בית הספר הפתוח - תשלומים

בית הספר הפתוח שם דגש על חינוך לדמוקרטיה, ומשפחת התלמידים הרב גילאית מהווה חלק מקהילת בית הספר.  

 

גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א:

חטיבה צעירה וכיתות א'-ב': 3,708 ₪
כיתות ג'-ד': 3,733 ₪
כיתה ה': 3,859 ₪
כיתה ו': 4,069 ₪
כיתות ז'- ח': 4,502 ₪
כיתה ט': 4,510 ₪
כיתות י'-יא': 4,580 ₪
כיתה יב': 4,831 ₪

 

תשלום בגין שירותי הסעות לשנת הלימודים תשפ"א:

תושבי צפון-מרכז העיר: 5,630 ₪, לילדי חטיבה צעירה - י"ב.
תושבי דרום העיר: 1,865 ₪, לילדי חטיבה צעירה - י"ב.

הורה שאינו מעוניין בשירותי ההסעות מתבקש לחתום על טופס "אי השתתפות בשירותי ההסעות", הנמצא במזכירות בית הספר.

לתשומת לבכם: שרות ההסעות טרם פעיל. עם התחדשותו, יפורסמו התעריפים העדכניים, על פי חישוב ימי פעילות, ומועד החיוב.

אפשרויות תשלום

תשלום שכר הלימוד נגבה ב-10 תשלומים שווים, באמצעות טופס הוראה לחיוב חשבון בגין שירותי חינוך, ב-10 בכל חודש.
 
לתשומת לבכם: פרטי הוראת הקבע הינם משפחתיים. כל עדכון בפרטי הוראת הקבע יבוצע לכל בני המשפחה בכלל שירותי החינוך.
 

אם עדיין לא עידכנתם את אמצעי התשלום, ניתן לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות:
• לתשלום בהוראת קבע בבנק - עליכם להיכנס לחשבון הבנק ולהקים הרשאה לחיוב חשבון, קוד מוסד 1200. יש לחתום על גבי טופס הוראה לחיוב חשבון בגין שירותי חינוך, להעבירו לאישור הבנק ולשלוח את האישור בפקס מספר 03-5216553.
• לתשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי - יש לעדכן את פרטי כרטיס האשראי בשיחה טלפונית עם נציג המוקד (על פי פרטי הקשר המופיעים מטה).

על פיגור בתשלום יתווספו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה).

הנחות

 • הנחות יינתנו רק לתושבי תל אביב-יפו, על בסיס מבחן הכנסות של המשפחה.
 • שיעור ההנחה ייקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מוסדות העירייה.
 • ההנחה נקבעת על בסיס הכנסה חודשית ממוצעת לנפש.
 • תשלום שכר לימוד חודשי מלא יחול על משפחות שהכנסתן הממוצעת לנפש ברוטו עולה על 4,621 ש"ח לנפש לשנת הלימודים תש"ף.
 • לצורך קביעת הזכאות להנחה, יש להמציא את המסמכים כמפורט בטבלת המסמכים לקביעת גובה ההנחה בשכר לימוד.
 • עזיבה עד 16 לחודש תחויב במחצית התשלום החודשי, עזיבה לאחר 16 לחודש תחויב בתשלום מלא בגין חודש העזיבה.
 • בקשה להנחה של משפחה החייבת שכר לימוד או אגרות חינוך משנים קודמות, לא תובא כלל לדיון.
 • בקשות להנחה יתקבלו עד חודש פברואר של כל שנה. לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות.
 • משפחות שלהם חובות שכר לימוד ואגרות חינוך משנים קודמות פנייתם לא תידון.
 • משפחה המקבלת הנחה בשיעור העולה על 30% מהאגרה (לא כולל הנחת אחים), תודיע לעירייה על כל שינוי משמעותי בהכנסות שחל במשך השנה ויכול להשפיע על הדירוג.
  סעיפי ההנחה לעיל יחול הן על  תעריפי האגרה והן על תעריפי ההסעות (כפי שאושרו במסמך נפרד הדן בתעריפי ההסעות בעיר).

הנחת אחים

 • משפחה, ששניים או יותר מילדיה לומדים באחד משני בתי הספר הנ"ל, תהא זכאית להנחה בשיעור של 15% החל מהילד הראשון, על התעריף הגבוה.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד הגבוהה מבניהן.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

* הכנסה חודשית ברוטו - הכנסה מכל המקורות.
* בחישוב מספר הנפשות ל"משפחה עצמאית (יחידנית)" תתווסף למספר הנפשות בפועל עוד נפש אחת.
* מספר נפשות למשפחה - כולל ילדים עד גיל 21.

אופן הגשת בקשה להנחה

בקשות להנחה יש להגיש ליחידת חיוב ושירות לקוחות, באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, באמצעות פנייה מקוונת, פקס או דואר (על פי פרטי הקשר הרשומים מטה).

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: