שקיפות ושיתוף ציבור

ועדת המשנה לתכנון ובנייה (תכנית בניין עיר)

ניתן להאזין להקלטות של דיוני הוועדה.
לקביעת מועד להאזנה להקלטות, יש לפנות במייל: ariel_ru@mail.tel-aviv.gov.il

 

 

סדר יום 23-0017ב לתאריך 27-9-23https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 23-0017ב לתאריך 27-9-23.pdfסדר יום 23-0017ב לתאריך 27-9-239/26/2023 9:00:00 PM9/20/2023 9:00:49 AM
סדר יום 23-0016ב לתאריך 13-09-23https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 23-0016ב לתאריך 13-09-23.pdfסדר יום 23-0016ב לתאריך 13-09-239/12/2023 9:00:00 PM9/6/2023 11:20:49 AM
סדר יום 23-0007 מיום 3-5-2023https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 23-0007 מיום 3-5-2023.pdfסדר יום 23-0007 מיום 3-5-20235/2/2023 9:00:00 PM8/30/2023 11:46:52 AM
סדר יום 23-0015 מיום 16-8-2023https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 23-0015 מיום 16-8-2023.pdfסדר יום 23-0015 מיום 16-8-20238/15/2023 9:00:00 PM8/8/2023 11:12:21 AM
סדר יום 23-0014ב לתאריך 9-8-23https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 23-0014ב לתאריך 9-8-23.pdfסדר יום 23-0014ב לתאריך 9-8-238/8/2023 9:00:00 PM8/2/2023 12:40:12 PM
סדר יום 23-0013ב לתאריך 26-07-23https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 23-0013ב לתאריך 26-07-23.pdfסדר יום 23-0013ב לתאריך 26-07-237/25/2023 9:00:00 PM7/19/2023 8:27:08 AM
סר יום 23-0012ב' לתאריך 12.7.23https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 23-0012ב לתאריך 12-07-23.pdfסר יום 23-0012ב' לתאריך 12.7.237/11/2023 9:00:00 PM7/5/2023 10:15:34 AM
סדר יום מליאה הועדה המקומית 23-0002 ליום 10-7-2023https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום מליאה הועדה המקומית 23-0002 ליום 10-7-2023.pdfסדר יום מליאה הועדה המקומית 23-0002 ליום 10-7-20237/9/2023 9:00:00 PM7/3/2023 1:51:21 PM
סדר יום לועדת המשנה לתכנון ולבניה מספר 23-0011 בתאריך 28-6-2023https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום לועדת המשנה לתכנון ולבניה מספר 23-0011 בתאריך 28-6-2023.pdfסדר יום לועדת המשנה לתכנון ולבניה מספר 23-0011 בתאריך 28-6-20236/27/2023 9:00:00 PM6/20/2023 9:32:12 AM
סדר יום 23-0010 מיום 14-6-23https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/סדר יום 23-0010 מיום 14-6-23.pdfסדר יום 23-0010 מיום 14-6-236/13/2023 9:00:00 PM6/7/2023 4:19:47 AM

 

 

פרוטוקול החלטות 23-0018 מיום 20-9-2023.pdfhttps://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול החלטות 23-0018 מיום 20-9-2023.pdfפרוטוקול החלטות 23-0018 מיום 20-9-2023.pdf9/19/2023 9:00:00 PM9/20/2023 9:08:47 AM
פרוטוקול החלטות 23-0016 מיום 13-09-2023https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול החלטות 23-0016.pdfפרוטוקול החלטות 23-0016 מיום 13-09-20239/12/2023 9:00:00 PM9/13/2023 8:17:18 AM
פרוטוקול החלטות מספר 23-0013 מיום 26-7-2023https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול החלטות מספר 23-0013 מיום 26-7-2023.pdfפרוטוקול החלטות מספר 23-0013 מיום 26-7-20237/25/2023 9:00:00 PM9/5/2023 9:47:48 AM
דניאל מוריץ 14-28 דיון בהפקדהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/דניאל מוריץ 14-28 דיון בהפקדה.pdfדניאל מוריץ 14-28 דיון בהפקדה5/2/2023 9:00:00 PM8/30/2023 12:54:24 PM
פרוטוקול החלטות 23-0015 מיום 16-8-2023https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול החלטות 23-0015 מיום 16-8-2023.pdfפרוטוקול החלטות 23-0015 מיום 16-8-20238/15/2023 9:00:00 PM8/16/2023 12:12:12 PM
פרוטוקול החלטות 23-0014 מיום 09-08-2023https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול החלטות 23-0014 מיום 09-08-2023.pdfפרוטוקול החלטות 23-0014 מיום 09-08-20238/8/2023 9:00:00 PM8/10/2023 10:33:18 AM
פרוטוקול החלטות מספר 23-0012 בתאריך 12-7-2023https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול החלטות מספר 23-0012 בתאריך 12-7-2023.pdfפרוטוקול החלטות מספר 23-0012 בתאריך 12-7-20237/11/2023 9:00:00 PM7/12/2023 1:55:53 PM
פרוטוקול החלטות 23-0011 מיום 28-06-23https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול החלטות 23-0011 מיום 28-06-23.pdfפרוטוקול החלטות 23-0011 מיום 28-06-236/27/2023 9:00:00 PM7/2/2023 5:16:14 AM
פרוטוקול החלטות 23-0010 מיום 14-6-2023https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול החלטות 23-0010 מיום 14-6-2023.pdfפרוטוקול החלטות 23-0010 מיום 14-6-20236/13/2023 9:00:00 PM6/14/2023 1:32:29 PM
פרוטוקול החלטות 23-0009 מיום 7-6-23https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/פרוטוקול החלטות 23-0009 מיום 7-6-23.pdfפרוטוקול החלטות 23-0009 מיום 7-6-236/6/2023 9:00:00 PM6/8/2023 12:57:32 PM

 

 

העברת זכויות מביאליק 19 ללינקולן 16 דיון בהפקדה https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/העברת זכויות מביאליק 19 ללינקולן 16 דיון בהפקדה.pdfהעברת זכויות מביאליק 19 ללינקולן 16 דיון בהפקדה 8/8/2023 9:00:00 PM9/27/2023 10:42:24 AM
העברת זכויות ממרחב אלוף בצלות לתע"ש השלום דיון בהפקדהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/העברת זכויות ממרחב אלוף בצלות לתעש השלום דיון בהפקדה עמ'.pdfהעברת זכויות ממרחב אלוף בצלות לתע"ש השלום דיון בהפקדה8/8/2023 9:00:00 PM9/27/2023 10:39:47 AM
התחדשות עירונית קהילת קליבלנד דיון בהפקדה https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/התחדשות עירונית קהילת קליבלנד.pdfהתחדשות עירונית קהילת קליבלנד דיון בהפקדה 8/8/2023 9:00:00 PM9/27/2023 9:57:37 AM
התחדשות דרך השלום 77-85 דיון בהפקדהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/התחדשות דרך השלום 77-85 דיון בהפקדה.pdfהתחדשות דרך השלום 77-85 דיון בהפקדה8/8/2023 9:00:00 PM9/27/2023 9:53:21 AM
רובינשטיין המחרוזת דיון בהפקדהhttps://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/רובינשטיין המחרוזת דיון בהפקדה.pdfרובינשטיין המחרוזת דיון בהפקדה8/8/2023 9:00:00 PM9/27/2023 9:49:08 AM
רובינשטיין הלר דיון בהפקדה https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/רובינשטיין הלר דיון בהפקדה.pdfרובינשטיין הלר דיון בהפקדה 8/8/2023 9:00:00 PM9/27/2023 9:46:14 AM
התחדשות עירונית הקשת-גיתית-משגב עם דיון בהפקדה https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/התחדשות עירונית הקשת-גיתית-משגב עם.pdfהתחדשות עירונית הקשת-גיתית-משגב עם דיון בהפקדה 8/8/2023 9:00:00 PM9/27/2023 9:40:41 AM
תכנית עיצוב אופטושו ליוויקhttps://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/תכנית עיצוב אופטושו ליוויק.pdfתכנית עיצוב אופטושו ליוויק8/8/2023 9:00:00 PM9/27/2023 9:33:49 AM
הר ציון-חזנוביץ- תכנית עירונית דיון בסעיף 77 -78https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/הר ציון-חזנוביץ- תכנית עירונית.pdfהר ציון-חזנוביץ- תכנית עירונית דיון בסעיף 77 -788/8/2023 9:00:00 PM9/27/2023 9:26:30 AM
תכנית עיצוב אדריכלי המסגר 2https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/תכנית עיצוב אדריכלי המסגר 2.pdfתכנית עיצוב אדריכלי המסגר 28/8/2023 9:00:00 PM9/27/2023 9:23:39 AM

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ fli.linksClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד