יוצרים ואמנים בעיר

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

דף זה נועד לשמש מאגר ידע לאמנים ויוצרים בעיר, ולספק את כל המידע הנחוץ להם: מסלולי סיוע ועידוד, הקצאת חדרי עבודה ויצירה, צו ארנונה לסטודיו, דוכנים בירידים, הופעות רחוב, תמיכה בגופי אמנות, פרויקטים ואירועי אמנות עירוניים, קרנות ופרסים שאינם עירוניים בתחום האמנויות ועוד.

אוהבים אמנות. עושים אמנות.

אירועי "אוהבים אמנות. עושים אמנות." המתקיימים משנת 2002 מציבים את האמן והאמנות בקדמת הבמה ונותנים במה לעשייה ולהתרחשות האמנותית החזותית המגוונת בעיר. האירוע מאפשר לציבור הרחב מפגש בלתי אמצעי עם האמנות בתל-אביב-יפו, תוך שהוא עוקב אחר תהליכים ושינויים אורבניים וממפה את הפעילות האמנותית בעיר ואת התפתחות היצירה העכשווית. העושר, המגוון, היצירתיות והעוצמה של הפעילות האמנותית היומיומית בעיר, הגלויה במרחב הציבורי או זו הנסתרת בחללי הסטודיו היא זו שהופכת את האירוע להיות במה לאמנות עכשווית, בינתחומית וניסיונית המרחיבה את גבולות היצירה.
האירוע כולל גם אמנותיים חד-פעמיים מיוחדים הנוצרים מתוך הקשבה לשיח האמנותי העצמאי ולתהליכים המתחוללים בשדה האמנות, לצד תהליכי פיתוח עירוניים.

 

יש לך הצעה?

הצעות ניתן להגיש למחלקה לאמנויות במיילים המופיעים מטה. הצעה צריכה לכלול תוכן רעיוני, רשימת אמנים התחלתית והערכת תקציב.

הצבת שלטי גלריות בתעריפים מוזלים

כל גלריה בעיר תל אביב-יפו, המקיימת תערוכות מתחלפות, רשאית להגיש בקשה להצבת שילוט מתחלף בתעריף מוזל. 

 

דגשים להגשת הבקשה: 

 • הגשת בקשה לאישור מיקום השלט המשתנה (חייב להיות מקום קבוע על גבי החלון).

 • גודל השלט לא יעלה על 1 x 1 מטר.
 • תוכן השלט יכלול רק שם תערוכה ו/או אמן.
 • מספר הפעמים לשינוי תוכן השלט אינו מוגבל.
 • יש לוודא כי קבלת הרישיון לשלט מסוג "אגרת מודעה" נעשתה מבעוד מועד, בטרם הוחלף השלט.
תעריף אגרת המודעה הינו 750 ₪ לשנה וייעשה ב-1 בינואר של שנת העבודה. (התשלום בהנחה של 18% לעומת תשלום חודשי. תשלום חודשי מחייב בקשה לרישיון כל חודש).

למידע נוסף בנושא שילוט בעיר >>

ארנונה מוזלת לחדר עבודה של אמן בתחום הציור, הפיסול, הצילום והוידאו ארט

חדר עבודה של אמן יחויב לפי טבלת התעריפים בסעיף זה בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

1. האמן עוסק בתחום הציור, הפיסול, הצילום והוידאו ארט בלבד.
2. המקום משמש את האמן בלבד בעבודתו.
3. עבודת האמן הינה עצמאית שוטפת ויום יומית.
4. יצירותיו אינן מהוות אמנות שימושית.
5. יצירותיו אינן מוכוונות או מוזמנות על ידי לקוח מסוים.
6. המקום אינו משמש לתצוגה, הוראת אומנות, מכירה או שימוש מסחרי כלשהו.

סיווג זה יינתן לאמן בגין נכס אחד בלבד.


מידע מפורט בנושא התנאים לסיווג ותעריפי הארנונה ניתן למצוא בצו הארנונה.
כדי שהנכס יסווג בתעריף חדר עבודה של אמן, עליכם להגיש בקשה לאגף חיובי ארנונה לשינוי פרטי הנכס (שינוי השימוש בנכס).
אפשר להגיש את הבקשה באמצעות פנייה מקוונת, בפקס או בדואר לפי פרטי קשר המופיעים בדף זה.
שימו לב, במסגרת הטיפול בבקשה, ייתכן ותבוצע ביקורת בנכס לצרכי ארנונה. ​​


תמיכה בתיאטרון פרינג'

עיריית תל אביב-יפו מסייעת לאמנים לא ממוסדים בתחום התיאטרון לחשוף את יצירתם בפני הקהל, באמצעות סבסוד אולמות לחשיפה והרצה של הצגות פרינג'. התמיכה מצד התיאטרון כוללת תפעול טכני, שירותי קופה, אבטחה, מנהלה, שיווק, פרסום ויח"צ. הפרויקט מתקיים בשלושה מרכזי פרינג': צוותא, תמונע, הסמטה. את הבקשה רשאים להגיש יוצרים עצמאיים או קבוצות שאינן נתמכות במסגרת עירונית אחרת. יש לכם הצגת פרינג'? פנו אל אחד מהתיאטראות הבאים:

עוד בנושא פרסים ומקורות מימון

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

  פרטים נוספים

עוד בנושא אמנויות הבמה וקולנוע

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

  פרטים נוספים

עוד בנושא אמנות חזותית

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

  פרטים נוספים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד