תנועה וחניה

אכיפת אופניים וקורקינטים חשמליים

רוכבים בטוח בעיר

מצייתים לתמרורים ולרמזורים, חובשים קסדה, משתמשים באמצעי תאורה/ מחזירי אור וזוכרים תמיד לתת זכות קדימה להולכי הרגל.

חבישת קסדה

על פי פקודת התעבורה, קיימת חובת חבישת קסדה ברכיבה על אופניים ממונעים, גלגשת (skateboard), גלגיליות (roller skates), גלגיליות להב (rollerblades), וקורקינט חשמלי,  למעט תלת אופן ולמעט אדם בגיר הרוכב על אופניים רגילים בדרך עירונית או בפעילות ספורטיבית.


צילום: גיא יחיאלי


שומרים על הכללים

מותר:

 • מותרת רכיבה על אופניים חשמליים ועל קורקינט חשמלי בשבילי אופניים. היכן שאין שבילי אופניים, הרכיבה תבוצע בצדו הימני של הכביש, בהתאם לחוקי התנועה. הרכיבה על המדרכה שלא בשביל אופניים אסורה.
 • מותר לרכוב על אופניים ועל קורקינט חשמלי מגיל 16, בהתאם לחוק.
 • מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד, המבטיח את שלום הילד המורכב, ובתנאי שהמרכיב בגיל 14 לפחות.
 • מותרת הרכיבה במעברי חצייה שיועדו וסומנו במיוחד בעבור ציבור הרוכבים.

אסור:

 • חל איסור מוחלט לרכוב על מדרכות להולכי רגל, לכל סוגי הכלים הדו גלגליים.
 • חל איסור מוחלט לחצות מעבר חצייה להולכי רגל בנסיעה - על הרוכב לרדת מהאופניים ולחצות ברגל את מעבר החצייה. הנסיעה תתאפשר רק במעברי חצייה שיועדו וסומנו במיוחד עבור ציבור הרוכבים.
 • חל איסור מוחלט, בהתאם לחוק, להרכיב על קורקינט חשמלי.
 • חל איסור מוחלט לעשות שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה.
 • חל איסור לעשות שימוש בשתי אוזניות בעת הרכיבה.
 • אופנועים וקטנועים - רכיבה על מדרכה להולכי רגל ועל שבילי אופניים ושבילי הולכי רגל אסורה בהחלט.

אכיפת רכיבה לא חוקית

העירייה מתגברת את פעולות האכיפה מול עבירות אופניים וקורקינטים חשמליים במדרכות ברחבי העיר.
מטרת האכיפה לשמור על הולכי הרגל מפני פגיעות רבות מכלי רכב שונים הנוסעים על המדרכות ובראשם הכלים החשמליים והאופנועים. לכן  ברחבי העיר מסיירים פקחים עירוניים שהוסמכו לאכוף את החוק, שמטרתו צמצום במספר הפגיעות בהולכי הרגל. 
האכיפה מתבצעת באמצעות מתן הודעות תשלום קנס לעוברים על החוק (גובה הקנס נע בין 250 לבין 1000 ש"ח) ובאמצעות עיכוב ותפיסת כלי הרכב לפי חוק עזר חוק עזר לתל אביב-יפו (תפיסת רכב).

תקנות תעבורה וקנסות

 • איסור שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה (איסור אחיזה, קריאת מסרון) - 1,000 ₪.
 • רכיבה אסורה במדרכה באופניים וקורקינט חשמליים - 250 ₪.
 • איסור שימוש בשתי אוזניות לרוכב במדרכה - 250 ₪.
 • רכיבה אסורה במדרכה לאופנועים / קטנועים - 500 ₪.
 • עבירות הרכבה אסורות לרוכבים, קנסות בדרגות משתנות בטווח של 250-100 ₪.
 • איסור הליכת הולכי רגל על נתיב המיועד לרכיבת אופניים- 100 ₪.

דוחות אופניים וקורקינטים חשמליים

לתשלום דוחות שניתנו עבור רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים בתחומי העיר תל אביב- יפו, על פי חוקי העזר העירוניים, לחצו כאן.
אם ברצונכם להגיש בקשה לביטול דוח (הודעת תשלום קנס), עליכם לפנות אלינו באופן מקוון או בכתב תוך 30 ימים מיום קבלת הדוח.
>> למידע נוסף בנושא בקשה לביטול דוחות על פי חוקי עזר

חניית אופניים

עיריית תל אביב-יפו התקינה יותר מ-3,000 מתקני חניה לאופניים ברכבי העיר. המתקנים מוצבים בסמוך למרכזי פעילות, כגון מבני ציבור (בתי ספר ומרכזים קהילתיים), מוקדי מסחר, מקומות עבודה, תחנות תחבורה ציבורית, גינות ופארקים. המתקנים מאפשרים לקשור אליהם ישירות את שילדת האופניים, דבר המקטין את הסיכון לגניבות.
שימו לב: על פי הנוהל החדש, אופניים שיהוו הפרעה לתנועה וסכנה להולכי הרגל, יפונו על ידי העירייה.

סמכויות הפקחים העירוניים על פי החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), תשע"ו 2016

• הפסקת התנהגות המהווה עבירה באופן מיידי.  
• הסמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור כל ידיעה או מסמך.
• רישום דו"ח ברירת משפט בעבירות תעבורה בהתאם לחוק האמור.
• תפיסת אופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), או חלק מהם, לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה בהתאם לחוק האמור, כדי למנוע המשך השימוש בהם.
• הוצאת אויר מהצמיגים לאופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה.
• סמכות עיכוב אדם שסירב להיענות לדרישת הפקח ויש חשש שיימלט, עד לבוא שוטר.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד