אכיפת רכיבה לא חוקית על אופניים

בחודש ספטמבר 2017 החלה עיריית תל אביב-יפו באכיפת החוק על כלי הרכב הדו- גלגליים. האכיפה נועדה לשמור על הולכי הרגל מפני פגיעות רבות מכלי רכב שונים המוסעים על המדרכות ובראשם האופניים החשמליים.
מטרת האכיפה הינה להביא לצמצום מספר הפגיעות על ידי הקפדה על הפרדת השימושים בסוגי הדרך השונים.

מתחילת נובמבר 2017 מסיירים ברחבי העיר פקחים עירוניים שהוסמכו לאכוף את החוק, בין היתר באמצעות עיכוב ותפיסת כלי הרכב וכן באמצעות מתן הודעות תשלום קנס לעוברים על החוק.

העירייה פעלה ופועלת לקידום תחבורה בטוחה ויעילה בעיר כיעד אסטרטגי ראשון במעלה ומעודדת שימוש בכלי רכב אלטרנטיביים על חשבון הרכב הפרטי. עם זאת, בשל ריבוי התאונות בהן היו מעורבים רוכבי אופניים חשמליים והולכי רגל וכן העדר אכיפה על המדרכות, הובילה העירייה להענקת סמכויות אכיפה נרחבות לפקחים העירוניים במסגרת חקיקה ייעודית.
במסגרת החוק שאושר, מבוצעת אכיפה במדרכה, בשביל אופניים, בנתיב שסומן כשביל אופניים, באזור שהנסיעה בו הוגבלה למהירות מירבית של 30 קמ"ש (אזור מיתון תנועה), בשביל המיועד להולכי רגל וסומן בתמרור וכן במעבר חצייה.

כללים לרכיבה על אופניים חשמליים וקורקינט חשמלי

 • חל איסור מוחלט לרכוב במדרכות.
 • מותרת רכיבה על אופניים חשמליים ועל קורקינט חשמלי בשבילי אופניים. היכן שאין שבילי אופניים, החוק קובע שהרכיבה תבוצע בצדו הימני של הכביש, בזהירות רבה ובהתאם לחוקי התנועה.

* בהתאם לחוק מותר לרכוב על אופניים ועל קורקינט חשמלי מגיל 16 ומעלה.

כללים לרכיבה על אופניים רגילים

 • ברחובות בהם קיימים שבילי אופניים, חל איסור מוחלט לרכב במדרכה. הרכיבה תתבצע בשבילי האופניים בלבד.
 • ברחובות בהם הוגדרו וסומנו כממותני תנועה בתמרור מיוחד (30 קמ"ש), רכיבה על אופניים במדרכה אסורה והיא תהיה בכביש בזהירות. הוראת החוק הנ"ל תקפה לרוכבים שגילם מעל 16 שנים, על אופניים רגילים.
 • ברחובות בהם אין שביל אופניים והם לא הוגדרו ממותני תנועה, האכיפה כנגד רכיבה על אופניים רגילים במדרכה, תבוצע יל ידי המשטרה בלבד.  

כללים להרכבה על אופניים

 • מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד, המבטיח את שלום הילד המורכב עליהם.

*גיל המרכיב על האופניים יהיה מעל 14 שנים .
*חל איסור מוחלט בהתאם לחוק להרכיב על קורקינט חשמלי, "גלגינוע".

כללים בעת חצייה במעבר חצייה על אופניים רגילים, חשמליים וקורקינט חשמלי

 • חל איסור מוחלט לחצות מעבר חצייה בנסיעה. על הרוכב לרדת מהאופניים ולחצות ברגל את מעבר החצייה.

*מותרת הנסיעה רק במעברי חצייה שיועדו וסומנו במיוחד עבור ציבור הרוכבים.

כללים לרכיבה על אופנועים/קטנועים

 • אסורה בהחלט נסיעה במדרכה. מותרת חצייתה בלבד, למטרת כניסה ויציאה מחצרות.

תקנות תעבורה שיאכפו על ידי פקחי העירייה וסכומי הקנס שיינתן

 • איסור שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה (איסור אחיזה, קריאת מסרון) - 1,000 ₪.
 • איסור על שימושים במדרכות, בשבילי אופניים, במעברי חצייה וכו' ברכיבה, על ידי מי שהכביש או השביל לא יועדו לו - קנסות בדרגות משתנות בטווח 100 ₪ - 250 ₪, (משתמשי הדרך בהתאם לחוק: רוכבי אופניים חשמליים ורגילים, קורקינט חשמלי, אופנועים והולכי רגל).
 • איסור גרימת הפרעה לתנועת עוברי דרך במדרכה - 250 ₪.
 • איסור הליכת הולכי רגל על נתיב המיועד לרכיבת אופניים- 500 ₪.
 • עבירות הרכבה אסורות לרוכבים, קנסות בדרגות משתנות בטווח 100 ₪ - 250 ₪.
 • איסור שימוש באוזניות לרוכב במדרכה - 250 ₪.

סמכויות הפקחים העירוניים על פי החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), תשע"ו 2016

 • הפסקת התנהגות המהווה עבירה באופן מידי.  
 • הסמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור כל ידיעה או מסמך.
 • רישום דו"ח ברירת משפט בעבירות תעבורה בהתאם לחוק האמור.
 • תפיסת אופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), או חלק מהם, לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה בהתאם לחוק האמור, כדי למנוע המשך השימוש בהם.
 • הוצאת אויר מהצמיגים לאופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה. 
 • סמכות עיכוב אדם שסירב להיענות לדרישת הפקח ויש חשש שיימלט, עד לבוא שוטר.

{{ que.questionsClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: