חינוך

בית הספר הפתוח - תשלומים

בית הספר הפתוח שם דגש על חינוך לדמוקרטיה, ומשפחת התלמידים הרב גילאית היא חלק מקהילת בית הספר.  

 

גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד:

חטיבה צעירה וכיתות א'-ב': 3,493  ₪
כיתות ג'-ד':   3,518    ₪
כיתה ה 3,644 ₪
כיתה ו  3,854  ₪
כיתות ז'- ח':   4,904    ₪
כיתה ט': 4,920 ₪
כיתות י'-יא':  5,177  ₪
כיתה יב':  5,480  ₪ 


תעריפי הסעות לשנת הלימודים תשפ"ד:

תושבי צפון-מרכז העיר: 5,630 ₪
תושבי דרום העיר: 1,865 ₪

הורים שאינם מעוניינים בשירותי ההסעות יחתמו על טופס אי השתתפות בשירותי ההסעות הנמצא במזכירות בית הספר.

תנאים ודרכי תשלום  

 

 

 

הנחות  

 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד