רישוי עסקים

רפורמת רישוי עסקים

עדכון צו רישוי עסקים מיום 21.7.2023

עיקר השינויים:
 • ביטול חובת רישיון לעסקים הבאים: תיקון תקרים, רחיצת כלי רכב, אחסון תמרוקים עד 200 מ"ר, אחסון מזון עד 200 מ"ר, אחסון חומרי ניקוי עד 5 טון ועוד
 • הארכת תוקף רישיון ל-15 שנים: בתי מלון, אכסניות ועוד
 • הארכת תוקף ל- 10 שנים: ברים ומועדונים, בריכות שחייה, קייטרינג
 • ביטול נותן אישור משטרה: במסעדות, בתי קפה, מזנונים, ובתי אוכל
ראה את כל השינויים בצו רישוי עסקים 2023 גרסת עיריית תל אביב-יפו.

עדכון חקיקה בעניין פטור מהגשת מסמכים לעסקים מיום 28.3.2022

ביום 28.3.2022 נכנסו לתוקף תקנות פטור ממסמכי בקשה על פי תקנה 11 ה', מספר 10074 התקנות מפרטות את סוגי העסקים שיידרשו להגיש מסמכים להגשת בקשה לרישיון. חלק מהעסקים קיבלו פטור מהגשת תכנית עסק, חלק קיבלו פטור גם מהגשת תרשים סביבה וחלק מהעסקים קיבלו פטור גם מהגשת מפה מצבית. להלן קובץ לרשימת עסקים הפטורים ממסמכי תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסקים ולהן קובץ התקנות 10074 - לצפייה בקובץ.

עדכון חקיקה בעניין "צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות" מיום 8.2.2022)

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות "צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות)". רוב העסקים הקטנים עד 100 מ"ר ובתי אוכל עד 50 מ"ר יוכלו להגיש תצהיר נגישות וטופס ביקורת עצמית בלבד, ההטבה תחסוך הוצאות גבוהות מבעל העסק שבעבר היה צריך לשלם למורשה נגישות מטעמו. קישור להודעה ברשומותקובץ רשימת עסקים הנדרשים בנגישות.
כמו כן רוב העסקים הבינוניים יהיו במסלול מורשה לנגישות השירות ועסקים מורכבים יהיו במסלול מורשה לנגישות ומורשה לנגישות השירות. ראה פירוט בצו רישוי עסקים 2023.​
בתאריך 29.11.2021 חלו שינויים בחוק, תקנות וצו רישוי עסקים:

 ביטול חובת רישיון עסק לפריטים -
 • אולפן הקלטות אודיו – מבוטל
 • עסקי פרחים, צמחי נוי, זרעים ושתילים -  מבוטל
 • מרפדיות עד 500 מ"ר – מבוטל
 • מעבדות שיניים עד 300 מ"ר – מבוטל
 • מספרות לבעלי חיים עד 300 מ"ר – מבוטל
 • מזון לבעלי חיים עד 200 מ"ר – מבוטל
ביטול חובת הגשת תכנית עסק - 
לפריטים 1.4 א + 1.4 ב - פטורים מלצרף לבקשה לרישיון, להיתר זמני, להיתר מזורז, תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק:
 • 1.4 א' – טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור מניקור, מכון שיזוף
 • 1.4 ב' – מספרה
  
 

תהליך החקיקה של רפורמת רישוי עסקים הושלם בינואר 2021 - והחידושים ייכנסו לתוקף החל ב-1.4.2021.
אלה עיקר החידושים שייכנסו לתוקף החל ב-1.4.2021:

 1. מסלולי רישוי מקוצרים להוצאת רישיון עסק (טרם פתיחת העסק): 
     * מסלול רישוי תצהיר - קבלת רישיון תוך 21 ימים.
     * מסלול רישוי מזורז א' - קבלת היתר מזורז ל-180 יום בתוך 21 ימים.
     * מסלול רישוי מזורז ב' - קבלת היתר מזורז ל-180 ימים בתוך 49 יום.
 2. העברת בעלות ברישיון באופן אוטומטי:
     * עסקים בעלי רישיון עסק בתוקף ושאינם נדרשים באישור משטרה - העברת בעלות באופן מיידי.
     * עסקים בעלי רישיון עסק בתוקף ונדרשים באישור משטרה - העברת בעלות בין 14 ימים ועד 30 ימים (מתן היתר זמני ל-30 ימים באופן מיידי).
     * עסקים שאינם בעלי רישיון עסק - העברת סטטוס נותני האישור באופן מלא, כולל אישורים (למעט משטרה).
 3. חידוש רישיון בזמן קצר (לעסקים שסווגו למסלולים מקוצרים):

      * חידוש רישיון עד 45 ימים מיום מסירת תצהיר על ידי בעל העסק (חידוש טרם פקיעתו של הרישיון הקיים).

 

חידושים אלה מצטרפים להקלות וחידושים שכבר יושמו בתהליך:

 1. הארכת תוקף רישיון באופן משמעותי
 2. היתר זמני שנתיים במצטבר
 3. הקלות ברישוי הנגישות ועוד

את הבקשות ניתן להגיש במערכת רישוי מקוון

הרפורמה ברישוי עסקים יוצאת לדרך

{{ que.questionsClient.title }}

לשימושכם

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד