חינוך

פנימיות ומועדוניות

פנימיות אכפת

הפנימיות הן מסגרות ביתיות תומכות, המופעלות על ידי העירייה עבור ילדים ובני נוער שאינם יכולים להמשיך לגדול בביתם. שני מתחמי פנימיות פועלים בעיר: פנימיית "בית הילד" בצפון הישן ומתחם הפנימיות "גבעת הוד" ו"בית הנוער" בשכונת תל ברוך צפון. הילדים ובני הנוער מלווים על ידי צוות מדריכים קבוע ומקצועי אשר נמצא עם הילדים כל שעות היממה ודואג לרווחת הילדים, לתחושת בית והגנה, ולשיבוץ הילדים בבתי הספר השונים בהתאם לצרכיהם. מסגרת הפנימיה מאפשרת לכל ילד חוויה מתקנת והזדמנות למימוש הפוטנציאל האישי. בפנימיה מערך תומך בתחום הלימודי, הרגשי, החברתי והתרבותי. צוות הפנימיה עובד בשיתוף פעולה עם משפחות הילדים, מתוך מטרה לאפשר את חזרתם הביתה. השרות לילד ונוער של משרד הרווחה שותף בפיקוח ובמימון הפנימיות.

מועדוניות למתבגרים

 
 

מועדוניות "מאמ"ץ" ו"בית חם" למתבגרים הן שש מסגרות ביתיות המיועדות לתלמידי כיתות ו' - ט'. המועדוניות מופעלות בשכונות נווה גולן, עג'מי, עזרא והארגזים, נווה עופר כפיר ונווה שרת. בנוסף מופעלות מועדונית "רקפ"ת" בפנימיית "בית הילדים".

המועדוניות נותנות מענה לבני נוער צעירים ממשפחות בעלות בעיות מורכבות, הגרות בשכונות מוחלשות, במטרה לתמוך ולחזק אותם במעבר בין ילדות לבגרות, בין בית הספר היסודי לתיכון.

במועדוניות מקבלים המתבגרים הזנה, עזרה בשיעורי בית, העשרה, פעילות קבוצתית ופיתוח כישורים אישיים.

מועדוניות משפחתיות לילדים

13 מועדוניות משפחתיות פועלות ברחבי עיר ומיועדות לילדים בסיכון ממשפחות בעלות בעיות מורכבות בגילאי בית ספר יסודי (כיתות א' - ה').

המועדוניות מהוות תחליף להוצאת ילדים מביתם ופועלות ברצף מסיום הלימודים ועד השעה 19:00, חמישה ימים בשבוע. צוות המועדונית פועל במודל עבודה ייחודי להטמעת הרגלי חיים, תזונה בריאה וכישורי חיים נוספים.

המועדונית משמשת בית חם לילדים, המקבלים במסגרתה הזנה, העשרה, תמיכה לימודית וכן עזרה טיפולית במידת הצורך. המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה של משרד החינוך משתתפת בפיקוח המקצועי ובמימון המועדוניות.

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד