צילום בעיר

העיר תל-אביב-יפו מספקת אתרי צילום ("לוקיישנים") ייחודיים לצילום מכל מגוון הקשת: ישן מול חדש, שכונות ישנות בלבוש שנות הארבעים מול שכונות חדשות בלבוש עכשווי, פארק פסטוראלי מול פארק הייטק, ככרות, נווה צדק, סמטאות יפו העתיקה, מתחם שרונה, אזור שפך הירקון, חופי הים, הגינות הציבוריות ועוד.
מדי יום מצלמים ברחבי העיר ובאתריה סרטי קולנוע, סרטי טלוויזיה, פרסומות וסרטי גמר סטודנטיאליים.
כל צילום במרחב הציבורי ברחבי העיר או במבנים עירוניים חייב בהיתר, אותו מפיקה עיריית תל-אביב-יפו.

צילומים החייבים בהיתר

 • צילום עבור גוף מסחרי לפרסומת, לסרט, לסדרת טלוויזיה, לסרטון וידאו ("קליפ").
 • צילום סרטי סטודנטים (מעל 5 אנשי צוות). - פטורים מתשלום אגרת פיקוח על הצילום. 
 • צילום הכרוך בשימוש כללי במרחב הציבורי, בסגירת אתרים עירוניים - בכל האתר או בחלק ממנו.
 • צילום במבנים עירוניים: מוסדות עירוניים, שטחי התאגידים העירוניים, בניין העירייה וכו'.
 • שימוש באמצעים עירוניים (חיבורים לרשת המים העירונית ולרשת החשמל, סגירה והדלקה של מזרקות ברחבי העיר כרוכים בתשלום מראש).
 • במידה והפקה מבקשת לחסום צירי תנועה/מדרכות במהלך הצילום, יש להגיש תכנית הסדרי תנועה שתצורף לטופס הבקשה, תוך ציון תאור הסצינה המבוקשת לצורך הנ"ל. הנושא יועבר לידי המשטרה, על ידי מנהלת הפרויקטים וההפקה תקבל עדכון בנוגע לסטטוס הטיפול בפנייה.

איך מקבלים היתר צילום?

כדי לקבל היתר לצילומים ברחבי העיר, יש להגיש את המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה לביצוע צילום בעיר מלא וחתום.
  • כתב התחייבות חתום ע"י המבקש.
  • צילום תעודת זהות של המבקש.
  • אישור ביטוח צד ג' של ההפקה (בסרטי סטודנטים/ תלמידי בי"ס הביטוח מגיע ממוסדות החינוך)
  • מפת אזור צילום. (ניתן לסמן על כל מפה ברורה המראה את רחובות העיר או מתוך מערכת המפות העירוניות)
  • תיאור הסצנה המצולמת/ תקציר הסרט (סינופסיס) / תסריט מפורט. -חובה!

את המסמכים יש להעביר באמצעות הדואר האלקטרוני או הפקס בלבד (בפרטי הקשר המופיעים מטה). על מנת לאפשר טיפול בבקשה והנפקת ההיתר בזמן, יש להגיש את הבקשה כשבועיים לפני מועד הצילום המבוקש. 
 

אופן הטיפול בבקשה

בקשה למתן היתר לצילום נבחנת ע"י הגורמים העירוניים בהתאם לסייגים הנוגעים לתוכן התסריט, לשעות הצילום ולחוקי העזר העירוניים.
לבקשה שתאושר ע"י העירייה יינתן היתר לצילום.
ההיתר ישלח אל מגיש הבקשה במייל העירוני או באמצעות פקס (ניתן אף להגיע לקחת את ההיתר). היתר רגיל ישלח בדרך כלל כשבוע לאחר הגשת הבקשה. היתר מיוחד ישלח כשבועיים עד שלושה לאחר הגשת הבקשה. ההיתר תקף לתאריכים הנקובים בו בלבד.

הערות

באתרים מסויימים בעיר יש לקבל אישור מהגוף האחראי בנוסף להיתר. במקרים אלו ההיתר שניתן הוא עקרוני בלבד ותקף רק לאחר קבלת האישור מידי גופים אלו:
1. בקשות לצילומים במוסדות חינוך - מותנה באישור מוסדות החינוך.
2. בקשות לצילומים שבאחזקת גופים שאינם עירוניים:

 

  • בנמל תל-אביב צפון – מותנה באישור חברת "אתרים"
  • בנמל תל-אביב דרום – מותנה באישור חברת "אוצר מפעלי ים"
  • ביפו העתיקה – מותנה באישור החברה לפיתוח יפו העתיקה
  • בנמל יפו – מותנה באישור מנהלת נמל יפו.
  • בפארק הירקון - מותנה באישור חברת גני יהושע / פארק דרום.
  • במתחם שרונה ובמתחם גבעון.
  • מתחם התחנה- מותנה באישור סופי של הנהלת המתחם.


3. בקשות לצילומים ברחובות, במתחמים ובכבישים - מותנה גם באישור המשטרה.
שימו לב: במקרה של דחיית יום הצילומים מכל סיבה שהיא, יש לפנות אל מנהלת פרוייקטים להפקות צילום בלשכת דובר העירייה (בפרטים המופיעים מטה) ולתאר את הבעיה/ השינוי. בהתאם למקרה, יעודכן הפונה האם יש צורך בעדכון ההיתר או בהגשת טופס לבקשה חדשה.
לצילום לאחר השעה 23:00 יינתן היתר מיוחד, זאת בתנאי שאינו מהווה מטרד לתושבים ולסביבה.

עלות קבלת ההיתר

 • הפקה חד יומית, שמשכה 6 שעות או פחות – 100 ש"ח (תעריף מינימלי).
 • הפקה חד/דו יומית, שמשכה 6 עד 12 שעות במצטבר – 160 ש"ח.
 • הפקה חד/דו יומית, שמשכה מעל 12 שעות במצטבר – 200 ש"ח.
 • הפקה שמשכה מעל יומיים – 250 ש"ח.
 • סרט סטודנטים, בהצגת אישור מוסד אקדמי מוכר – פטור מתשלום עבור אגרת פיקוח.
 • שעת עובד שטח עירוני (פקח/חשמלאי/שרברב וכו') – 90 ש"ח.
 • חניה בכחול לבן - על פי התעריף העירוני (במקרים חריגים ינתן היתר להחנות ויצויין בגוף ההיתר למשאיות הפקה האמורות להיות צמודות לאתר הצילום).
 • שימוש בנכסים עירוניים - על פי התעריף העירוני.
 • הוצאות אחרות (חשמל מים וכו')- ע"פ העלות בפועל או ע"פ הערכת המנהל האחראי לנושא.
 • בצילומים הנערכים ביותר מאתר (לוקיישן) אחד\ במסגרת אישור צילום יחיד, באתר השני העירייה תגבה 70% מהתעריף הרגיל, ועבור כל אתר מהשלישי ואילך 50% מהתעריף הרגיל.
 • בקשות להארכת משך צילומים (בהפקות של יומיים ומעלה):
  א. בקשה המתקבלת החל ממועד סיום הצילומים שאושרו ועד שבועיים מתוך הצילומים – תוגדר כ"תוספת"    ותחוייב ב-50% מהתעריף הרגיל.
  ב. בקשה המתקבלת אחרי שבועיים ויותר ממועד סיום הצילומים שאושרו – תוגדר "כבקשה חדשה לתיאום צילומים" ותחוייב בתעריפים הרגילים.
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

 • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: