חינוך

מסגרות החינוך המיוחד - מידע כללי

ילדים עם צרכים מיוחדים, אשר אובחנו ככאלה על ידי גורם מקצועי, שוועדת הזכאות והאפיון קבעה את זכאותם ואת היקף שירותי החינוך המיוחדים עבורם, ישובצו במסגרת חינוכית מותאמת לצורך ולתפקוד שלהם, בין היתר בתחום הקוגניטיבי, הלימודי, השפתי, הרגשי, החברתי, התקשורתי, העצמאות התפקודית וההתארגנות.

גנים טיפוליים

גני ילדים מגיל 3, המעניקים מענה חינוכי וטיפולי לילדים עם לקויות ספציפיות:
 • עיכוב התפתחותי
 • עיכוב שפתי
 • לקויות שמיעה
 • הפרעות תקשורת
 • שיתוק מוחין
 • מוגבלות שכלית התפתחותית
 • בעיות רגשיות או התנהגותיות

למידע נוסף על גנים טיפוליים

בתי ספר כוללניים

בתי ספר המעניקים מענה חינוכי וטיפולי לילדים עם לקויות ספציפיות:

 • לקויות למידה מורכבות
 • בעיות רגשיות או התנהגותיות
 • הפרעות נפשיות
 • הפרעות תקשורת
 • שיתוק מוחין
 • לקויות שמיעה
 • מוגבלות שכלית התפתחותית קלה, בינונית או עמוקה

למידע נוסף על בתי ספר כוללניים

כיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים

כיתות לילדים עם צרכים מיוחדים, שיכולים להשתלב בכיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים, באפיון הכיתות הבאות:
 • לקויות למידה
 • לקויות שפתיות
 • בעיות רגשיות או התנהגותיות
 • הפרעות תקשורת
 • לקויות שמיעה

לתשומת לבכם: מיקום ומספר הכיתות הקטנות בכל בית ספר משתנה משנה לשנה בהתאם לצורכי המערכת.

למידע נוסף על כיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים

שעות הפעילות

 
 

כל מסגרות החינוך המיוחד פותחות את יום הלימודים בשעה 07:30 ומסיימות את יום הלימודים על פי החלטת משרד החינוך, בהתאם לאפיון.

הגנים פועלים בימים א'-ה' עד השעה 14:00, ובימי ו' עד 13:00.

גני תקשורת פועלים בימים א'-'ה' עד השעה 16:45,  ובימי ו' עד השעה 13:00.
חלק מבתי הספר פועלים במתכונת יום חינוך ארוך ובחלקם מופעלים צהרונים. פרטים בבתי הספר.

רישום לצהרונים

 • הרישום לצהרון בגנים מתבצע לאחר השיבוץ לגן. יש לפנות בטלפון או בפנייה מקוונת למרכז שירות חינוך על פי פרטי הקשר הרשומים מטה.​

 • הרישום לצהרון בית הספר, במידה שמופעל צהרון, מתבצע ישירות מול מפעיל הצהרון. פרטים ייתנו במזכירות בית הספר.

רישום להסעות

 
 

על פי חוק, ובהתאם למדדים שקבע משרד החינוך, ילדים מגיל גן ועד כיתה ג' אשר להם אבחנה של לקות למידה, לקות שפתית, עיכוב התפתחותי או הפרעות התנהגותיות רגשיות זכאים להסעה אם המסגרת החינוכית שלהם ממוקמת במרחק של 2 קילומטרים ויותר ממקום מגוריהם. ילדים מכיתה ד' ואילך זכאים להסעה אם המרחק הוא של 3 קילומטרים ומעלה. עם זאת, משרד החינוך מגדיר מקרים חריגים בהם תלמידים זכאים להסעה ולליווי, גם אם אינם עונה על המדדים האמורים.
לכל שאר הלקויות כל הילדים זכאים להסעה בלי קריטריון מרחק.

הקלות במס הכנסה

הורים לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים על פי החלטתה של ועדת זכאות ואפיון, זכאים גם להקלות במס. אישור ההחלטה של ועדת זכאות ואפיון משמש גם אישור למס ההכנסה, ותוקפו שלוש שנים.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד