שילוט שאסורה הצגתו

לא יינתן רישיון לשלט, אם פרסומו או הצגתו הם בניגוד לחוק, או אם לדעת ראש העירייה השלט פוגע בתקנות הציבור או ברגשותיו, או אם השלט מפרסם עסק או משרד שאין לו רשיון כחוק או שהפעלתו נוגדת את דיני התכנון והבנייה:

1. שילוט הגורם סכנה לתנועת הולכי רגל, מסתיר תמרורים, או שילוט חיוני אחר, או מהווה מפגע בטיחותי או מפגע תנועה, או שלט המואר בצורה העלולה להוות מפגע בטיחותי.
2. שלט המהווה מטרד לתושבים, לתנועה או לסביבה. (תאורה, רעש וכד’).
3. שלט תלת מימדי לבתי עסק.
4. שלט המוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד (למעט שילוט בתי עסק ללא חזית לרחוב בקומת הקרקע וגני ילדים במבני מגורים).

5. שילוט  ברום מגדלים המיועדים למגורים, למעט בתקופת הקמת המבנה, מתוקף היתר בניה/שיפוץ.

6. שלט הפוגע בנגישות - מהווה מחסום לדלתות, לחלונות או ליציאת חירום, המותקן על מדרגות חרום, על צינורות ביוב, על עמודי רמזור, על אנטנות, על עמודי צופרים, על מתקני מיזוג אויר, על ארובות, או במקום המונע גישה למרחב הציבורי ו/או לאזור הדרוש לצרכי מילוט או כיבוי אש וכיו”ב.

7. שלט בשטח ציבורי, לרבות מדרכה מעקות בתחום הדרך, אלא אם ניתן היתר מיוחד לכך.
8. שלט על רכב חונה.
9. שילוט שעל פי החלטת ועדת השילוט, פוגע במראה האסטטי של המבנה, או מסתיר פרטים בעלי  יחוד ארכיטקטוני בבניין (קשתות, כרכובים, עמודים וכיו”ב).
10. שילוט על מרפסות או בקומות בנין מעל קומת הקרקע, אלא אם יועד לו מקום על פי היתר.
11. שילוט מסחרי על מבנה ציבורי, למעט שילוט לעסק המופעל בחזית המבנה.
12. שילוט שאינו מקובע כראוי, לרבות שלטי בד, סרטים, דגלים, למעט מקרים שהשילוט הוא לתקופה קצרה וקצובה בלבד.
13. שילוט שעשוי מבלון קבוע המחובר לקרקע, אלא אם ניתן אישור ועדת השילוט לשימוש קצר – מועד וקצוב לאירוע חד-פעמי.
14. ציורי קיר אמנותיים שלא לצרכי פרסום יידונו על ידי האגף לתרבות ולאמנותיות בעיריית תל-אביב-יפו.
15. שילוט מעל שילוט, למעט מקרים מיוחדים כאשר נדרשת התאמה אדריכלית למבנה לשיקול דעת ועדת השילוט.

16. שילוט פרסומי המוצב על גבי מתקן עצמאי נושא, אלא כמתקן דרך בתחום זכות דרך מתוקף הסכמי זכיין עירוניים, או בהתאמה לתקנות הדרכים-שילוט לנת"א.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: