SRV_ADD:[02] Version- [1.6.0.0] TlvLayoutInnerPage

יקירי העיר

הגשת מועמדות לקבלת אות יקיר/ת העיר לשנת 2016

עיריית תל-אביב-יפו מזמינה את הציבור להציע מועמדים לקבלת אות יקיר העיר תל-אביב-יפו לשנת תשע"ו- 2016.

האות יוענק ביום העצמאות ה - 68 למדינת ישראל, ה' באייר תשע"ו, 12.5.2016. האות יוענק לתושבי תל-אביבי-פו, בני 70 לפחות בעת קבלת האות, שמתגוררים בעיר, על פעילותם ראויה לציון ועל ייחודיתם, שעיקרה בתל-אביב-יפו או לטובת העיר ותושביה או לכבודם.

את ההמלצות לקבלת התואר 'יקיר תל-אביב-יפו', אפשר להגיש, בצירוף ממליצים וקורות חיים, למחלקת הטקס והאירועים, בבניין העירייה, קומה 12, חדר 1217, רח' אבן גבירול 69, תל-אביב, בימים א'-ה', בשעות 17:00-09:00, או בדוא"ל meiri_o@mail.tel-aviv.gov.il

פרטים נוספים: מרכז הוועדה - עומר מאירי, בטלפון 03-5218943 .

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 15 בינואר 2016.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: