תכנון ופיתוח

מערכת תיאום פלוס

כדי שנוכל לשמור על שגרת החיים בעיר וגם לאפשר בה עבודות פיתוח, כל עבודה במרחב הציבורי מחייבת הוצאת רישיון, תיאום הנדסי, הסדרי תנועה זמניים, תיאום עם קשרי הקהילה ופיקוח על ביצועה. מערכת תיאום פלוס בוחנת תכניות לביצוע פרויקטים, בהיבט הנדסי ובהיבט אסטרטגי, תוך התייחסות למכלול העבודות בעיר, ומלווה אותן משלב התכנון ועד לסיום הביצוע. 
מערכת תיאום פלוס מפשטת ומייעלת משמעותית את תהליכי התיאומים ההנדסיים בעיר לגורמים חיצוניים ועירוניים.

המערכת מציעה 4 שיפורים בולטים:
  1. ​המערכת אינטרנטית - הכניסה אליה פשוטה ומיידית דרך דפדפן
  2. המידע מוצג על גבי מפת GIS המופיעה לצד המידע הכתוב
  3. כל התהליך מרוכז במקום אחד מתחילתו ועד סופו - כולל הסדרי תנועה ופעולות אחרות שהתבצעו עד כה מחוץ למערכת
  4. המערכת מאפשרת שקיפות מלאה לכל המשתמשים - כולל גורמים חיצוניים​

{{ fli.linksClient.title }}

{{ fli.linksClient.title }}

{{ fli.linksClient.title }}

{{ fli.linksClient.title }}

{{ fli.linksClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד