חינוך

תשלומי חינוך

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

    פרטים נוספים

{{ lwi.linksClient.title }}

* למידע ובירורים בנושא תשלומים לבית ספר (כגון: סל תרבות, השאלת ספרים, תל"ו בבית ספר, טיולים ועוד), יש לפנות למזכירות בית הספר בלבד.

תל''ן - תוכנית לימודים נוספת - חוגי העשרה וסל תרבות בגני ילדים

תוכנית העשרה הכוללת תכנים, חוגים והצגות לאורך השנה כחלק מיום הלימודים בגן. התכנים נבחרו ונבדקו בקפידה על יד מינהל החינוך העירוני.
הסכום לתשלום, בגין חוגי העשרה וסל התרבות, נקבע על ידי משרד החינוך, ואלו מוגדרים כתשלומי רשות. יחד עם זאת, הפעלת שירותים אלה מותנית בהרשמת ההורים.
התשלום לשנת הלימודים תשפ"ב יתבצע באמצעות הוראת קבע בנקאית או הוראת קבע בכרטיס אשראי, ב-3 תשלומים.

ניתן להירשם לתל"ן באמצעות אתר האינטרנט >> או באמצעות הגעה פיזית למרכז הרישום - גני ילדים.

שימו לב: פתיחת תוכנית תל"ן בגן מותנית במספר נרשמים.

 

ביטוח תאונות אישיות

בהתאם להוראות חוק לימוד חובה התש"ט-1949, נקבע כי תלמידים במערכת החינוך, מגילאי גן ועד כיתה י"ב, יהיו מבוטחים בביטוח תאונות אישיות.
סכום האגרה עבור ביטוח תאונות אישיות נקבע על ידי ועדת החינוך של הכנסת לאותה שנת לימודים, והתשלום נגבה על ידי הרשות המקומית במסגרת תשלומי הורים.
בתחילת כל שנה נשלח שובר עם סכום האגרה המעודכן.
סכום האגרה לשנת תשפ"ב הוא 49 ₪.
ניתן לשלם את השובר באמצעות כרטיס אשראי - לתשלום האגרה>> או בסניפי בנק הדואר.

במקרים בהם קיימת הוראת קבע לשירותי חינוך, תיגבה האגרה באמצעות הוראת הקבע. 

פורטל ביטוח תלמידים ותלמידות - כל מה שצריך לדעת על ביטוח תאונות אישיות במקום אחד.

 

 

אגרת תלמידי חוץ

עיריית תל אביב-יפו קולטת מדי שנה תלמידים שאינם תושבי העיר במוסדות החינוך העירוניים.
על פי הוראות חוזר מנכ"ל של משרד החינוך, במקרים בהם הוריו של תלמיד בחרו מיוזמתם לרושמו ללימודים בבית ספר הנמצא מחוץ לתחומי הרשות המקומית בה הוא מתגורר:
• על ההורים לקבל אישור על כך מהרשות השולחת.
• בנוסף, יחויבו ההורים באגרת תלמידי חוץ.

 להלן סכום האגרה השנתית לתלמיד לשנת תשפ"ב:
• גני ילדים (חובה) ובתי ספר יסודיים - 680 ₪
• חטיבות ביניים - 869 ₪
• חטיבה עליונה - 873 ₪


הורים שימציאו אישור לימודי חוץ, בצירוף התחייבות כספית מהרשות השולחת, יהיו פטורים מתשלום האגרה.
בתחילת כל שנה נשלח שובר תשלום עם סכום האגרה המעודכן. ניתן לשלם את השובר באמצעות כרטיס אשראי או בסניפי בנק הדואר.

תוקף האגרה הינו לשנה. החיוב עבור אגרה זו ייגבה באמצעות פרטי התשלום ששמורים במערכת.

 

יום לימודים ארוך בבתי ספר  - יול"א

עיריית תל אביב-יפו מפעילה תוכנית העשרה המיועדת לכיתות א'-ג', בבתי ספר בדרום העיר וביפו, מסיום יום הלימודים ועד השעה 16:00.

התוכנית היא שנתית ופועלת בחודשים ספטמבר-יוני (למעט חופשות).

התעריף של יום לימודים ארוך הוא 2,500 ש"ח לשנה.
בבית ספר שאינו חלק ממפעל ההזנה הממלכתי, יתווסף תעריף של 1,000 ש"ח - ובסך הכל 3,500 ₪ לשנה.
התעריף של בתי ספר הנמצאים ביפו הינו 1,700 ₪ לשנה.

התשלום בגין יום לימודים ארוך הוא שנתי, ויתבצע באמצעות הוראת קבע ב-10 תשלומים שווים.
למי שמבקש להפסיק את התוכנית לאחר ה-31.1.2022 לא יינתן החזר כספי.

החיוב עבור יום לימודים הארוך ייגבה ב-10 תשלומים שווים, ב-10 בכל חודש, באמצעות הוראת קבע בנקאית או הוראת קבע בכרטיס אשראי.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

חזרה לתחילת העמוד