רעש ואקוסטיקה

 
 

הרעש הוא קול לא רצוי והפרעה סביבתית. למפגעי רעש השפעה בריאותית וחברתית.
 
הרשות לאיכות הסביבה מיפתה את החשיפה לרעש מתחבורה בעיר (על פי אזורים), המיפוי בוצע במימון אגף רעש במשרד לאיכות הסביבה. בפרויקט הוכנו מפות חשיפה לרעש מתנועת כלי רכב ורכבות, נוכחיות ועתידיות, תוך שימוש בתוכנת חיזוי ומיפוי מסוג Sound Plan 5.

המפות משמשות את גורמי התכנון ומקבלי ההחלטות בתכנון הפחתת רעש מכבישים קיימים וחדשים, בקביעת מיגון אקוסטי הנדרש לשימושי קרקע רגישים לרעש, בביצוע הליך רישוי עסקים, ברישוי ובתכנון שימושי קרקע חדשים.

מפת אזורי הרעש (2008)

פעילות הרשות לאיכות הסביבה

הרשות לאיכות הסביבה פועלת למניעת רעש ולפיקוח על הרעש, באמצעות:

 • שותפות בתהליכי תכנון עירוני -
  ◦ בדיקת תסקירי השפעה על הסביבה ומתן הוראות לתכנון בניין עיר (תב"ע) והנחיות אקוסטיות למתכנני העיר.
  ◦ השתתפות בועדות תכנון הדנות בנושאי ברעש ואקוסטיקה.
 • הליכי רישוי - הגדרת דרישות והנחיות לתנאים אקוסטיים ועריכת בדיקות במסגרת הליכי רישוי עסקים ורישוי בנייה.
 • הדרכה מקצועית - הכנת מדריכים מקצועיים לעסקים מסוגים שונים, הרצאות, ייעוץ והנחיות למניעת מטרדי רעש לתוכניות של מבנים עירוניים.
 • ביצוע בקרה ואכיפה, באמצעות:
   ◦ ביקורות ומדידות בבתי מתלוננים ובקרבת מקורות הרעש, עפ"י קריאות שירות. מתן דרישות לנקיטת אמצעים אקוסטיים לגורמים האחראים על המטרד ואכיפה.
   ◦ מדידות במקורות רעש ברחבי העיר במסגרת מבצעי אכיפה בשיתוף עם הפיקוח העירוני, המשרד להגנת הסביבה ומשטרת ישראל.
   ◦ ביצוע סקרי רעש ופרויקטים למיפוי מוקדי רעש בעיר - תנועת כלי רכב, רעש רכבות, מטוסים וכד'.
   ◦ בדיקות רעש מרכבים ומתקנים עירוניים.
 • סיוע במניעת רעש באמצעות מדידות לבדיקת יעילותם של אמצעים אקוסטיים ואמצעי השתקה שונים במסגרת תכניות עירוניות.
 • פיתוח וקידום חקיקה בנושא רעש ואקוסטיקה במסגרת חוק עזר עירוני לרעש והמלצות לעדכון התקנות למניעת מפגעים של המשרד להגנת הסביבה‎.
 • ייצוג בוועדות בנושאי אקוסטיקה - הועדה טכנית לאקוסטיקה בבנייה במכון התקנים, ועדת מינהל של האגודה לאקוסטיקה לישראל.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

פניות בנושאי רעש

בנושאי רעש מבתי עסק בעלי רישיון של עיריית תל-אביב-יפו בלבד, לא מבתים פרטיים. יש לפנות למוקד שירות 106.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
חזרה לתחילת העמוד