קרקע ומים

הקדמה: מהי קרקע וזיהום קרקע

ניתן לדמות את מבנה הקרקע למצבור גדול של חלקיקים מינרליים בגדלים שונים - מקוטר של מיקרומטרים (חרסיות למשל) ועד מילימטרים (חול למשל). בין חלקיקים אלה ישנם חללים רבים, היכולים להכיל נוזלים או אוויר.

קרקע או מסלע בהם כל החללים מלאים במים נקראים "אקוויפר". ואילו קרקע או מסלע בהם החללים מלאים חלקם במים וחלקם אוויר נקראים "תווך בלתי-רווי". המים המצויים בתווך הבלתי רווי מכונים "תמיסת הקרקע" והאוויר שבין חלקיקי הקרקע מכונה "גז הקרקע".

 בתעשייה נעשה שימוש במגוון רחב של חומרים מסוכנים. תקלות שונות, הטמנת וסילוק פסולות באופן לא מוסדר עשויים לגרום ליצירת תשטיפים של חומרים מסוכנים המזהמים את הקרקע ואת מי התהום.

מקור אחר לזיהום הקרקע הוא מכלים וצנרת תת-קרקעית בהם נמצאים דלקים (כגון: תחנות דלק וצנרות דלק) וכימיקלים אחרים אשר דליפות מהם מזהמות את הקרקע.

זיהומי קרקע מפעילות היסטורית של מפעלים

 
הכנת מאגר מידע של מפעלים סגורים שעסקו בפעילות שלה השלכות סביבתיות.העברת מאגר המידע לאגף רישוי עסקים ע"מ למנוע הקמת עסקים חדשים או כל פיתוח עתידי לפני שהקרקע נבדקת ונמצאת ראויה.
מיפוי אתרי הבניה, תחנות דלק ואתרים אחרים בהם בוצעו: סקרי קרקע (שלבים שונים), סקרי גזי קרקע, איטום נגד גזי קרקע, שיקום ופינוי קרקע מזוהמות.

היתרי בניה ושיקום קרקעות מזוהמות

במסגרת המתווה לטיפול בקרקעות מזוהמות שהוצא ע"י המשרד להגנת הסביבה נדרשים היזמים עפ"י מפת המתווה של קרקעות מזוהמות בתל אביב-יפו לבצע את הסקרים הבאים:
סקר קרקע היסטורי (phase 1).
סקרי קרקע להערכת היקפי הזיהום.
סקרי גז קרקע לצורך קבלת החלטה לביצוע מיגון נגד חדירת גזי-קרקע.
התוצרים של פעילות זו: שיקום קרקעות מזוהמות, ניקוי אקוות (אקוויפרים) וביצוע קישור (GIS)  מפת מתווה קרקעות מזוהמות

תע"ש-מגן

במתחם תע"ש דרך השלום פעל במשך כ-50 שנה מפעל של התעשיה הצבאית שזיהם את הקרקע והאקוויפר במתכות כבדות ובחומרים אורגניים נדיפים בעיקר מקבוצת האורגנים המוכלרים. הזיהום במתכות כבדות טופל באמצעות פינוי הקרקע באתר.

טרם בוצע טיפול בזיהום ממקורות אורגניים נדיפים שסכנתו העיקרית הינה חדירה של גזי-קרקע למרתפים ומקומות צמודי קרקע.

משום כך מבצעת עיריית תל אביב-יפו ניטור שנתי של חומרים אורגניים נדיפים  V.O.C) ) במרתפים, מקלטים ובתים  צמודי קרקע באזור א' שצמוד לאתר המזוהם בשכונות נחלת יצחק, ביצרון ורמת ישראל.

דגש בניטור על בתי ספר וגני ילדים סה"כ כ- 50  בדיקות שנתיות.

לאורך השנים מאז תחילת הבדיקות בשנת 2001 נרשמת ירידה עקבית בריכוזי חומרים אורגניים נדיפים.

תוצרים: דוחו"ת בדיקה כולל דו"ח בדיקה נרחב של ד"ר אלמוג בבי"ס איילון. (קיים במערכת דו"חות סביבתיים)

תחנות דלק:

 
 

בעיר כ-50 תחנות דלק פעילות.

הסכנות הסביבתיות הם בעיקרם: זיהום הקרקע והאקווה בדלקים ופליטות לאוויר של נדיפי דלקים כגון בנזן.

המשרד להגנת הסביבה יחד עם הרשות לאיכות הסביבה מבצעות מעקב שוטף וביקורות בכל תחנות הדלק ברחבי העיר כתוצאה מכך:

בכל תחנות הדלק הותקנו בשנים האחרונות אמצעים למניעת פליטות לאוויר של נדיפי דלקים שאמורים לצמצם כמעט לחלוטין את הפליטות המזהמות.

נמצא שבשני שליש מתחנות הדלק היו דליפות דלק לקרקע בעיקר ממיכלי דלק תת-קרקעיים ואו מצנרת הולכה.

בכל התחנות המזהמות בוצע או מבוצע הליך של שיקום קרקע ובחלקם גם שיקום האקווה בחלק מהתחנות השיקום הסתיים.

יצויין  שיתוף הפעולה הפורה של חברות הדלק בשיקום ושדרוג תחנות הדלק.

לקריאה נוספת

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}