שילוט שאסורה הצגתו

לא יינתן רישיון לשלט, אם פרסומו או הצגתו הם בניגוד לחוק, או אם לדעת ראש העירייה השלט פוגע בתקנות הציבור או ברגשותיו, או אם השלט מפרסם עסק או משרד שאין לו רשיון כחוק או שהפעלתו נוגדת את דיני התכנון והבנייה.

שילוט שאסורה הצגתו

 • שילוט הגורם סכנה - מסתיר תמרורים או שילוט חיוני אחר, מהווה מפגע בטיחותי, תעבורתי או חזותי כלפי משתמשי הדרך, השכנים או הסביבה (תאורה, רעש וכד').
 • שלט הפוגע בנגישות - מהווה מחסום לדלתות, לחלונות או ליציאת חרום, המותקן על דרגנועים, על מעליות, על מתקני תשתית, על עמודי תאורה, על עמודי שילוט כגון תמרורים או רמזורים, על אנטנות, על ארובות, או במקום המונע גישה למרחב הציבורי או לאזור הדרוש לצורכי מילוט או כיבוי אש.
 • שלט בשטח ציבורי - לרבות מדרכה, מעקות בתחום הדרך, אלא אם ניתן היתר מיוחד לכך, או אם השילוט מוצב על ידי זכיין עירוני, במסגרת מכרז השילוט העירוני.
 • שלט על רכב חונה.
 • שלט תלת ממדי.
 • שלט המוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד (למעט המקרים המפורטים בהמשך בפרקים 2.2.1).
 • שילוט ברום מגדלים המיועדים למגורים, למעט בתקופת הקמת המבנה, מתוקף היתר בניה או שיפוץ, כמפורט להלן בפרק 3.2.
 • שילוט שעל פי החלטת ועדת השילוט פוגע בחזות המבנה, או מסתיר מרכיבים אדריכליים כגון פתחים, חלונות, עמודים, כרכובים, קשתות וכיו"ב.
 • שלט מעל שלט, למעט במקרים חריגים ובשיקול דעת ועדת השילוט.
 • שילוט על מרפסות או בקומות בניין מעל קומת הקרקע, אלא אם יועד לו מקום בהיתר.
 • שילוט מסחרי על מבנה ציבורי, למעט שילוט לעסק הפועל במבנה ברישיון.
 • שילוט פרסומי על בית עסק, למעט שלט נותן חסות, לצורך פרסום מוצרים הנמכרים במקום, או שירותים הניתנים בו, ובלבד שהשלט לא יתפוס מעל מחצית ממסגרת השלט (בכל מסגרת שלט), והשטח הנותר ישמש לציון שם בית העסק.
 • שילוט פרסומי המוצב על גבי מתקן עצמאי נושא, אלא כמתקן דרך בתחום זכות דרך (המוצב על ידי זכיין עירוני), או בהתאמה לתקנות הדרכים-שילוט לנת"א.
 • שילוט שאינו מקובע כראוי, לרבות שלטי בד, סרטים, דגלים, למעט לזמן קצוב, בשיקול דעת ועדת השילוט.
 • שילוט שעשוי מבלון קבוע המחובר לקרקע, אלא אם ניתן אישור ועדת השילוט לשימוש קצר-מועד וקצוב לאירוע חד פעמי.
 • ציורי קיר אמנותיים שלא לצורכי פרסום יידונו על ידי האגף לתרבות ולאמנות בעיריית תל אביב-יפו.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד