שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת מכרזים

ניתן לבצע חיפוש בטקסט חופשי למציאת תוצאות המכרזים.

שימו לב, עקב תקלה טכנית זמנית, ייתכן כי הדף יעלה ללא תוצאות. על מנת לראות את הפריטים יש לעשות שימוש ברכיב החיפוש.​​

 

 

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 32https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 32.pdfפרוטוקול ועדת מכרזים מספר 323/21/2015 10:00:00 PM

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד