תכנון ופיתוח

התכנית האסטרטגית - עדכון 2017

בתחילת שנות ה-2000 גובשה התוכנית האסטרטגית לתל אביב-יפו התוצר המרכזי שלה, חזון העיר, פורסם בשנת 2005 ומאז השפיע על כיווני פיתוח העיר ועל חיזוקה כעיר מובילה במדינה.  

לאחר למעלה מעשור של התבססות על התוכנית האסטרטגית הקיימת, העירייה החליטה לעדכן אותה כדי לשמור ולחזק את מעמדה ושגשוגה של העיר גם בעשורים הבאים.

מדוע נדרש עדכון התוכנית?

  • זיהוי אתגרי העתיד וגיבוש דרכי התמודדות
  •  ריענון החשיבה בכיווני פיתוח חדשים ודיון בסוגיות הנמצאות בחזית השיח האורבני
  • החזרת התוכנית האסטרטגית לתודעת תושבי העיר ולתודעת המערכת העירונית, וחיזוק המחויבות ליישומה
  • שמירה על סטנדרט עולמי - הערים המובילות בעולם מעדכנות את התוכנית האסטרטגית שלהן כל מספר שנים, תוך הצבת יעדים אסטרטגיים חדשים ואימוץ גישות אסטרטגיות חדשות

תכנון אסטרטגי עירוני בעולם

תכנון אסטרטגי עירוני בעולם אוגוסט 2016  >>

באילו נושאים עסק עדכון תוכנית?

העדכון הקיף תשעה תחומים עיקריים: כלכלה עירונית, חברה וקהילה, סביבה מקיימת, הסביבה העירונית (סביבה בנויה והמרחב הפתוח), חינוך, תרבות, תיירות, ת"א-יפו במטרופולין ובמדינה, הערכות ההון האנושי של העירייה לאתגרי העתיד. תחום התחבורה קודם במקביל בתוכנית נפרדת, תוך היזון הדדי בין התוכניות.

איך התבצע עדכון התוכנית?

עדכון התוכנית נערך על ידי העירייה בסיוע יועצים חיצוניים המומחים בתחומים בהם התמקד עדכון התוכנית, ותוך מהלכי שיתוף של בעלי עניין- בקבוצות דיון ובאופן מקוון.

עדכון התוכנית כלל ארבעה שלבים עיקריים: ניתוח מצב קיים, עדכון החזון, התוויית דרכי פעולה ליישום החזון המעודכן והטמעת החזון אל תוך תכניות העבודה העירוניות.

כל תחום קודם על-ידי צוות ייעודי המורכב מנציגי יחידות עירוניות העוסקות בתחום, ויועץ מומחה. כל תחום לווה על-ידי ועדת היגוי בראשות מנהל בכיר בעירייה. צוות מיוחד היה אחראי לאינטגרציה של עבודת הצוותים התחומים ולגיבוש המסמכים המסכמים (והמשולבים) של כל שלב בתהליך התכנון.

בכל אחד מתחומי התוכנית נערכו שלוש סדנאות שיתוף ציבור לאורך תהליך התכנון, בהשתתפות בעלי עניין קבועים בכל תחום. תוצרי הסדנאות הוטמעו באופן מושכל על-ידי הצוות המקצועי בטיוטות מסמכי התוכנית. התוצרים והמסמכים הוצגו באתר האינטרנט העירוני לקבלת משוב מהציבור הרחב.

שלב העבודה הנוכחי

הסתיים שלב עדכון חזון העיר. צוות התכנית גיבש הצעה ל"תמונות עתיד" של העיר בתחומים השונים בהם עוסקת התכנית האסטרטגית ופירט אותן לקווי מדיניות וכיווני פעולה. כל מרכיבי החזון גובשו על בסיס ניתוח המצב הקיים, לימוד גישות ומקרי בוחן מהעולם, הידע המקצועי של יועצי התכנית ובסדנאות שיתוף בעלי עניין בתחומי התכנית השונים. הצעות צוות התוכנית הובאו לאישור ועדת היגוי עירונית בראשות מנכ"ל העירייה וועדת היגוי ציבורית בראשות ראש העריייה ובהשתתפות נציגי משרדי ממשלה, אקדמיה, ארגונים ציבוריים ותושבי העיר.

 

חזון העיר - משוב מהציבור

כחלק משלב עדכון החזון פרסמנו שאלון שיתוף ציבור מקוון בו ביקשנו לקבל משוב מהציבור אודות תמונות העתיד המוצעות. השאלון פורסם באמצעות האתר העירוני, הדיגיתל ודף הפייסבוק העירוני. על השאלון השיבו כ-1,780 איש. כ-95% אחוז מתוך כלל המשיבים הינם תושבי העיר תל אביב-יפו.
חזון העיר- משוב הציבור >>

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד