תשלומי חינוך

עוד בנושא

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

    פרטים נוספים

תל''ן - תכנית לימודים נוספת- חוגי העשרה וסל תרבות בגני ילדים

תכנית העשרה הכוללת תכנים, חוגים והצגות לאורך השנה כחלק מיום הלימודים בגן, אשר נבחרו ונבדקו בקפידה על יד מינהל החינוך העירוני.  
הסכום לתשלום, בגין חוגי העשרה וסל התרבות, נקבע על ידי משרד החינוך ואלו מוגדרים כתשלומי רשות. יחד עם זאת, הפעלת שירותים אלה מותנית בהרשמת ההורים.
לתשומת ליבכם, החל משנת הלימודים תשע"ח התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע, ב – 3 תשלומים ישירות לעירייה.

את הרישום לתלן ניתן לעשות בשתי דרכים:
1. באמצעות אתר האינטרנט >>
2. באמצעות הגעה פיזית למחלקת הרישום.

לאחר מילוי פרטי חשבון הבנק אין צורך להחתים את הבנק על הוראת הקבע, אגף הגבייה יעביר את הטפסים לצורך כך.

שימו לב:  פתיחת תוכנית תל"ן בגן מותנת במספר נרשמים.

ביטוח תאונות אישיות

בהתאם להוראות חוק לימוד חובה, התש"ט-1949, נקבע כי תלמידים במערכת החינוך, מגילאי גן ועד כיתה י"ב, יהיו מבוטחים בביטוח תאונות אישיות.
סכום האגרה, עבור ביטוח תאונות אישיות, נקבע על ידי וועדת החינוך של הכנסת לאותה שנת לימודים, והתשלום נגבה על ידי הרשות המקומית במסגרת תשלומי הורים.
בתחילת כל שנה נשלח שובר עם סכום האגרה המעודכן.
סכום האגרה לשנת תשע"ח הינו 49 ₪.
ניתן לשלם את השובר באמצעות כרטיס אשראי או בסניפי בנק הדואר. במקרים בהם קיימת הוראת קבע לשירותי חינוך, תגבה האגרה באמצעות הוראת הקבע. 

 

אגרת תלמידי חוץ

עיריית תל אביב- יפו קולטת מדי שנה תלמידים שאינם תושבי העיר במוסדות החינוך העירוניים.
על פי הוראות חוזר מנכ"ל של משרד החינוך, במקרים בהם הוריו של תלמיד בחרו מיוזמתם לרושמו ללימודים בבית ספר הנמצא מחוץ לתחומי הרשות המקומית בה הוא מתגורר:
• על ההורים לקבל אישור על כך מהרשות השולחת
• בנוסף, יחויבו ההורים באגרת תלמידי חוץ

 להלן סכום האגרה השנתית לתלמיד לשנת תשע"ח:
• גני ילדים (חובה) ובבית הספר היסודי - 667 ₪
• חטיבות ביניים - 852 ₪
• חטיבה עליונה - 856 ש"ח
הורים שימציאו אישור לימודי חוץ, בצרוף התחייבות כספית מהרשות השולחת, יהיו פטורים מתשלום האגרה.
בתחילת כל שנה נשלח שובר תשלום עם סכום האגרה המעודכן. ניתן לשלם את השובר באמצעות כרטיס אשראי או בסניפי בנק הדואר.

 

יום לימודים ארוך בבתי ספר

החל משנת הלימודים תשע"ח, עיריית תל אביב- יפו מפעילה תכנית העשרה המיועדת לכיתות א'- ג', בבתי ספר בדרום העיר וביפו, מסיום יום הלימודים ועד השעה 16:00.
התשלום בגין יום לימודים ארוך יתבצע באמצעות הוראת קבע, ב- 10 תשלומים.
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: