היתר להצבת שולחנות וכסאות בשטח המדרכה לבתי אוכל

חוק העזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון) מאפשר לרשות הרישוי לתת היתר להציב שולחנות
וכיסאות ב"רחוב", כהגדרתו בחוק העזר, לשימושו של בית אוכל בלבד.
היתר זה ניתן רק לעסק בעל רישיון עסק תקף, ותוקפו עד 12 חודשים. במקרים מיוחדים, על פי שיקול מנהל אגף עסקים, יינתן היתר להצבת שולחנות וכיסאות גם לעסק שנמצא בהליך רישוי תקין, ובקשתו לרישיון לא סורבה, לחודש ימים או עד חצי שנה.
לא יינתן היתר לעסק הגורם מטרדים, לעסק שבקשתו לרישיון סורבה, או לעסק שניתן לו צו סגירה
שנכנס לתוקפו. גם במקרים שלעסק קיים היתר והוא מהווה מטרדים בסמכות העירייה לבטל את ההיתר באמצעות הליך שימוע לביטול היתר נלווה.

הגשת הבקשה

לקבלת ההיתר יש להגיש בקשה להיתר להצבת שולחנות וכיסאות. הבקשה תכלול טופס בקשה ותרשים של שטח ההיתר: תרשים מגרש, תרשים סביבה, תרשים שטח הישיבה וכל מתקניו, לרבות השטח של המדרכה, שעליו יסומנו כל המכשולים שבמדרכה.

החל מתאריך ה-1.1.2018 ניתן להגיש בקשות להיתרים באמצעות המייל בכתובת המופיעה מטה, בצירוף המסמכים הנדרשים לכל בקשה (תכנית וכד').

הנחיות עיצוב

  • רוחב שטח ההיתר לא יעלה על מחצית רוחב המדרכה, ויישאר מעבר פנוי לציבור ברוחב של 2 מטרים לפחות, מעבר נגיש ללא מכשולים.
  • שטח הישיבה יסומן בקו לבן ברוחב 5 ס"מ.
  • תיחום השטח ייעשה בגדר דקורטיבית שגובהה יהיה עד 80 ס"מ ניתן גם להניח אדנית עם צמחים לתיחום המתחם בחלקו הפנימי.
  • בשטח ההיתר ניתן להציב שולחנות, כיסאות ושמשיות ניידות. ברחבות ציבוריות יינתן אישור להציב שמשיות ענק מתקפלות בקוטר עד 4 מטרים, ובתנאי שלא תחוברנה בחיבור קבע לקרקע.
  • חל איסור מוחלט לבנות או להציב בשטח ההיתר במת עץ או מתקני הגשה לסוגיהם או בר נייד או הגבהה של משטח הישיבה המקורי.

פרטים נוספים, תרשימים ודוגמאות ניתן לעיין במדריך להצבת שולחנות וכסאות.

קבלת ההיתר חיבת בתשלום אגרה ששיעורה משתנה לפי שטח הישיבה.
אגרה זאת באה במקום ארנונה, לפיכך אין כפל תשלום לעירייה.

 

חישוב האגרה = שטח אזור הישיבה כפול תעריף אגרת שולחנות וכסאות.

דוגמה: 25 מ"ר כפול 415.81 = סה"כ סכום תשלום האגרה לשנה

טופס בקשה להיתר להצבת שולחנות וכסאות מחוץ לבית האוכל
חוק עזר עירוני לשמירת הסדר והניקיון התש"ם 1980 סעיף 41
תשלום היתרים - מקוון

הערה: הנוסח בדף זה הינו על פי תיקון אגף רישוי עסקים מדצמבר 2015

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: