שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת מכרזים

ניתן לבצע חיפוש בטקסט חופשי למציאת תוצאות המכרזים.

 

 

פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 111https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 111.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מספר 11126/12/2022 22:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 110https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מכרזים מס 110.pdfפרוטוקול ועדת מכרזים מספר 11017/12/2022 22:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 109https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 109.pdfפרוטוקול ועדת מכרזים מספר 10905/12/2022 22:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 108https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 108.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מספר 10814/11/2022 22:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 107https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 107.pdfפרוטוקול ועדת מכרזים מספר 10707/11/2022 22:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 106https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 106.pdfפרוטוקול ועדת מכרזים מספר 10625/10/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 105https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 105.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מספר 10502/10/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 104https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 104.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מספר 10419/09/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 103https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 103.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מספר 10305/09/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 102https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 102.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מספר 10216/08/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 101https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 101.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מספר 10108/08/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 100https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 100.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מספר 10025/07/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 99https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 99.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 9923/07/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת מכרזים מס 98https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מכרזים מס 98.pdfפרוטוקול ועדת מכרזים מס 9811/07/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 97https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 97.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 9706/07/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 96https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 96.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 9627/06/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 95https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 95.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 9519/06/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 94https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 94.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 9413/06/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 93https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 93.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 9307/06/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 92https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 92.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 9231/05/2022 21:00:00

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד