תכנון ופיתוח

תכניות עיצוב ופיתוח

תכניות פיתוח ועיצוב אדריכלי הן תכניות הנגזרות מתכנון (תב"ע) מאושר, ותפקידן לפרט את התפיסה העיצובית של הבינוי והפיתוח במתחם.

במסגרת תכניות אלה מפורטים המבנים המוצעים, עיצובם ואופן העמדתם במגרש, מוצגת התפיסה הנופית והקשר בין הבנין לסביבתו הקרובה.

התכניות נועדו להבטיח קישור נאות של הפרוייקט למערכת הדרכים והמעברים הסמוכה (לרכב, להולכי רגל ולרוכבי אופניים)- ולאפשר שיפורים בקישור ובתפקוד של הפרוייקט בסביבתו.

תכניות עיצוב ופיתוח כוללות התייחסות לאדריכלות הבנין, לחומרי הגמר, לפיתוח שטחי החוץ וכד'. כ"כ נכללות בהוראות התכנית בדיקות והתייחסות להבטי בנייה ירוקה ומענה לדרישות סביבתיות (הצללה, רוח, ניהול מי נגר, גינון וכיוצ"ב).

{{ im.imageGalleryClient.title }}

חזרה לתחילת העמוד