תכנון ופיתוח

תכנון ופיתוח שכונת כפיר


שכונת כפיר ממוקמת בדרום מזרח תל אביב-יפו, כחלק מכפר שלם. השכונה משתרעת על כ-130 דונם בין דרך חיים בר-לב מדרום, דרך משה דיין ממערב, רחוב מח"ל מצפון ורחוב משה בר כוכבא (בריל) ממזרח. השכונה תוכננה בתחילת שנות ה-70, והכילה כ-600 דירות במבנים שהוקמו סביב חצר מרכזית. מאז הקמת השכונה לא נעשו בה שינויים פיזיים משמעותיים, למעט פרויקטים חדשים שהוקמו בשטחים פרטיים. בימים אלה מקדמת עיריית תל אביב-יפו כתיבה של מסמך מדיניות עבור השכונה, המאפיין את השכונה כמרחב בעל איכויות תכנוניות ואדריכליות ייחודיות.


מסמך זה נועד להתוות את אופן ההתחדשות בשכונה, הן מבחינת מאפייני הפיתוח הפיזי והן מבחינת אופן המימוש, במטרה לשמר ולחזק את איכויותיה של שכונת כפיר בהתחדשות העתידית. עם אישור מסמך המדיניות בוועדה המקומית תוכל כל קבוצת בניינים לפעול למימוש ההתחדשות בתחומה, תוך ראייה שכונתית כוללת.

מסמך המדיניות

מסמך המדיניות הוא מסמך מנחה המאושר בוועדה המקומית, אך אינו סטטוטורי. המסמך מהווה חזון שכונתי כולל, משרטט תמונה עתידית, ומפרט את היעדים ואת האמצעים התכנוניים להגשמת חזון זה על היבטיו השונים. היבטים אלה הם בראש ובראשונה באחריות מינהל ההנדסה, אך חלקם מצויי גם בתחומי החינוך ומוסדות הציבור, התנועה והחניה, חיזוק הקהילה בשכונה ועוד.


המסמך הוא כלי להכוונת הפיתוח לעתיד הרצוי, ואינו כלי לבלימת פיתוח של מרחבים פרטיים או ציבוריים. לאחר מיפוי ראשוני של המתחם ושל תפקודו ואיסוף עמדות התושבים לגבי מצב השכונה כיום, צרכיהם והעתיד הרצוי, גובשו חזון להתחדשות: שכונת מגורים עירונית איכותית ומגוונת, המכבדת את העבר וצופה אל העתיד.

שימו לב: מסמך המדיניות מצוי עדיין בהליך הכנה, ועיקריו יפורסמו כאן לאחר אישורו.


מי מכין את מסמך המדיניות?

לצורך תכנון והכנת מסמך המדיניות, נבחר, במסגרת מכרז, משרד סטודיו מיא - מיכל יוקלה אדריכלים. עבודת התכנון נעשית ביוזמה ובהובלה של מחלקת תכנון מזרח באגף תכנון עיר, מינהל ההנדסה. בצוות התכנון שותפים גם סטודיו 1:1 (ייעוץ נופי), חברת People (ייעוץ חברתי), עידו רואימי (יועץ כלכלי), שניידר - תכנון כבישים ומדידות בע"מ וייעוץ (ייעוץ תנועה).

 

בנוסף, בעבודת התכנון לוקחים חלק משמעותי כמה גורמים בעירייה: אגף התנועה, היחידה לתכנון אסטרטגי, מחלקת השימור, מינהל השירותים החברתיים, אגף מזרח ומינהל קהילה מרחב דרום-מזרח.

שיתוף הציבור בתכנית

צוות התכנון והעירייה מייחסים חשיבות רבה לשיתוף התושבים במהלך, שכן הצפת צורכי הדיירים ועמדותיהם מלמדת על השטח, משפיעה על סוגיות תכנוניות ומקבלת מענה והתייחסות במסמך. הליך השיתוף נועד לערב את התושבים הונכחיים בשכונה במטרה לייצר את התנאים המיטביים שיאפשרו להם ויעודדו אותם להמשיך לגור בשכונה, גם לאחר התחדשותה, ולהתאים את סביבת המגורים לצורכיה המיידיים והעתידיים.


הליך זה כלל כמה היבטים:

  1. ניתוח מידע עירוני סטטיסטי ולימוד המתחם ותפקודו.
  2. סיורים בשכונה, מפגשים עם התושבים וראיונות (בוצע בחודשים יוני-ספטמבר 2019).
  3. שאלון תושבים וניתוחו (בוצע בחודשים יולי-ספטמבר 2019).
  4. מפגש שולחנות עגולים שכונתי שנערך ב-1.12.2019 בבית הספר כפיר בשכונה.
  5. הקמת פורום מלווה, המורכב מנציגי תושבים, בעלי תפקידים בשכונה וצוות התכנון, שהתכנס ב-5.1.20 וב-2.2.20.
  6. הצגת הסיכומים והמסקנות מהעבודה עם הציבור ואפשרות הטמעתם בתכנון המתגבש.

כלל המפגשים תועדו וסוכמו - והתוצרים שלהם מפורסמים בדף זה.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד