צילום הפקות קולנוע וטלוויזיה בעיר

העיר תל אביב-יפו מספקת אתרי צילום ("לוקיישנים") ייחודיים ומגוונים לצילום. מדי שנה מצטלמות בעיר יותר מ-500 הפקות שונות: הפקות קולנוע, קליפים, סדרות טלוויזיה, סרטי תעודה (דוקו), סרטי סטודנטים, הפקות בינלאומיות ועוד.

כל צילום במרחב הציבורי או במבנים עירוניים מחויב בהיתר, אותו מפיקה עיריית תל אביב-יפו. מטרת ההיתר הינה לאפשר צילום במרחב הציבורי להפקות השונות, יחד עם שמירת הסדר הציבורי ומניעת מטרד לתושבים.

צילומים החייבים בהיתר

 • צילום עבור גוף מסחרי לפרסומת, לסרט, לסדרת טלוויזיה, לסרטון וידאו ("קליפ"), צילומי אופנה, סטילס.
 • צילום סרטי סטודנטים (מעל 5 אנשי צוות)  - פטורים מתשלום אגרת פיקוח על הצילום. 
 • צילום הכרוך בשימוש כללי במרחב הציבורי, בסגירת אתרים עירוניים - בכל האתר או בחלק ממנו.
 • צילום במבנים עירוניים: מוסדות עירוניים, שטחי התאגידים העירוניים, בניין העירייה וכו'.
 • שימוש באמצעים עירוניים (חיבורים לרשת המים העירונית ולרשת החשמל, סגירה והדלקה של מזרקות ברחבי העיר כרוכים בתשלום מראש).
 • במידה שהפקה מבקשת לחסום צירי תנועה/מדרכות במהלך הצילום, יש להגיש תכנית הסדרי תנועה שתצורף לטופס הבקשה, תוך ציון תאור הסצינה המבוקשת לצורך הנ"ל. הנושא יועבר לידי המשטרה, על ידי מנהלת הפרויקטים וההפקה תקבל עדכון בנוגע לסטטוס הטיפול בפנייה.

איך מקבלים היתר צילום?

כדי לקבל היתר לצילומים ברחבי העיר, יש להגיש בקשה בטופס מקוון, בצירוף המסמכים הבאים:

  • טופס מקוון להגשת הבקשה
  • כתב התחייבות חתום על ידי המבקש.
  • צילום תעודת זהות של המבקש.
  • אישור ביטוח צד ג' של ההפקה (בסרטי סטודנטים/תלמידי בית ספר הביטוח מגיע ממוסדות החינוך).
  • מפת אזור צילום (ניתן לסמן על כל מפה ברורה המראה את רחובות העיר, או מתוך מערכת המפות העירוניות).
  • תיאור הסצנה המצולמת/תקציר הסרט (סינופסיס)/תסריט מפורט - חובה.

על מנת לאפשר טיפול בבקשה והנפקת ההיתר בזמן, יש להגיש את הבקשה כשבועיים לפני מועד הצילום המבוקש. 

 

אופן הטיפול בבקשה

בקשה למתן היתר לצילום נבחנת על ידי הגורמים העירוניים, בהתאם לסייגים הנוגעים לתוכן התסריט, לשעות הצילום ולחוקי העזר העירוניים. לאחר אישור הבקשה, ההיתר ישלח אל מגיש הבקשה במייל העירוני או באמצעות פקס (ניתן אף להגיע לקחת את ההיתר). היתר רגיל יישלח בדרך כלל כשבוע לאחר הגשת הבקשה. היתר מיוחד ישלח כשבועיים עד שלושה לאחר הגשת הבקשה. ההיתר תקף לתאריכים הנקובים בו בלבד.

הערות ואישורים נוספים

באתרים מסוימים בעיר יש לקבל אישור מהגוף האחראי, בנוסף להיתר. במקרים אלו ההיתר שניתן הוא עקרוני בלבד ותקף רק לאחר קבלת האישור מידי גופים אלו:
1. בקשות לצילומים במוסדות חינוך - מותנה באישור מוסדות החינוך.
2. בקשות לצילומים באתרים שבאחזקת תאגידים עירוניים, לפי הפירוט הבא: 

  • נמל תל אביב - נדרש תיאום עירוני ותיאום נוסף מול הנהלת הנמל.
  • מתחם יפו העתיקה - נדרש תיאום עירוני ותיאום נוסף מול הנהלת החברה לפיתוח יפו העתיקה.
  • נמל יפו - נדרש תיאום עירוני ותיאום נוסף מול הנהלת החברה לפיתוח יפו העתיקה.
  • גני יהושע - נדרש תיאום עירוני ותיאום נוסף מול הנהלת החברה לפיתוח יפו העתיקה.
  • מרכז הספורט הלאומי - נדרש תיאום עירוני ותיאום נוסף מול הנהלת החברה לפיתוח יפו העתיקה.
  • מתחם התחנה - נדרש תיאום עירוני ותיאום נוסף מול הנהלת החברה לפיתוח יפו העתיקה.
  • היכלי הספורט העירוניים - היכל שלמה, היכל מנורה מבטחים ואיצטדיון בלומפילד - נדרש תיאום עירוני ותיאום נוסף מול הנהלת החברה לפיתוח יפו העתיקה.

3. בקשות לצילומים ברחובות, במתחמים ובכבישים - מותנה גם באישור המשטרה.


שימו לב: במקרה של דחיית יום הצילומים מכל סיבה שהיא, יש לפנות אל מנהלת פרויקטים להפקות צילום בלשכת דובר העירייה (לפי הפרטים המופיעים מטה) ולתאר את הבעיה/השינוי. בהתאם למקרה, יעודכן הפונה האם יש צורך בעדכון ההיתר או בהגשת טופס לבקשה חדשה.
לצילום לאחר השעה 23:00 יינתן היתר מיוחד, בתנאי שאינו מהווה מטרד לתושבים ולסביבה.

עלות קבלת ההיתר

 • הפקה חד יומית, שמשכה 6 שעות או פחות 110 ש"ח (תעריף מינימלי).
 • הפקה חד/דו יומית שמשכה 6 עד 12 שעות במצטבר 180 ש"ח.
 • הפקה חד/דו יומית שמשכה מעל 12 שעות במצטבר 220 ש"ח.
 • הפקה שמשכה מעל יומיים 275 ש"ח.
 • סרט סטודנטים, בהצגת אישור מוסד אקדמי מוכר - פטור מתשלום עבור אגרת פיקוח.
 • שעת עובד שטח עירוני (פקח/חשמלאי/שרברב וכו') - 100 ש"ח.
 • חנייה בכחול לבן - על פי התעריף העירוני.
 • שימוש בנכסים עירוניים - על פי התעריף העירוני.
 • הוצאות אחרות (חשמל, מים וכו') - עפ,י העלות בפועל או עפ"י הערכת המנהל האחראי לנושא.
 • בצילומים הנערכים ביותר מאתר (לוקיישן) אחד/במסגרת אישור צילום יחיד, באתר השני העירייה תגבה 70% מהתעריף הרגיל, ועבור כל אתר מהשלישי ואילך 50% מהתעריף הרגיל.
 • בקשות להארכת משך צילומים (בהפקות של יומיים ומעלה):
  א. בקשה המתקבלת החל ממועד סיום הצילומים שאושרו ועד שבועיים מתוך הצילומים - תוגדר כ"תוספת"    ותחויב ב-50% מהתעריף הרגיל.
  ב. בקשה המתקבלת אחרי שבועיים ויותר ממועד סיום הצילומים שאושרו - תוגדר "כבקשה חדשה לתיאום צילומים" ותחוייב בתעריפים הרגילים.

{{ que.questionsClient.title }}

{{ im.imageGalleryClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד