הגשה והסרת התנגדות לבקשה

הגשת ההתנגדות

 
 

התנגדות לבקשה להיתר בנייה ניתן להגיש באמצעות מערכת מקוונת להגשה והסרת ההתנגדות. המערכת מאפשרת להגיש התנגדויות רק במועדים אותם מאפשר החוק. מעבר לכך לא ניתן להשתמש במערכת זו להגשת התנגדויות מי שהגיש התנגדות במסגרת הזמן הקבוע בחוק והתנגדותו לא התקבלה, יכול להגיש ערר אל ועדת הערר המחוזית במידה והחלטת הועדה המקומית בנושא ההתנגדות שלו אינה מקובלת עליו.

 

 אדם המגיש התנגדות באמצעות המערכת יקבל בתוך דקות ספורות אישור בדואר אלקטרוני על הגשת ההתנגדות, וזאת אל כתובת הדואר האלקטרוני אותה הקליד במהלך הגשת ההתנגדות.
המערכת תעביר אל תיק הבניין עותק של כל התנגדות שהוגשה באמצעותה, וזאת בתוך 48 שעות לאחר הגשתה. פרק זמן זה נדרש מסיבות טכניות של מערכת המחשוב ואבטחת מידע. בעותק שנעביר לתיק הבניין לא נכלול את שדות המידע הבאים של המתנגדים, וזאת משיקולי פרטיות: מספר זהות, כתובת דוא"ל ומספרי טלפון. כל שאר פרטי ההתנגדות (כולל מסמכים שצורפו להתנגדות שהוגשה) יופיעו בתיק הבניין לעיון הציבור בדיוק כפי שהוגשו, וזאת כמסמך PDF אחד בו יאוגדו יחד הפרטים שהוקלדו בטופס האינטרנטי והקבצים שצורפו באמצעותו.


כניסה למערכת הגשת התנגדות להיתר בנייה.

הגשת התנגדות לבקשה
המערכת מאפשרת להסיר רק התנגדויות שהוגשו באמצעותה.
רק אדם שהגיש את ההתנגדות יכול להקליד בקשה להסרתה, ואישור על הסרת ההתנגדות יישלח את כתובת הדוא"ל המקורית של מגיש ההתנגדות בתוך דקות ספורות לאחר שיקליד בקשה להסרת התנגדות, בדיוק כפי שקיבל אישור על הגשת ההתנגדות.
עותק מהבקשה להסרת התנגדות יועבר אף הוא אל תיק הבניין, בדיוק באותו אופן בו מועברות בקשות להתנגדות. טופס ההתנגדות המקורי לא יימחק מתיק הבניין, אשר יכיל הן את טופס ההתנגדות המקורי ואת את טופס הבקשה להסרתה.
כניסה למערכת הסרת התנגדות להיתר בנייה.

 

דיון בהתנגדויות

ההתנגדות לבקשה, מובאת להחלטת ועדת המשנה לענייני רישוי.
במקרים מסוימים, הבקשה תידון בפני פורום מצומצם של חברי הועדה, לפני הדיון בוועדה לשם שמיעת טענות הצדדים.
המלצת הפורום תובא לדיון בפני ועדת המשנה.

החלטת הוועדה וערר

הודעה על החלטת הועדה תישלח בדואר רשום אל הצדדים וכן אל עורך הבקשה. כמו כן, פרוטוקול הועדה יהיה זמין באתר האינטרנט. (לאחר חתימתו).
ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה ועל דחיית התנגדות אל ועדת הערר המחוזית.
פרטים על אופן ההתקשרות עם הוועדה המחוזית, ניתן למצוא באתר משרד הפנים, בניתוב: צור קשר > מוסדות התכנון של משרד הפנים > ועדת ערר מחוזית - תל אביב - לצפייה לחצו על הקישור.
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: