דיור בר השגה

תוצאות ההגרלה

ההגרלה התקיימה בתאריך ה- 13.08.2018 ביום ב' בשעה 12:00 -להלן: תוצאות ההגרלה.

מועמדים שמספריהם עלו בהגרלה כמספרים המועמדים לזכייה וכן מספרים הנמצאים ברשימת ההמתנה, נדרשים להגיש, תוך עשרה ימי עסקים, את כל מסמכי הבקשה כמפורט בחוברת ההרשמה לידי חברת עזרה ובצרון בתיאום מראש או  באמצעות שליחת דואר אלקטרוני, על ידי סריקת כל המסמכים לקובץ אחד. פרטי ההתקשרות עם החברה מופיעים מטה.

מובהר כי זכייה בהגרלה מותנת בבדיקת מסמכי הבקשה של המועמדים לזכייה על ידי עיריית תל-אביב-יפו ובעמידתם בכל תנאי הזכאות כמפורט בחוברת ההרשמה.

פרויקט מידטאון

המגדל היוקרתי מתנשא לגובה 50 קומות וכולל שלל מתקנים לרווחת הדיירים, שטחים ציבוריים ועוד. המתחם ממוקם בסמוך למוזיאון תל אביב, לתיאטרון הקאמרי ולאופרה, מרחק דקות הליכה מבתי הקפה והמסעדות של קניון עזריאלי, מתחם שרונה ומכל יתר הדברים הטובים שיש לעיר תל-אביב-יפו להציע.

פירוט על יחידות הדיור נמצא בחוברת הרישום והמידע.

רשימת תנאי הזכאות המלאה נמצאת באתר ההגרלה: Tlv4less.co.il.

מהו דיור בר השגה?

עיריית תל אביב-יפו ממשיכה להוביל את תחום דיור בר ההשגה בישראל. בתאריך 22/10/2017, החלה הרשמה להגרלת כ-50 דירות בשלושה פרויקטי מגורים פרטיים ברחבי העיר המשלבים דיור בר השגה.


במסגרת הפרויקטים מוגרלות יחידות דיור להשכרה במחירים מוזלים בשלושה מיזמי נדל"ן - במגדל "מידטאון תל אביב",  במתחם יסוד המעלה ובשכונת גני שפירא (כל הדירות בפרויקט זה הוגרלו בינואר 2018).

העולים בהגרלה זוכים לחוזי שכירות יציבים למשך שלוש שנים, עם אופציה להארכה לשנתיים נוספות. אכלוס הדירות צפוי במהלך שנת 2018, בכפוף לחתימת הזוכים מול היזמים ובהתאם לקריטריונים שקבעה מועצת העירייה.
לאחר ההגרלה מתבצעת בדיקת זכאות למועמדים והתקדמות עם הזכאים לבחירת דירה, לפי סדר עלייתם בהגרלה.

 

בשנים האחרונות מובילות יחדיו עיריית תל-אביב-יפו והחברה העירונית "עזרה ובצרון", את הקמתם של פרויקטים ראשונים מסוגם לדיור בר השגה בעיר. מטרת המהלך הינה לייצר אפשרויות מגורים בעלויות נמוכות לתושבי העיר תל-אביב-יפו, מבלי להתפשר על איכות הדירות.

 

עתידה של העיר כרוך בעתידם של תושביה

הרצון לשמור על מרקמה ואופיה של העיר לצד הצורך לייצר איכות חיים במחירים מוזלים, עומדים בבסיסה של תפיסת ההתחדשות העירונית בתל-אביב-יפו. ההגרלה הקרובה על הפרויקטים לדיור בר השגה בעיר תתרום ליצירתה של תשתית קהילתית דינמית וחזקה, לצד איכות חיים מתקדמת, ועתידה להוות מודל חדשני לשינוי מציאות הדיור בארץ.

הרחבת תנאי הזכאות לדיור בר השגה

עיריית תל-אביב-יפו מרחיבה את תנאי הזכאות לדיור בר השגה בעיר לציבור מגוון ורחב יותר, זאת כמענה לבקשות התושבים.
ההחלטה, אשר אושרה בימים האחרונים על ידי מועצת העירייה, נעשתה בעקבות ריבוי הפניות בנושא, ולאור הניסיון שנצבר בהגרלות האחרונות לדיור בר השגה, ובפרט בהגרלה שנערכה בחודש ינואר 2018 לפרויקטים ביסוד המעלה, מידטאון וגני שפירא. עודכנו הקריטריונים לדיור בר השגה בשכירות, באופן המרחיב את קבוצת המועמדים הפוטנציאליים ועודכן תהליך ההרשמה להגרלה.
חברת "עזרה ובצרון" המשמשת כזרוע הביצועית של עיריית תל-אביב-יפו בתחום הבינוי הציבורי, וכן מובילה את תחום ההתחדשות העירונית בעיר, אמונה על ניהול הפרויקט.

השינויים שיחולו בתנאי הזכאות:

הקריטריונים לקביעת הזכאות הומלצו על ידי הוועדה לדיור בר השגה של העיריה, והינם פועל יוצא של שיקולי מדיניות ובראשם הגדרת זוגות ומשפחות בתחילת דרכן ממעמד הביניים כקהל היעד המרכזי.
תושבות בתל-אביב-יפו - תנאי זכאות זה יורחב. נקבע כי תושב תל- אביב-יפו, הינו מי שכתובתו הרשומה בעיר הינה במשך שלוש השנים האחרונות לפחות, או במשך ארבע שנים לפחות מתוך עשר השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע (זאת במקום התנאי של מגורים בעיר במשך 5 שנים ברציפות). 
•קריטריון הגיל- לקריטריון הקובע כי גילו של אחד הבגירים לא יעלה על 45, תתווסף חלופה נוספת הקובעת כי לחלופין מתמודד יכול להיות מעל גיל 45 ובלבד שבמשק הבית יש ילד אשר גילו מתחת לגיל 12 שנים במועד הקובע, והרשום בתעודת הזהות של המועמד הבגיר.
•קריטריון ההכנסה- קריטריון זה יורחב כך שעל הסכום הקבוע ברף העליון של העשירון השביעי בהתאם לפרסומי הלמ"ס, יתווספו 10 אחוזים. כמו כן נקבע כי קריטריון זה ייבחן בממוצע של כל החודשים בהם עבד המועמד ב-36 החודשים הקודמים למועד הקבוע.
•שאר הקריטריונים נותרו ללא שינוי.

השינוי בתהליך ההרשמה

בשונה מההגרלה הקודמת, המתמודדים אינם נדרשים  להמציא את כל המסמכים בשלב הרישום. אלא, להירשם להגרלה, לחתום על הצהרה שהם קראו על הפרויקט, מעוניינים בו, קראו את הקריטריונים ועומדים בהם ורק באם יידרשו ויעלו בהגרלה אז הם יצטרכו להמציא את המסמכים לחברת "עזרה ובצרון".

 

הפרויקטים המשתתפים:

•פרויקט מידטאון תל אביב – ממוקם ברחוב מנחם בגין 144, כולל 9 יחידות דיור בנות 3 חדרים שמיועדות למשקי בית בלבד (זוג /ידועים בציבור ללא ילדים, זוג/ידועים בציבור/משפחות חד הוריות עם ילדים מתחת לגיל 12).

קבלן/יזם: ישראל קנדה. מועד איכלוס: אוקטובר 2018 (משוער).

עלויות: שכירות חודשית בפרויקט תעמוד על 4,940 ₪*, דמי ניהול (חודשי): 434 ₪ , חניה אחת בלבד לכל דירה בעלות של 450 ₪ לחודש

*לתשומת הלב: סכום שכר הדירה עבור יחידות הדיור בפרויקט מידטאון הוא 25 אחוזים (כולל מע"מ) מחציון הכנסה כספית ברוטו למשק בית של עשירון שביעי נכון למועד פרסום חוברת זו, דהיינו נכון לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של שנת 2015. על הדיירים לקחת בחשבון שההכנסה ברוטו עשויה להתעדכן בהתאם לפרסום נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עם מסירת הדירות לזוכים בהגרלה וחתימה על חוזה השכירות, לפיכך דמי השכירות יעודכנו בהתאם.
•פרויקט יסוד המעלה 33 - דירת 3 חדרים שמיועדת למשקי בית בלבד (זוג /ידועים בציבור ללא ילדים, זוג/ידועים בציבור/משפחות חד הוריות עם ילדים מתחת לגיל 12). עלות שכירות חודשית בפרויקט לדירה זו תעמוד על 3,500 ₪.

מי זכאי/ת?

מועמד/ת זכאי/ת לדיור בר השגה בכפוף לכך שהוא/היא עומד/ת בכל אחד מתנאי הזכאות המפורטים להלן:

מועמד יוכר כזכאי לדיור בר השגה להגרלה זו בכפוף לכך שביום 30.6.2018 (להלן: "המועד הקובע") הוא עומד בכל אחד מתנאי הזכאות המפורטים בהמשך. להוכחת עמידת המועמד בתנאי הזכאות המפורטים להלן יש להגיש את המסמכים המפורטים בחוברת ובאתר.
 
יובהר כי עיריית תל-אביב-יפו ו/או חברת "עזרה ובצרון" רשאיות לדרוש כל מסמך נוסף מעבר למסמכים שיפורטו להלן להוכחת העמידה בתנאי הזכאות.
 
הדירות בפרויקטים נשוא הגרלה זו הינן ל"משק בית" או ל"משק בית ובו ילד" כהגדרתם להלן: 

 • "משק בית" זוג נשוי/ידועים בציבור, עם או בלי ילדים.
 • "משק בית ובו ילד" –משק בית בו לפחות ילד אחד שגילו במועד הקובע (30.6.18) לא יעלה על שתיים עשרה (12) שנים (כולל) והוא רשום כילדו של אחד הבגירים במשק הבית בתעודת הזהות, והנמצא בחזקתו הקבועה של לפחות אחד הבגירים במשק הבית או מתגורר בדרך קבע במשק הבית.
 • מובהר כי משק בית ובו ילד יכול שיהיה גם משפחה חד הורית עם ילד שגילו אינו עולה על גיל 12 שנים (כולל) במועד הקובע (30.6.18).
 • *אישה הנמצאת בחודשי היריון תוכל לענות על הגדרת משק בית ובו לפחות ילד אחד שגילו אינו עולה על גיל  12 שנים (כולל) וזאת על סמך הצגת אישורים רפואיים נדרשים על ההיריון.
   

  תנאי ראשון – חסר דירה

  כל הבגירים במשק הבית (לרבות משק בית ובו ילד) הינם חסרי דירה או ללא בעלות על חלק מדירה. הוכחה בלעדית לקריטריון זה הינה על ידי הצגת תעודת זכאות או אישור מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון. ראו פירוט בנספח 1 לחוברת.
  לתשומת לב המועמדים! אינכם נדרשים להוציא את תעודת הזכאות או אישור מחיר למשתכן בטרם ההרשמה, אלא רק להמציא את המסמכים הנדרשים המופיעים בתנאי תעודת הזכאות ולוודא שהם נמצאים בהישג יד. רק אם מספרכם יועלה במועד ההגרלה תתבקשו להנפיק את תעודת הזכאות או אישור מחיר למשתכן ולמסרם פיזית לידי עזרה ובצרון במשרדי החברה ובשעות קבלת הקהל. יש למסור את התעודה לא יאוחר מעשרה ימים ממועד הדרישה.
  מועמדים חד הוריים ו/או אחרים אשר ידוע להם כי עליהם לגשת לוועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון כחלק מתהליך הנפקת תעודת הזכאות, מתבקשים להגיש את הטפסים הדרושים לדיון בהקדם ובאופן נפרד ועצמאי לחברת עמידר/מרכז אלונים מקבוצת מגער/חברת מילגם בטרם עריכת ההגרלה.
   

  תנאי שני – תושב תל-אביב-יפו

 • אחד הבגירים לפחות במשק הבית (לרבות משק בית ובו ילד) הינו אזרח ישראל שהינו תושב תל אביב-יפו במשך שלוש השנים שקדמו למועד הקובע (30.6.18), או היה תושב תל אביב-יפו במשך 4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע (30.6.18).
  • הוכחת התושבות של המועמד בתל אביב-יפו תהא על סמך הרישום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, או באמצעות חוזי שכירות.
   

  תנאי שלישי – הכנסות

  סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית (לרבות משק בית ובו ילד) ב- 36 החודשים שקדמו למועד הקובע (30.6.18-30.6.15) לא עלתה על ההכנסה הממוצעת החודשית של הרף העליון של העשירון השביעי, שלצורך בדיקת הזכאות יועמד על סך של 21,649 ₪ ברוטו לחודש בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (נכון ליום פרסום חוברת זו) בתוספת 10 אחוזים.
  בחישוב הכנסות משק הבית תילקחנה בחשבון הכנסות מעסק ו/או משלח יד, משכורת, הכנסות מדמי שכירות, רווחים מניירות ערך, דמי אבטלה, מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או מבן הזוג, גמלאות מחליפות שכר (כגון דמי לידה, מילואים, פיצוי ביטוחי בגין אבדן כושר עבודה, פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין נכות מעבודה וכיוצא בזה). בחישוב הכנסות משק הבית לא תובאנה בחשבון גמלאות או קצבה שוטפת מהמוסד לביטוח לאומי שאינן תלויות הכנסה (כגון קצבת ילדים, נכות כללית וכו'), הכנסות פטורות ממס (כגון פדיון קרן השתלמות, קופות גמל, מתנות) והכנסות חד פעמיות (כגון פיצויי פיטורין, זכייה בהגרלות וכו').
   

  תנאי רביעי – גובה הון עצמי ונכסים

  סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית (לרבות משק בית ובו ילד) במועד הקובע (30.6.18) לא יעלה על סך של 300,000 ₪ (שלוש מאות אלף שקלים חדשים).
  בחישוב ההון העצמי של משק הבית יובאו בחשבון נכסי נדל"ן שאינם דירת מגורים, כלי רכב, נכסים ופיקדונות פיננסיים בהתאם להנחיות שבחוברת ההרשמה.
   

  תנאי חמישי – מיצוי כושר ההשתכרות

  "מיצוי כושר ההשתכרות" הינו:
 • בשלוש השנים שלפני המועד הקובע (30.6.18-30.6.15) עבד לפחות אחד הבגירים במשק הבית (לרבות משק בית ובו ילד) עשרים וארבעה (24) חודשים (לפחות) במשרה מלאה ומתוכם שנים עשר (12) חודשי עבודה במשרה מלאה באופן רציף.
 • בחינת כושר השתכרותם של עובדים עצמאיים תבוצע באופן שיהיה דומה ככל הניתן לבדיקת עובד שכיר.
 • עובד במשרה מלאה ייחשב כמי שעובד 165 שעות או יותר בחודש.
 • זוגות נשואים/ידועים בציבור – על לפחות אחד מבני הזוג למצות את כושר ההשתכרות.
 • משפחה חד הורית – הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות (התשנ"ב) 1992, העובד במשרה חלקית, ייחשב כממצה את כושר ההשתכרות. היקף משרה חלקית לעניין סעיף זה לא יפחת מחמישים אחוז (50%) מהיקף משרה מלאה.
 • היקף משרה ייקבע על פי אישור המעסיק. אם היקף המשרה אינו מצוין בהיקף שעות אלא באחוזים, אזי יימדד כושר ההשתכרות על פי מפתח של 186 שעות חודשיות.
 • מועמד סטודנט – לא תיבחן הרציפות אלא עבודה של 24 חודשים בשלוש השנים שלפני המועד הקובע (30.6.18-30.6.15).                                                                                                                                        מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה לא יהיו רשאים להשתתף בהגרלה! המועמד אינו מקבל ואינו זכאי לקבל קצבאות הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי בשלוש השנים האחרונות מהמועד הקובע (30.6.18-30.6.15)
   

  תנאי שישי – קריטריון הגיל

 • במשק בית – גילו של אחד הבגירים לפחות במשק הבית במועד הקובע (30.6.18) לא יעלה על גיל ארבעים וחמש (45) שנים (כולל);
  לחלופין,
  במשק בית ובו ילד – כל אחד מהבגירים במשק הבית יכול שיהא מעל גיל 45 ובלבד שבמשק הבית יש ילד אשר גילו אינו עולה על גיל  12 שנים (כולל) במועד הקובע (30.6.18), והרשום בתעודת הזהות של המועמד הבגיר
  הערה: לעיריית תל אביב-יפו הזכות לערוך שינויים בקריטריונים כפי שייקבע על ידי המוסדות המוסמכים של העירייה.
   
  *לעיריית תל-אביב-יפו  הזכות לערוך שינויים בקריטריונים, כפי שייקבע על ידי המוסדות המוסמכים של העירייה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: