רישוי ופיקוח בנייה

הליך הרישוי

הליך הוצאת היתר כפי שהוגדר בחוק התכנון והבנייה הינו הליך מורכב הדורש ידע מקצועי, היכרות מעמיקה עם החוק, המדיניות העירונית והמערכת המקוונת להגשת בקשות להיתר. החוק מחייב שהגשת הבקשה להיתר בנייה תוגש על ידי איש מקצוע מוסמך, לרוב אדריכל או מהנדס מוסמך. מגיש הבקשה להיתר נקרא "עורך הבקשה".


השלב הראשון בתהליך קבלת היתר בנייה הוא קבלת מידע להיתר, לעניין זה ראו דף מידע להיתר.

תיק המידע מפרט את כל המידע הנדרש לשם הכנה והגשה של בקשה להיתר. מומלץ לעבור על תיק המידע באופן יסודי ולפעול בהתאם להנחיותיו. במידה ולאחר קבלת תיק המידע ישנם נושאים הדורשים הבהרה נוספת, עורך הבקשה יכול לבקש פגישת ייעוץ במחלקת הרישוי.
פרטים לקביעת פגישת ייעוץ לפני פתיחת בקשה להיתר בנייה בדף הכנת הבקשה.


הגשת הבקשה מתבצעת דרך מערכת רישוי מקוון. הסברים לשימוש במערכת, פרטי קשר לתמיכה טכנית ואפשרות להתחבר למערכת בדף מערכת רישוי מקוון.

לאחר הגשת בקשה להיתר, ניתן לבדוק ולעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באמצעות המערכת המקוונת לבדיקת סטטוס הטיפול בבקשה להיתר בנייה וכן תאריכי אישורים שהתקבלו מגורמים חיצוניים הקשורים להליך הרישוי.

שלבים בהליך הרישוי

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

    פרטים נוספים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד