מידע עירוני

יקירי העיר

הגשת מועמדות לקבלת אות יקירי העיר לשנת 2025

עיריית תל אביב-יפו מזמינה את הציבור להציע מועמדים לקבלת אות יקיר/ת העיר לשנת תשפ"ה-2025​.​
האות יוענק לתושבי/ות תל אביב-יפו בני/ות 70 לפחות בעת קבלת האות, אשר מתגוררים/ות בעיר, על פעילות ראויה לציון וייחודית שעיקרה בתל אביב-יפו, או לטובת העיר ותושביה או לכבודם, במקצועות ובתחומים הבאים: תרבות,
אמנות, ספורט, תקשורת, אקדמיה (מדע ומחקר), כלכלה, קהילה וחברה, חינוך, יזמות וטכנולוגיה, הגנת הסביבה,
התנדבות ומפעל חיים.

את ההמלצות יש להגיש, בצירוף ממליצים וקורות חיים, למחלקת הטקס והאירועים, בבניין העירייה, קומה 11, חדר 1118, רחוב אבן גבירול 69, תל אביב-יפו, בימים א'-ה', בשעות 15:00-09:00 או למייל: galya_v@mail.tel-aviv.gov.il.
*תאריך אחרון להגשת הצעות: יום שלישי, 12.11.24, י"א בחשוון התשפ״ה.​

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם רכזת הוועדה גליה ורזרבסקי, בטלפון 03-7244389.

{{ lwi.linksClient.title }}

{{ im.imageGalleryClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד