דיור בר השגה

עיריית תל אביב-יפו ממשיכה להוביל את תחום הדיור בר ההשגה בישראל. בשנים האחרונות מקדמת העירייה, באמצעות החברה העירונית "עזרה ובצרון", הקמה של פרויקטים ראשונים מסוגם לדיור בר השגה בעיר. מטרת המהלך היא לייצר אפשרויות מגורים בעלויות נמוכות לתושבי תל אביב-יפו מבלי להתפשר על איכות הדירות.

במסגרת הפרויקטים מוגרלות יחידות דיור להשכרה במחירים מוזלים, במיזמי נדל"ן באזורים שונים בעיר. העולים בהגרלה זוכים לחוזי שכירות יציבים למשך שלוש שנים, עם אופציה להארכה לשנתיים נוספות. כלל הזכיות כפופות לחתימת המתמודדים מול היזמים ובעמידה בקריטריונים שקבעה מועצת העירייה. לאחר ההגרלה מתבצעת בדיקת זכאות המועמדים והתקדמות עם הזכאים לבחירת דירה, לפי סדר עלייתם בהגרלה. 

עתידה של העיר כרוך בעתידם של תושביה

הרצון לשמור על מרקמה ועל אופייה של העיר, והצורך לייצר איכות חיים במחירים מוזלים, עומדים בבסיסה של תפיסת ההתחדשות העירונית בתל אביב-יפו. הפרויקטים לדיור בר השגה בעיר יתרמו ליצירתה של תשתית קהילתית דינמית וחזקה, עם איכות חיים מתקדמת, ועתידים להוות מודל חדשני לשינוי מציאות הדיור בארץ.

איך נרשמים?

נכנסים לפרויקט הרלוונטי עבורכם, בודקים את תנאי הזכאות ונרשמים להגרלה. המעוניינים נדרשים לצרף צילום תעודת הזהות שלהם ולחתום על הצהרה לפיה קראו את המידע על הפרויקט, עומדים בקריטריונים ומעוניינים בו. רק מי שעלו בהגרלה יידרשו להציג לחברת "עזרה וביצרון" מסמכים המוכיחים עמידה בתנאי הזכאות.

 

 

בית המורהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Assets/Lists/AffordableHousingProjects/DispForm.aspx?ID=1בית המורההסתיים#a4211c
קומפלקס מח"לhttps://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Assets/Lists/AffordableHousingProjects/DispForm.aspx?ID=2קומפלקס מח"לפתוח#13fb21

{{ fli.linksClient.title }}

רוצה לשמוע עוד?

התושב - ההסכת העירוני הראשון שעוסק בכל מה שמטריד, מעניין, חשוב ומרתק במרחב הציבורי בעיר שלנו, ובאיך העירייה עובדת ואיך היא יכולה לעבוד בשבילכם ובשבילכן.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד