חינוך

צהרונים בגנים ובבתי הספר

צהרון הינו מסגרת חינוכית משלימה לילדי הגנים ולתלמידי כיתות א' – ג' בבתי הספר העירוניים, הפועלת על פי עקרונות תכנית 'ניצנים' של משרד החינוך.
הצהרון מהווה המשך ליום הלימודים וכולל פעילויות של העשרה, חוויה והפגה, בצהרון מוגשת ארוחת צהריים חמה בליווי ובמעקב של תזונאית וטכנולוג מזון ובהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל.


הצהרונים מופעלים ומפוקחים באמצעות החברה העירונית יובל חינוך בע"מ או באמצעות חברות פרטיות ועמותות, כמפורט ברשימת הגנים והצהרונים. המפעילים עומדים בסטנדרטים איכותיים ומקצועיים, ופועלים על פי הנחיות העירייה ובהלימה למדיניות משרד החינוך. צוות הצהרון זוכה, במהלך שנת הלימודים, לפיתוח מקצועי, ליווי, יעוץ והדרכה לצורך העשרה והעמקת הידע המקצועי.

הצהרונים מתחילים את פעילותם ביום הראשון לשנת הלימודים.
בגנים, בני טרום-טרום-חובה יוזמנו בימים הראשונים להכרות עם הצוות וישתלבו בצהרונים באופן מלא מהיום השלישי ללימודים.

שעות פעילות הצהרון:
בגנים: 14:00 - 16:30
בבתי הספר: 12:45 - 16:30


בחופשות משרד החינוך (חנוכה, פסח וחופשת הקיץ) פועלים הצהרונים במתכונת של ימים ארוכים:

בגנים: 07:30 - 16:00

בבתי הספר: 08:00 - 16:00

{{ fli.linksClient.title }}

הרישום לצהרונים

גני ילדים

 • לצהרוני 'יובל בגן' ו'ניצני יובל' - נרשמים במערכת הרישום והשיבוץ. הרישום יעשה במהלך חודש יולי.
 • לצהרוני הגנים המופעלים על ידי מפעיל פרטי - נרשמים ישירות מול המפעיל. פרטי ההתקשרות עם המפעיל מפורסמים במערכת הרישום והשיבוץ אחרי הודעת השיבוץ בגן.
 • חינוך מיוחד - לאחר קבלת הודעת השיבוץ לגן מהמחלקה לחינוך מיוחד יש ליצור קשר עם מנהלת התחום במחלקה לגני ילדים בטלפון: 03-7242383.

בתי ספר

 • הצהרונים בבתי הספר מופעלים על ידי מפעילים פרטיים - נרשמים ישירות מול המפעיל. את פרטי ההתקשרות של המפעיל ניתן לקבל במזכירות בית הספר.

תעריפים והנחות

גני ילדים

עלות הצהרון מתעדכנת מדי שנה. השנה (תשפ"ג), בכפוף להחלטת משרד החינוך הנוגעת לניצנים בחופשות, העלות השנתית נקבעה על סך 9,100 ₪.

במסגרת מאמצי העירייה להוזלת יוקר המחייה - אישרה הנהלת העירייה הנחה בגובה 25% לצהרונים המופעלים ע"י מפעילים פרטיים ו'ניצני יובל', כך שהעלות השנתית תעמוד על סך 6,850 ₪ (לפעילות בחודשים ספטמבר עד יוני).

בצהרוני 'יובל בגן' המופעלים בדרום העיר וביפו העלות השנתית מסובסדת ועומדת על 9,350 ₪ (לכל חודשי הפעילות כולל קייטנות הקיץ).

במסגרת מאמצי העירייה להוזלת יוקר המחייה - אישרה הנהלת העירייה הנחה בגובה 40% לצהרונים המופעלים ע"י 'יובל בגן', כך שהעלות השנתית תעמוד על סך 5,610 ₪ (לכל חודשי הפעילות כולל קייטנות הקיץ).​

 

בתי ספר

עלות הצהרונים בבתי הספר מתעדכנת מדי שנה. השנה (תשפ"ג), בכפוף להחלטת משרד החינוך הנוגעת לניצנים בחופשות, העלות השנתית הינה 7,850 ₪.

במסגרת מאמצי העירייה להוזלת יוקר המחייה - אישרה הנהלת העירייה הנחה בגובה 25% לצהרונים המופעלים ע"י מפעילים פרטיים, כך שהעלות השנתית תעמוד על סך 5,890 ₪ (לפעילות בחודשים ספטמבר עד יוני).

ההרשמה לצהרוני בתי הספר תתבצע בבתי הספר (לפרטים ניתן לפנות למזכירות בית הספר).

*יום לימודים ארוך (יול"א) - בבתי הספר בדרום העיר וביפו מופעלת התוכנית העירונית לתלמידי כיתות א'-ג', הכוללת ארוחת צהריים, תגבור לימודי במקצועות הליבה ופעילות העשרה עד השעה 16:00.

ההרשמה מתבצעת במערכת הרישום והשיבוץ.

הנחות
 • 'יובל בגן' - המשובצים בצהרונים אלו יכולים להגיש בקשה לקבלת הנחה לאגף אגרות ודמי שירותים בעירייה. לקריטריונים לקבלת הנחה ומידע על אופן הגשת הבקשה לחצו כאן.
 • 'ניצני יובל' ומפעילים פרטיים - המשובצים בצהרונים אלה יכולים לפנות למפעיל הצהרון על מנת לקבל את סמל המוסד עבור הגשת בקשה להנחה למשרד העבודה.
הנחיות מפורטות ניתן לקבל במוקד מעונות יום, משפחתונים וצהרונים של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, במספר 1222-2969 או 2969*.
למידע נוסף על תשלומי החינוך, מועדי החיוב והסדרי תשלום - עברו לדף תשלומים לצהרון בגן עירוני.

ביטולים
עלות הפעילות בצהרונים הינה שנתית.
 • בצהרונים המופעלים ע"י מפעילים פרטיים -
כל ביטול שיעשה במהלך השבועיים הראשונים לחודש עד 15 לכל חודש, יגרור חיוב עבור החודש כולו.
ביטול שיעשה במהלך השבועיים האחרונים לחודש (החל מה-16 לחודש), יגרור חיוב עד 15 לחודש העוקב.

 • בצהרונים המופעלים ע"י 'יובל חינוך' ('יובל בגן ו'ניצני יובל') -
עזיבה עד 15 בחודש, תחויב בתשלום של מחצית התעריף החודשי.
עזיבה לאחר 15 בחודש תחויב בתשלום חודשי מלא.
עזיבה לאחר חודש יוני תחויב בתשלום חודשי מלא.

חופשות חגים וקייטנות קיץ

חגים

פעילות הצהרון כוללת את ימי החופשה בחגים, בהתאם ללוח החופשות בצהרונים. ילדים שאינם משובצים לצהרון יכולים להירשם לתכנית המסובסדת "ניצנים בחופשות", על בסיס מקום פנוי.

.

קייטנות הקיץ

 • 'יובל בגן' - למשובצים בצהרונים אלו קייטנת הקיץ כלולה בעלות הצהרון השנתית. אין צורך ברישום נוסף או בתוספת תשלום. המסגרת בחודשי הקיץ אינה כוללת ארוחת בוקר.
 • "ניצני יובל" ומפעילים פרטיים - המשובצים בצהרונים אלו, אשר מבקשים להירשם לקייטנת הקיץ, צריכים להירשם ולשלם בנפרד, שכן עלות הצהרון השנתית לא כוללת את חודשי הקיץ.
  קייטנות אלה פועלות בשני מחזורים, בשעות 08:00 – 16:00. תעריף הקייטנה יפורסם כאן לקראת הקיץ.
 • "בית הספר של החופש הגדול" - תכנית משרד החינוך לכיתות א' - ג', המופעלת על ידי החינוך היסודי ובתי הספר. הפעילות מתקיימת במשך שלושה שבועות מ- 01 עד 21 ביולי, בין השעות 8:00 - 13:00. עלות ההשתתפות היא על פי תעריפי משרד החינוך והאוצר, ההרשמה והתשלום - דרך מזכירויות בתי הספר. השלמת השעות ליום ארוך, עד 16:00, תתבצע על ידי מפעיל הצהרון בבית הספר במידה ויש כזה או על ידי הפעלת צהרון ייעודי על ידי בית הספר או ועד הורי בית הספר או במרכזים הקהילתיים.

  * לתשומת לבכם, השתתפות גני הילדים בתכנית "בית הספר של החופש הגדול" כפופה להחלטת הממשלה. 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד