ניקוי רחובות ופינוי אשפה וגזם

העירייה פועלת, באמצעות אגף התברואה, מכוח חוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון), התש"ם - 1980 כדי לשמור על עיר נקייה, היגיינית, אסתטית, שנעים לגור ולבקר בה, ובשיתוף פעולה עם תושביה בשמירה על ניקיון העיר 
*הוצאת גזם וערימות מתבצעת בין הימים א'-ד' באמצעות אפליקציית 106+ או בתיאום עם תחנת העבודה בכל רחבי העיר למעט שכונות עבר הירקון. 
לשכונות עבר הירקון יש להקיש שם רחוב בשורת החיפוש על מנת להציג את יום ושעת ההוצאה.

לאיתור ימי פינוי אשפה וגזם ותיאום איסוף פסולת חריגה

  לבחירת ערך, התחל לכתוב את הרחוב והשתמש בחיצי המקלדת - למעלה או למטה. לאחר בחירת הערך, אשר את בחירתך באמצעות מקש Enter

שימו לב: היום המצוין בטבלה כיום הוצאת גזם וערימות, הוא יום הוצאת הגזם לרחוב על ידי התושבים.

האיסוף על ידי מחלקת תברואה יבוצע ביום שלמחרת או בהמשך של יום הפינוי.

*לאחר הקלדת שם הרחוב, לחצו על זכוכית המגדלת בצד שמאל לקבלת מידע על ימי הפינוי. לאחר מכן, לצורך קבלת מידע על תחנת התברואה הממונה באזורכם והטלפון לתיאום הפינוי, לחצו על הפלוס הצהוב בצד שמאל למטה.

פינוי פסולת חריגה באפליקציית 106+

צריכים להוציא גזם, ריהוט או גרוטאות לרחוב? כל שעליכם לעשות הוא לתאם את הוצאת האשפה באמצעות האפליקציה - ואנו נבוא לאסוף. אתם מתאמים, אנחנו מפנים.

איך מתחילים? 
מורידים את אפליקציית 106+ בחנויות האפליקציות, לוחצים על כפתור "תיאום פינוי פסולת" ועוקבים אחר ההנחיות. 

ניקוי רחובות ופינוי אשפה

​פינוי אשפה ביתית וניקיון הרחובות מבוצעים ברוב אזורי העיר בתדירות של לפחות שלוש פעמים בשבוע. בצירים ראשיים ומוקדי בילוי ומסחר, האשפה מפונית מידי יום ולעיתים אף מספר פעמים ביום.
פינוי ערימות אשפה חריגות (כולל ריהוט וגזם) מבוצע בחלקים מהעיר בימים קבועים ובחלקים אחרים בתיאום עם תחנת העבודה האזורית.

  • יש לתאם את הפינוי עם תחנת העבודה בשעות הפעילות שלהן. אין הוצאת אשפה חריגה בשישי-שבת.
  • יש להניח את הערמה על הכביש במקום חנייה מסודר או בין שני רכבים חונים, כאשר גודל הערימה המרבי תופס חנייה של רכב פרטי אחד. בשום מקרה אין להניח על המדרכה, ולא לחסום את המעבר לאנשים עם מוגבלויות.
  • בימים אחרים ירכזו התושבים את הפסולת בחצר הפרטית.
  • עלי שלכת, עשבי בר, דשא, גזם וכיוצא באלה יש לאסוף בשקיות פלסטיק מסוג ״איזבל״ בלבד, אותן יש לקשור היטב.
  • אסור להכניס לשקיות ״איזבל״ חומרים העלולים לקרוע את השקיות ולגרום סכנה, כגון שברי זכוכית ועצמים חדים.
  • פינוי פסולת בניין ותכולת שיפוץ (לרבות ארונות עץ, פלטות זכוכית ומראות) וכן תכולת דירה הנה באחריות המשפץ או מפנה הדירה בלבד ואינה נכללת בתיאום פינוי פסולת על ידי עיריית תל אביב-יפו.


שימו לב: הוצאת גזם, ריהוט, גרוטאות ופסולת חריגה שלא ביום ההוצאה, ללא תיאום מראש יביאו לקנסות בגובה 475 ש״ח.

סילוק גרוטאות רכב

העירייה רואה בכלי רכב נטוש העומד בשטח הרחוב מפגע תברואתי ובטיחותי. פעולות העירייה לסילוק כלי רכב נטושים נגזרות מחוק שמירת הסדר והניקיון, התשמ"ד 1984 וכפופות להוראותיו.
בחוק מוקצים פרקי זמן לפינוי הרכב ורק אם הוא אינו מסולק על ידי בעליו, רשאית העירייה לפעול לפינויו.
להתרעה על רכב נטוש הנמצא ברחבי העיר במטרה להביא לפינויו, יש לפנות  למוקד שירות 106.

מסתורי אשפה

מסתורי אשפה הינם מתקנים לאיחסון מיכלי האשפה בחצרות הבניינים. העירייה מבצעת פרויקט שמטרתו הסדרת מסתורי אשפה וסילוק המכלונים ממדרכות העיר. המסתורים מונעים פיזור אשפה ולכלוך, מסתירים את מכלי האשפה והופכים בכך את הסביבה לאסתטית יותר, מסודרת ונקיה יותר. 

במסגרת הפרויקט בוצע סקר מקדים בכל המבנים בעיר. בהתאם לתוצאות הסקר נשלחו לכל בעלי הנכסים בבניינים בהם יש צורך בבניית ביתן אשפה חדש, הודעת דרישה לבניית ביתן אשפה, על-פי סעיף 20 בחוק העזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון) התש"מ-1980.
בעלי נכסים בבניינים בהם אין צורך בבניית ביתן אשפה חדש, אלא בהכנת ביתן קיים לשימוש או בתיקונו יקבלו דרישה להשמשת הביתן על ידי יחידת פיקוח תברואה. על בעלי הנכס לנהוג על פי הנחיות הדרישה.
בעלי נכסים שלא מילאו את הדרישה במועד שהוקצב לה יידרשו לשלם קנס על סך של 430 ₪.

  

בניית מסתור אשפה

  • בניית המסתור חייבת בהיתר בנייה. לשם טיפול בהיתר בהליך מזורז, אנא פנה לחברת ש.מ.מ, הפועלת בהסדר עם העירייה.
  • הוצאת ההיתר אינה כרוכה בתשלום מצד התושבים.
  • החברה תפנה את התושבים, במידת הצורך, לחברה הבונה מסתורי אשפה.
  • מיקום ביתן האשפה החדש ייקבע ויאושר על ידי הדיירים בבניין או על ידי נציגות מוסמכת שלהם.

חברת ש.מ.מ - טלפון 03-5611492, שעות פעילות: ימים א'-ה', 11:00-16:00.
לפניות למחלקה הטכנית, אנא פנו למוקד שירות 106.

דוחות פיקוח בנושא סדר וניקיון

למידע ולתשלום דוחות שניתנו בנושא סדר וניקיון בתחומי העיר תל אביב-יפו, על פי חוקי העזר העירוניים, לחצו כאן.

אם ברצונכם להגיש בקשה לביטול דוח (הודעת תשלום קנס), עליכם לפנות אלינו באופן מקוון או בכתב תוך 30 ימים מיום קבלת הדוח.

>> למידע נוסף בנושא בקשה לביטול דוחות על פי חוקי עזר.


הצבת מכלי אצירה לפסולת בניין במרחב הציבורי

הצבת מכלי אצירה (מכולות לפסולת בניין) בשטח הציבורי מחייבת אישור של העירייה, בדומה לכל פעילות אחרת במרחב הציבורי העירוני.
על מנת להעלות את רמת הפיקוח והבקרה ולצמצם את המפגעים הקשורים בהצבת מכלי אצירה במרחב הציבורי, נקבעו נוהל עירוני והיתר כללי להצבת כלי אצירה לפסולת בניין במרחב הציבורי, תוך קביעת עקרונות שיסייעו לשמירה על הסדר והניקיון ברחבי העיר.
בהתאם לנוהל, הצבת מכל אצירה במרחב הציבורי כפופה לחתימה על כתב התחייבות שנתי לעמידה בתנאי ההיתר, בנוסח שיפורסם באתר האינטרנט של העירייה ויחודש מדי שנה.
ההיתר הכללי יכלול תנאים ברורים להצבת כלי האצירה, לרבות דרישה למסירת הודעה מראש על ההצבה.
כלי אצירה שיימצא במרחב הציבורי בניגוד לתנאי ההיתר הכללי, יסולק בהתאם לסמכות העירייה בחוק העזר - ובמקרים שבהם הוצב בניגוד לכללים ייאכף בעליו באופן מיידי.

כתב התחייבות בעל מכל אצירה לשנת 2020 >>

הנחיות לפינוי ולמיחזור פסולת בניין >>

טמוני קרקע

מכלים טמוני קרקע נועדו להחליף את "הצפרדעים" (מכולות). מכל טמון קרקע נמצא ברובו מתחת לפני הקרקע. המכל אטום, אסתטי, קל לפינוי, מונע מפגעי ריח ופיזור אשפה, תופס פחות שטח מהמדרכה ומהכביש ומונע נבירת בעלי חיים. המכלים נפתחים באמצעות דוושה המופעלת בעזרת הרגל כך שאין צורך לגעת בהם.
טמוני הקרקע משפרים את איכות הסביבה ומעלים את רמת הניקיון באזור.

עד ספטמבר 2010, הוצבו 178 מכלים טמוני קרקע, בין השאר, בשכונות רמת הטייסים, כפיר, ניר אביב ונווה חן, רחוב אצ"ל, נווה גולן ויפו ג'.
בעתיד מתוכננת הצבתם גם בשכונות נווה אליעזר, ליבנה, נווה עופר ויפו ד'.

רשימת חבלים

אגף התברואה פועל באמצעות 6 חבלים, הפרוסים בעיר על פי אזורים גיאוגרפיים: 

לרשימת התחנות והמפות הגיאוגרפיות >>  

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד