רישוי ופיקוח בנייה

הליך הרישוי

הליך הוצאת היתר כפי שהוגדר בחוק התכנון והבנייה הינו הליך מורכב הדורש ידע מקצועי, היכרות מעמיקה עם החוק, המדיניות העירונית והמערכת המקוונת להגשת בקשות להיתר. החוק מחייב שהגשת הבקשה להיתר בנייה תוגש על ידי איש מקצוע מוסמך, לרוב אדריכל או מהנדס מוסמך. מגיש הבקשה להיתר נקרא "עורך הבקשה".

 

ניתן לבדוק ולעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באמצעות המערכת המקוונת לבדיקת סטטוס הטיפול בבקשה להיתר בנייה וכן תאריכי אישורים שהתקבלו מגורמים חיצוניים הקשורים להליך הרישוי.

השלב הראשון בתהליך הגשת הבקשה להיתר הוא הגשת בקשה לתיק מידע, לעניין זה ראו דף מידע להיתר.

תיק המידע מפרט את כל המידע הנדרש לשם הכנה והגשה של בקשה להיתר. יש לעבור על תיק המידע באופן יסודי ולפעול בהתאם להנחיותיו. במידה ולאחר קבלת תיק המידע ישנם נושאים הדורשים הבהרה נוספת, עורך הבקשה יכול לבקש פגישת ייעוץ במחלקת הרישוי דרך המערכת המקוונת.

 

כמו כן, מומלץ לעיין בהנחיות המרחביות שאישרה הוועדה המקומית ובמסמכי המדיניות המפורסמים באתר זה.

לרשותך, מערכת הטפסים ונוסחי ההתחייבויות.

להלן פירוט השלבים בתהליך הרישוי, ההנחיות והאישורים נדרשים:

שלבי התהליך

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

    פרטים נוספים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד