התכנית האסטרטגית - עדכון 2.0(2017)

התוכנית האסטרטגית לתל אביב-יפו גובשה בתחילת שנות ה-2000. התוצר המרכזי שלה, חזון העיר, פורסם בשנת 2005 ומאז השפיע על כיווני פיתוח העיר ועל חיזוקה כעיר מובילה במדינה.  

לאחר למעלה מעשור של התבססות על התוכנית האסטרטגית הקיימת, העירייה החליטה לעדכן אותה כדי לשמור ולחזק את מעמדה ושגשוגה של העיר גם בעשורים הבאים.

מדוע נדרש עדכון התוכנית?

  • זיהוי אתגרי העתיד וגיבוש דרכי התמודדות
  •  ריענון החשיבה בכיווני פיתוח חדשים ודיון בסוגיות הנמצאות בחזית השיח האורבני
  • החזרת התוכנית האסטרטגית לתודעת תושבי העיר ולתודעת המערכת העירונית, וחיזוק המחויבות ליישומה
  • שמירה על סטנדרט עולמי - הערים המובילות בעולם מעדכנות את התוכנית האסטרטגית שלהן כל מספר שנים, תוך הצבת יעדים אסטרטגיים חדשים ואימוץ גישות אסטרטגיות חדשות

תכנון אסטרטגי עירוני בעולם

תכנון אסטרטגי עירוני בעולם אוגוסט 2016  >>

באילו נושאים עוסק עדכון תוכנית?

העדכון מקיף תשעה תחומים עיקריים: כלכלה עירונית, חברה וקהילה, סביבה מקיימת, הסביבה העירונית (סביבה בנויה והמרחב הפתוח), חינוך, תרבות, תיירות, ת"א-יפו במטרופולין ובמדינה, הערכות ארגונית של העירייה לאתגרי העתיד. תחום התחבורה מקודם במקביל בתוכנית נפרדת, תוך היזון הדדי בין התוכניות.

איך מתבצע עדכון התוכנית?

המהלך הנוכחי לא נועד לגבש חזון עיר חדש אלא לעדכן את הקיים, והוא יושלם עד סוף שנת 2017.   

עדכון התוכנית מתבצע על ידי העירייה בסיוע יועצים חיצוניים המומחים בתחומים בהם מתמקד עדכון התוכנית, ותוך מהלכי שיתוף בקבוצות דיון של בעלי עניין ובאופן מקוון.

עדכון התוכנית כולל ארבעה שלבים עיקריים: ניתוח מצב קיים, עדכון החזון, התוויית דרכי פעולה ליישום החזון המעודכן והטמעת החזון אל תוך תכניות העבודה העירוניות.

כל תחום מקודם על-ידי צוות ייעודי המורכב מנציגי יחידות עירוניות העוסקות בתחום, ויועץ מומחה. כל תחום מלווה על-ידי ועדת היגוי בראשות מנהל בכיר בעירייה. צוות מיוחד אחראי לאינטגרציה של עבודת הצוותים התחומים ולגיבוש המסמכים המסכמים (והמשולבים) של כל שלב בתהליך התכנון.

בכל אחד מתחומי התוכנית נערכות שלוש סדנאות שיתוף ציבור לאורך תהליך התכנון, בהשתתפות בעלי עניין קבועים בכל תחום. תוצרי הסדנאות יוטמעו על-ידי הצוות המקצועי בטיוטות מסמכי התוכנית. התוצרים והמסמכים יוצגו באתר האינטרנט העירוני לקבלת משוב מהציבור הרחב.

שלב העבודה הנוכחי

תהליך עדכון התכנית האסטרטגית נמצא לקראת סיום שלב גיבוש חזון העיר. צוות התכנית גיבש הצעה ל"תמונות עתיד" של העיר בתחומים השונים בהם עוסקת התכנית האסטרטגית. "תמונות העתיד" גובשו על בסיס ניתוח המצב הקיים, לימוד גישות ומקרי בוחן מהעולם, הידע המקצועי של יועצי התכנית ובסדנאות שיתוף בעלי עניין בתחומי התכנית השונים. מתוך תמונות העתיד יפותחו בהמשך "כיווני פעולה" למימושן.

 

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: