SRV_ADD:[01] Version- [1.4.1] TlvLayoutInnerPage

ארנונה ומים

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק.
הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס. ה"מחזיק" הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, ויכול שיהא בעל הנכס, שוכר הנכס ואפילו פולש חסר זכויות משפטיות כלשהן. בנכס ריק - בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.

 

מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג - 1992, ובכפוף לתקנות ההסדרים במשק המדינה, המותקנות מדי שנה. 

 

אגרות מים וביוב

בתאריך 1.1.2010 החל לפעול תאגיד המים והביוב של העיר תל-אביב-יפו - חברת מי אביבים 2010 בע"מ. מיום הקמתה, אחראית החברה להמשך אספקת שירותי המים והביוב בעיר.

ניתן למצוא את כל המידע בנושא מים וביוב באתר האינטרנט של תאגיד מי אביבים

תעודה לרשם המקרקעין

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות העברת הזכויות בנכס או רישום משכנתא בטאבו מותנים בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין.
בהעברת זכויות בנכס מאשרת העירייה שכל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס שולמו במלואם.
לצורך רישום משכנתא בטאבו מאשרת העירייה שכל חובות הארנונה המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס שולמו במלואם.

תלוש ארנונה בדואר אלקטרוני

תושבים חברי מועדון דיגיתֵל, הרשומים כמחזיקים בארנונה של נכס בשימוש מגורים, יכולים לקבל את תלוש הארנונה ישירות לדואר האלקטרוני.  ההרשמה לשירות מתבצעת באזור האישי של דיגיתֵל.  קבלת תלוש הארנונה בדואר האלקטרוני ידידותית לסביבה. השירות ניתן בחינם.


הירשמו עכשיו וקבלו את תלוש הארנונה הקרוב ישירות לדואר האלקטרוני שלכם!
עוד לא נרשמתם לדיגיתֵל? הירשמו עכשיו באינטרנט ותקבלו את הכרטיס עם שליח עד הבית, ללא תשלום.

עוד בנושא

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

    פרטים נוספים

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

    פרטים נוספים
{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקווונים: