שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת המשנה לתכנון ובנייה (תכנית בניין עיר)

ניתן להאזין להקלטות של דיוני הוועדה.
לקביעת מועד להאזנה להקלטות, יש לפנות במייל: ariel_ru@mail.tel-aviv.gov.il

 

 

סדר יום 23-0001 ליום 18-01-2023https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 23-0001 ליום 18-01-2023.pdfסדר יום 23-0001 ליום 18-01-202317/01/2023 22:00:0011/01/2023 10:08:00
סדר יום 22-0034 לתאריך 4-1-23https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 22-0034 לתאריך 4-1-23.pdfסדר יום 22-0034 לתאריך 4-1-2303/01/2023 22:00:0028/12/2022 10:40:38
סדר יום 22-0033ב' לתאריך 28-12-22https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 22-0033 לתאריך 28-12-22.pdfסדר יום 22-0033ב' לתאריך 28-12-2227/12/2022 22:00:0020/12/2022 07:30:30
סדר יום 22-0032 מיום 21-12-2022https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 22-0032 מיום 21-12-2022.pdfסדר יום 22-0032 מיום 21-12-202220/12/2022 22:00:0014/12/2022 11:45:05
סדר יום 22-0031 מיום 7-12-2022https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 22-0031 מיום 7-12-2022.pdfסדר יום 22-0031 מיום 7-12-202206/12/2022 22:00:0030/11/2022 10:59:53
סדר י ום 22-0030 מיום 23-11-2022https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר י ום 22-0030 מיום 23-11-2022.pdfסדר י ום 22-0030 מיום 23-11-202222/11/2022 22:00:0016/11/2022 13:29:46
סדר יום 22-0029 לתאריך 9.11.22https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 22-0029 לתאריך 9-11-22.pdfסדר יום 22-0029 לתאריך 9.11.2208/11/2022 22:00:0002/11/2022 11:50:41
סדר יום 22-0028 ליום 2-11-22https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 22-0028 מיום 2-11-22.pdfסדר יום 22-0028 ליום 2-11-2201/11/2022 22:00:0026/10/2022 13:37:05
סדר יום 22-0027 לתאריך 26-10-22https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 22-0027 לתאריך 26-10-22.pdfסדר יום 22-0027 לתאריך 26-10-2225/10/2022 21:00:0019/10/2022 10:34:44
סדר יום 22-0026ב לתאריך 14-9-22https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 22-0026ב לתאריך 14-9-22.pdfסדר יום 22-0026ב לתאריך 14-9-2213/09/2022 21:00:0008/09/2022 07:11:20

 

 

פרוטוקול החלטות לועדת המשנה לתכנון ולבניה מספר 23-0001 בתאריך 18-1-2023https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול החלטות לועדת המשנה לתכנון ולבניה מספר 23-0001 בתאריך 18-1-2023.pdfפרוטוקול החלטות לועדת המשנה לתכנון ולבניה מספר 23-0001 בתאריך 18-1-202317/01/2023 22:00:0018/01/2023 14:01:39
הנחושת 6 דיון בעיצוב ארכיטקטוניhttps://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/הנחושת 6 דיון בעיצוב ארכיטקטוני.pdfהנחושת 6 דיון בעיצוב ארכיטקטוני20/12/2022 22:00:0008/01/2023 10:31:27
תוספת שטחי שירות לתכנית ל בתחום התכניות המפורטות-דיון נוסףhttps://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/תוספת שטחי שירות לתכנית ל.pdfתוספת שטחי שירות לתכנית ל בתחום התכניות המפורטות-דיון נוסף20/12/2022 22:00:0008/01/2023 09:59:53
פרוטוקול החלטות 22-0034 מיום 4-1-2023https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול החלטות 22-0034 מיום 04-01-2023.pdfפרוטוקול החלטות 22-0034 מיום 4-1-202303/01/2023 22:00:0004/01/2023 13:10:50
פרוטוקול החלטות 22-0032 מיום 21-12-22https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול החלטות 22-0032 מיום 21-12-22.pdfפרוטוקול החלטות 22-0032 מיום 21-12-2220/12/2022 22:00:0028/12/2022 13:19:45
פרוטוקול החלטות 22-0033 מיום 28-12-2022.pdfhttps://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול החלטות 22-0033 מיום 28-12-2022.pdfפרוטוקול החלטות 22-0033 מיום 28-12-2022.pdf27/12/2022 22:00:0028/12/2022 09:36:09
מנחם בגין 64 דיון בעיצוב ארכיטקטוניhttps://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/מנחם בגין 64 דיון בעיצוב ארכיטקטוני.pdfמנחם בגין 64 דיון בעיצוב ארכיטקטוני06/12/2022 22:00:0025/12/2022 10:31:44
השרון 8-12 דיון בהפקדה https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/השרון 8-12 דיון בהפקדה.pdfהשרון 8-12 דיון בהפקדה 06/12/2022 22:00:0025/12/2022 10:25:44
הרכבת סולומון דיון בהפקדה https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/הרכבת סולומון דיון בהפקדה.pdfהרכבת סולומון דיון בהפקדה 06/12/2022 22:00:0025/12/2022 10:20:44
תוספת אגף בעירוני א דיון בעיצוב https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/תוספת אגף בעירוני א דיון בעיצוב.pdfתוספת אגף בעירוני א דיון בעיצוב 06/12/2022 22:00:0025/12/2022 10:18:03

 

 

פרוטוקול מאושר מספר 22-0034 מיום 4-1-2023https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול מאושר מספר 22-0034 מיום 4-1-2023.pdfפרוטוקול מאושר מספר 22-0034 מיום 4-1-202303/01/2023 22:00:0018/01/2023 12:38:56
פרוטוקול מאושר 22-0033 מיום 28-12-22.pdfhttps://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול מאושר 22-0033 מיום 28-12-22.pdfפרוטוקול מאושר 22-0033 מיום 28-12-22.pdf27/12/2022 22:00:0004/01/2023 12:28:00
פרוטוקול מאושר 22-0032 מיום 21-12-2022.pdfhttps://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול מאושר 22-0032 מיום 21-12-2022.pdfפרוטוקול מאושר 22-0032 מיום 21-12-2022.pdf20/12/2022 22:00:0004/01/2023 12:25:21
פרוטוקול מאושר 22-0031 מיום 7-12-2022https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול מאושר 22-0031 מיום 7-12-2022.pdfפרוטוקול מאושר 22-0031 מיום 7-12-202206/12/2022 22:00:0021/12/2022 10:31:42
פרוטוקול מאושר מספר 22-0030 בתאריך 23/11/2022https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול מאושר לועדת המשנה לתכנון ולבניה מספר 22-0030 בתאריך 23-11-2022.pdfפרוטוקול מאושר מספר 22-0030 בתאריך 23/11/202222/11/2022 22:00:0007/12/2022 13:25:34
פרוטוקול מאושר 22-0029 מיום 9.-11-22https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול מאושר 22-0029 מיום 9.-11-22.pdfפרוטוקול מאושר 22-0029 מיום 9.-11-2208/11/2022 22:00:0024/11/2022 06:28:45
פרוטוקול החלטות 22-0029 מיום 9-11-2022https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול החלטות 22-0029 מיום 9-11-2022.pdfפרוטוקול החלטות 22-0029 מיום 9-11-202223/11/2022 14:30:41
פרוטוקול מאושר 22-0028 מיום 2-11-2022https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול מאושר 22-0028 מיום 2-11-2022.pdfפרוטוקול מאושר 22-0028 מיום 2-11-202201/11/2022 22:00:0009/11/2022 11:25:14
פרוטוקול מאושר 26-10-22 מס 22-0027https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול מאושר 26-10-22 מס 22-0027.pdfפרוטוקול מאושר 26-10-22 מס 22-002725/10/2022 21:00:0009/11/2022 10:54:47
פרוטוקול מאושר 22-0026 מיום 14-9-22https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול מאושר 22-0026 מיום 14-9-22.pdfפרוטוקול מאושר 22-0026 מיום 14-9-2213/09/2022 21:00:0027/10/2022 05:20:37

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ fli.linksClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד