, ורק באם יידרשו ויעלו בהגרלה אז הם יצטרכו להמציא את המסמכים לחברת "עזרה ובצרון".

מי זכאי/ת?

מועמד/ת זכאי/ת לדיור בר השגה בכפוף לכך שהוא/היא עומד/ת בכל אחד מתנאי הזכאות המפורטים להלן:

מועמד יוכר כזכאי לדיור בר השגה להגרלה זו בכפוף לכך שבמועד הגשת המועמדות להגרלה וביחס למועד הקובע (אשר משתנה מהגרלה ולהגרלה) הוא עומד בכל אחד מתנאי הזכאות המפורטים בהמשך. להוכחת עמידת המועמד בתנאי הזכאות המפורטים להלן, יש להגיש את המסמכים המפורטים באתר בחוברת ההרשמה והמידע הזמינה להורדה מהאתר.


לעיריית תל-אביב-יפו הזכות לערוך שינויים בתנאי הזכאות כפי שייקבע על ידי המוסדות המוסמכים של העירייה.
יובהר כי להוכחת העמידה בתנאי הזכאות העירייה ו/או עזרה ובצרון רשאיות לדרוש כל מסמך נוסף מעבר למסמכים שיפורטו להלן או לקבל מסמכים חלופיים אחרים, המעידים על עמידה בתנאי הזכאות וזאת על פי שיקול דעתן הבלעדית.


הדירות בפרויקטים נשוא הגרלה זו הינן ל"משק בית" כהגדרתו להלן: 

"משק בית" - זוגות נשואים/ידועים בציבור, עם או בלי ילדים או יחידים/רווקים.

 

תנאי ראשון – חסר דירה

כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה או ללא בעלות על חלק מדירה, אשר יש בה כדי למנוע קבלת תעודת זכאות. הוכחה בלעדית לקריטריון זה הינה על ידי הצגת תעודת זכאות או אישור מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון. ראו פירוט בנספח 1 לחוברת.
לתשומת לב המועמדים! אינכם נדרשים להוציא את תעודת הזכאות או אישור מחיר למשתכן בטרם ההרשמה, אלא רק לוודא שהנכם זכאים לתעודת זכאות. רק אם מספרכם יועלה במועד ההגרלה תתבקשו להנפיק את תעודת הזכאות או אישור מחיר למשתכן ולמסרם פיזית לידי עזרה ובצרון במשרדי החברה ובשעות קבלת הקהל. יש למסור את התעודה לא יאוחר מעשרה ימים ממועד הדרישה.
מועמדים חד הוריים ו/או אחרים אשר ידוע להם כי עליהם לגשת לוועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון כחלק מתהליך הנפקת תעודת הזכאות, מתבקשים להגיש את הטפסים הדרושים לדיון בהקדם ובאופן נפרד ועצמאי לחברת עמידר/מרכז אלונים מקבוצת מגער/חברת מילגם בטרם עריכת ההגרלה.
 

תנאי שני – תושב תל-אביב-יפו

אחד הבגירים לפחות במשק הבית הינו אזרח ישראל שהינו תושב תל-אביב-יפו במשך שלוש השנים שקדמו למועד הקובע (31.12.2018) או היה תושב תל-אביב-יפו במשך 4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע.

  • הוכחת התושבות של המועמד בתל-אביב-יפו תהא על סמך הרישום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, או באמצעות חוזי שכירות, או באמצעות תשלומי ארנונה.
  • מועמד אשר גר בבית הוריו יחתים את הוריו על התצהיר המפורט בטופס 3 המופיע בחוברת ההרשמה המידע הזמינה להורדה מהאתר וכן יצרף אישור ארנונה.
     

תנאי שלישי – הכנסות

סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב- 36 החודשים שקדמו למועד הקובע, לא עלתה על ההכנסה הממוצעת החודשית של הרף העליון של העשירון השביעי, שלצורך בדיקת הזכאות יועמד על סך של 23,094 ש"ח ברוטו לחודש (בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון ליום פרסום חוברת זו) ובתוספת 10 אחוזים.

בחישוב הכנסות משק הבית תילקחנה בחשבון הכנסות מעסק ו/או משלח יד, משכורת (מובהר כי בחישוב המשכורת יילקחו בחשבון כל הרכיבים החייבים במס), הכנסות מדמי שכירות, רווחים מניירות ערך, דמי אבטלה, מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או מבן הזוג, גמלאות מחליפות שכר (כגון דמי לידה, מילואים, פיצוי ביטוחי בגין אבדן כושר עבודה, פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין נכות מעבודה וכיוצא בזה).

בחישוב הכנסות משק הבית לא תובאנה בחשבון גמלאות או קצבה שוטפת מהמוסד לביטוח לאומי שאינן תלויות הכנסה (כגון קצבת ילדים, נכות כללית וכדומה), הכנסות פטורות ממס (כגון פדיון קרן השתלמות, קופות גמל, מתנות) והכנסות חד פעמיות (כגון פיצויי פיטורין, זכייה בהגרלות וכדומה).


 

תנאי רביעי – גובה הון עצמי ונכסים

סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע (30.12.2018) לא יעלה על סך של 300,000 ש"ח (שלוש מאות אלף שקלים חדשים).
בחישוב ההון העצמי של משק הבית יובאו בחשבון נכסי נדל"ן, כלי רכב ונכסים ופיקדונות פיננסיים בהתאם להנחיות שבחוברת ההרשמה.
 

תנאי חמישי – מיצוי כושר ההשתכרות

בשלוש השנים שלפני המועד הקובע (31.12.2018), עבד לפחות אחד הבגירים במשק הבית עשרים וארבעה (24) חודשים (לפחות) במשרה מלאה ומתוכם שנים עשר (12) חודשי עבודה במשרה מלאה באופן רציף.

"משרה מלאה" –בהתאם לנהוג והמקובל בענף בו מועסק המועמד, ולכל הפחות 32 שעות שבועיות.
  • בחינת כושר השתכרותם של עובדים עצמאיים תבוצע באופן שיהיה דומה ככל הניתן לבדיקת עובד שכיר.
  • זוגות נשואים/ידועים בציבור – על לפחות אחד מבני הזוג למצות את כושר ההשתכרות.
  • משפחה חד הורית – הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות (התשנ"ב) 1992, העובד במשרה חלקית (לעניין סעיף זה לפחות חמישים אחוז (50%) מהיקף משרה מלאה), ייחשב כממצה את כושר ההשתכרות.

מועמד סטודנט – לגבי מועמד שהינו סטודנט, לא תיבחן הרציפות אלא עבודה במשרה מלאה של 24 חודשים בשלוש השנים שלפני המועד הקובע (31.12.2018).

מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה לא יהיו רשאים להשתתף בהגרלה! המועמד אינו מקבל ואינו זכאי לקבל קצבאות הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי בשלוש השנים האחרונות מהמועד הקובע (31.12.2018)
 

תנאי שישי – קריטריון הגיל

גילו של אחד הבגירים לפחות במשק הבית במועד הקובע (31.12.2018), לא יעלה על גיל ארבעים וחמש (45) שנים (כולל), ולגבי מועמד שהינו יחיד גילו עולה על עשרים ושבע (27) שנים;

לחלופין, במשק הבית בו יש ילד אחד לפחות אשר גילו אינו עולה על גיל  12 שנים (כולל) במועד הקובע (31.12.2018), והרשום בתעודת הזהות של המועמד הבגיר.

 

תנאי שביעי – "משק בית ובו ילד"

רלוונטי רק לדירות מסוימות כמפורט ב"פרק ב'- הפרויקטים" בחוברת ההרשמה והמידע הזמינה להורדה מהאתר.

במשק הבית יש ילד אחד לפחות שגילו במועד הקובע (31.12.2018) אינו עולה על שתיים עשרה (12) שנים (כולל) והרשום בתעודת הזהות של המועמד הבגיר. 

מובהר כי משק בית ובו ילד יכול שיהיה גם משפחה חד הורית עם ילד שגילו אינו עולה על גיל 12 שנים (כולל) במועד הקובע (31.12.2018).

*אישה הנמצאת בחודשי היריון תוכל לענות על הגדרת משק בית ובו לפחות ילד אחד שגילו אינו עולה על גיל  12 שנים (כולל) וזאת על סמך הצגת אישורים רפואיים נדרשים על ההיריון.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: