שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת מכרזים

ניתן לבצע חיפוש בטקסט חופשי למציאת תוצאות המכרזים.

 

 

פרוטוקול ועדת מכרזים מס 98 מיום 12.07.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת מכרזים מס 98 מיום 12.07.2022.pdfפרוטוקול ועדת מכרזים מס 98 מיום 12.07.202211/07/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 100https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מספר 100.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מספר 10025/07/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 99https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 99.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 9923/07/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 97https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 97.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 9706/07/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 96https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 96.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 9627/06/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 93https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 93.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 9307/06/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 95https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 95.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 9519/06/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 94https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 94.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 9413/06/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 91https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 91.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 9116/05/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 92https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 92.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 9231/05/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 90https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 90.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 9012/04/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 89https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 89.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 8904/04/2022 21:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 88https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 88.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 8821/03/2022 22:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 87https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 87.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 8707/03/2022 22:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 85https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 85.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 8516/02/2022 22:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 86https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 86.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 8621/02/2022 22:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 83https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 83.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 8307/02/2022 22:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 84https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 84.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 8414/02/2022 22:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 82https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 82.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 8224/01/2022 22:00:00
פרוטוקול וועדת מכרזים מס 81https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול וועדת מכרזים מס 81.pdfפרוטוקול וועדת מכרזים מס 8117/01/2022 22:00:00

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד