שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד

 

 

פרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - דצמבר 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - דצמבר 2022.pdfפרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - דצמבר 2022ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד06/12/2022 22:00:00
פרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - נובמבר 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - נובמבר 2022.pdfפרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - נובמבר 2022הועדה לקידום מעמד הילד05/11/2022 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות סביבה - 30.03.2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות סביבה - 30.03.2022.pdfפרוטוקול ועדת איכות סביבה - 30.03.2022הועדה לאיכות הסביבה29/03/2022 21:00:00
פרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - מרץ 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - מרץ 2022.pdfפרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - מרץ 2022ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד12/03/2022 22:00:00
פרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - נובמבר 2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - נובמבר 2021.pdfפרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - נובמבר 2021הועדה לקידום מעמד הילד14/11/2021 22:00:00
פרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - יולי 2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - יולי 2021.pdfפרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - יולי 2021ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד03/07/2021 21:00:00
פרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - סכנות ברשת לילדים ולבני נוער​https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - סכנות ברשת לילדים ולבני נוער​.pdfפרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - סכנות ברשת לילדים ולבני נוער​ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד27/02/2021 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה הועדה לאיכות הסביבה20/10/2020 21:00:00
פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילדhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד.pdfפרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילדועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד13/10/2020 21:00:00
פרוטוקול ועדת החינוך - אוגוסט 2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת החינוך - אוגוסט 2020.pdfפרוטוקול ועדת החינוך - אוגוסט 2020ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד01/08/2020 21:00:00
פרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - מערכת החינוך העירונית בעת משבר הקורונהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - מערכת החינוך העירונית בעת משבר הקורונה.pdfפרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד - מערכת החינוך העירונית בעת משבר הקורונהועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד11/05/2020 21:00:00
פרוטוקול ועדת החינוך - פברוארhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת החינוך - פברואר.pdfפרוטוקול ועדת החינוך - פברוארועדת חינוך08/01/2020 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה משותפת עם טבע עירוניhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות סביבה משותפת עם טבע עירוני 20.11.19.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה משותפת עם טבע עירוניהועדה לאיכות הסביבה19/11/2019 22:00:00
פרוטוקול ועדת חינוךhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת חינוך.pdfפרוטוקול ועדת חינוךועדת חינוך24/07/2019 21:00:00
פרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילדhttps://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד.pdfפרוטוקול ועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילדועדת חינוך והועדה לקידום מעמד הילד04/11/2019 22:00:00
פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 10https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 10.pdfפרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 10הועדה לקידום מעמד הילד28/05/2019 21:00:00
פרוקטול הועדה לקידום מעמד הילד - 9https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוקטול הועדה לקידום מעמד הילד - 9.pdfפרוקטול הועדה לקידום מעמד הילד - 9הועדה לקידום מעמד הילד21/11/2018 22:00:00
פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 7https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 7.pdfפרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 7הועדה לקידום מעמד הילד21/11/2017 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 09.04.18https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 09.04.18.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה 09.04.18הועדה לאיכות הסביבה08/04/2018 21:00:00
פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 8https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 8.pdfפרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 8הועדה לקידום מעמד הילד13/03/2018 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 4.12.17https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 4.12.17.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה 4.12.17הועדה לאיכות הסביבה03/12/2017 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 28.12.16https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 28.12.16.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה 28.12.16הועדה לאיכות הסביבה27/12/2016 22:00:00
פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 6https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 6.pdfפרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 6הועדה לקידום מעמד הילד05/07/2016 21:00:00
פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 5https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 5.pdfפרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 5הועדה לקידום מעמד הילד29/03/2016 21:00:00
פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 4https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 4.pdfפרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 4הועדה לקידום מעמד הילד10/11/2015 22:00:00
פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 1https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 1.pdfפרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 1הועדה לקידום מעמד הילד12/07/2014 21:00:00
פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 2https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 2.pdfפרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 2הועדה לקידום מעמד הילד25/11/2014 22:00:00
פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 3https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 3.pdfפרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד - 3הועדה לקידום מעמד הילד24/03/2015 22:00:00
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 8.7.2012https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/פרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 8.7.2012.pdfפרוטוקול ועדת איכות הסביבה - 8.7.2012הועדה לאיכות הסביבה07/07/2012 21:00:00

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד