רישוי עסקים

היתר לפעילות זמנית במדרכה

היתר לפעילות זמנית במדרכה

קיום אירוע פתיחה לעסק, דוכן הסברה, או דוכן התרמה בשטח ציבורי חייב בהיתר על פי חוק העזר לשימור רחובות.
ככלל, העירייה לא מאשרת פעילות מסחרית בשטח הציבורי. במקרים חריגים ניתן לבקש אישור לקיום אירוע חריג כדוגמת חגיגת יום הולדת לעסק, השקת מוצר חדש וכדומה, הגולש גם לפעילות והצבת מתקנים בחזית העסק.
אישור אירועים מסוג זה מותנה בשמירה על מעבר חופשי להולכי רגל ובכך שאין כל בנייה קבועה בשטח הציבורי. במקרה של עסק טעון ברישוי על פי חוק רישוי עסקים, הבקשה תידון רק אם הוגשה בקשה לרישיון כחוק.
כאשר מדובר באירוע המוני יש לפעול על פי נוהל רישוי ארועים המוניים ולא לפי חוק שימור רחובות.
לתשומת לבך בשדרות רוטשילד ובכיכר רבין, לא ניתן להוציא היתר לדוכני הסברה, יש לפנות למשנה למנכ"ל העירייה ומנהל חטיבת התפעול - קישור לפניה מקוונת.

הגשת הבקשה

הבקשה להיתר לארוע תוגש למרכז שירות לקוחות לעסקים באגף רישוי עסקים במכתב הכולל את כל הפרטים המופיעים בטופס הבקשה לדוכן ובנוסף את כל מאפייני האירוע. לבקשה יש לצרף סקיצה המתארת את הפריסה המתוכננת בשטח הציבורי תוך הדגשה של המעברים החופשיים העומדים לרשות הציבור (אפשרי להגיש את הבקשה בפקס או בדואר אלקטרוני).
הבקשה תועבר למנהל אגף רישוי עסקים לבדיקה וקביעת תנאים מוקדמים ותנאים להפעלת האירוע או הודעה למבקש על דחיית הבקשה.

ההיתר אינו חייב בתשלום אגרה.

תאריך עדכון הדף מיום 27.3.2022

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד