תכנון ופיתוח

מדיניות עירונית לתמ"א 38

תמ"א 38 היא תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. מטרתה לעודד חיזוקם של בניינים קיימים באמצעות תוספות בנייה, תוך התניית התוספת בחיזוק המבנה כולו. בעזרת תמ"א 38 מתבצעים חיזוקי מבנים תוך שמירת מרקמים יחודיים בעיר ושיפור חזות המבנים.

שינוי שנערך בתנאי תמ"א 38 מאפשר לממש את תוספות הבנייה מכח התמ"א גם אם בעלי הנכס בוחרים להרוס ולבנות אותו מחדש. תמ"א 38 מאפשרת מתן היתרי בנייה מכוחה היא, ואינה מחייבת הכנת תוכניות מפורטות. יחד עם זאת, התמ"א מעניקה לועדה המקומית שיקול דעת ושומרת על זכותה לקבוע אלו תוספות בנייה לאשר לכל מבנה ואף לסרב לתת היתר בנייה הכרוך בתוספת זכויות, משיקולים תכנוניים, אדריכליים, נופיים, כושר נשיאה של תשתיות וכד'.

מסמך המדיניות המנחה לתמ"א 38

 
 

המסמך המנחה של הועדה המקומית לבחינת בקשות להיתרי בנייה המוגשות מכח תמ"א 38 מאפשר לועדה המקומית לבחון בקשות להיתרי בנייה המוגשות מכח תמ"א 38 באופן מושכל, מקצועי ועקבי, ולתושבים ולבעלי נכסים בעיר להעריך את אפשרויות מימוש תמ"א 38 העומדות בפניהם בעיר תל-אביב-יפו.

 

המסמך מתעדכן מעת לעת בהתאם לשינויים בתמ"א 38 ובחקיקה המשלימה, ולפי הנסיון המצטבר.

 

בחלק א' של המסמך מוצגים התנאים לקבלת היתר בנייה, ובכלל זה הצגת אישור לצורך בחיזוק המבנה, שיטת החיזוק המוצעת ומסמכים קונסטרוקטיביים נוספים הנבדקים על-ידי יועץ הקונסטרוקציה של העירייה, שאישורו הוא תנאי להמשך הטיפול בבקשה להיתר.

 

בחלק ב' של המסמך מוצגים קווי מדיניות כלליים, החלים על כל העיר, לפיהם נבחנת הבקשה להיתר בנייה מכח תמ"א 38. בין היתר מפורטת המדיניות לעניין שילוב תוספת בנייה מכח תמ"א 38 ותוספות בנייה מכח תוכניות מפורטות קודמות, הנחיות למקרה של הריסת מבנה ובנייתו מחדש, הנחיות לגבי חריגה מקווי בניין, בניית מרחב מוגן, ועוד.
 
בחלק ג' של המסמך מוצגת המדיניות האזורית. בפרק זה מפורטת המדיניות לתוספות בנייה אפשריות באזורי העיר השונים מכח תמ"א 38- אזורים בהם מותרות התוספות מכח תמ"א 38, אזורים בהם מותרות התוספות הללו למעט תוספת קומה, אזורים בהם יותרו בתוכניות חדשות תוספות בנייה גדולות מאלו שהתמ"א מאפשרת (2 קומות ויותר) ואזורים בהם התוספות התוספת מכח תמ"א 38 מוגבלת על-ידי הוראות התוכניות המפורטות החלות במקום (בדר"כ מדובר באזורים בעלי מרקם ייחודי הראוי להגנה בין היתר, שכונות כרם התימנים, נווה צדק, קרית שלום, ושפירא, ואזור לב העיר).

עזרה ובצרון

 
 
חברת עזרה ובצרון מעמידה את נושא ההתחדשות העירונית בתל-אביב-יפו בראש סדר העדיפויות שלה כבר למעלה מ-30 שנה. כחברה עירונית האחראית על חידוש עשרות מבנים ברחבי תל-אביב-יפו, עזרה ובצרון מעניקה את שירותיה גם עבור חיזוק וחידוש מבנים במסגרת תמ"א 38.
עם השירות היעיל והמקצועי נוכל, יחד אתכם, לחזק את הבניין בו אתם גרים מפני רעידות אדמה, לשדרג את איכות חייכם ואף להעלות את ערך הנכס שלכם.
עזרה ובצרון, מעצם היותה חברה עירונית, אינה מוטת רווח, ועל כן מהווה גורם מאזן וניטרלי אשר תשמור על אינטרס הדיירים לאורך כל התהליך.
 
 אתר עזרה ובצרון

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד