סביבה וקיימות

ילד שיגדל בתרבות מקיימת יהפוך לבוגר אחראי לסביבתו, לכן עיריית תל-אביב-יפו יוזמת ומקיימת פעילויות של חינוך סביבתי החל מגני הילדים במסגרת תכנית ירוקצ'יק, דרך בתי הספר בהקמה ותמיכה של קבוצות תלמידים במובילות ירוקה, וכלה במסגרות החינוך הבלתי פורמאליות ומסגרות הקהילה והתושבים. החינוך הסביבתי בעיר מהווה את התשתית לפעילות של קיימות בקהילה, המתקיימת במסגרת מערכת החינוך העירונית ובמסגרת הקהילה.

 

במסגרת הקהילה מסייעת העירייה לתושבים בהקמה של גינות קהילתיות, מספקת תשתית מעשית, הדרכה וליווי מקצועי. בנוסף מובילה העירייה פעילויות של שיקום של אתרי טבע עירוני בשיתוף התושבים, מאפשרת רכישה מסובסדת של קומפוסטרים ומקדמת במספר שכונות בעיר את תכנית "משכונה קיימת לשכונה מקיימת."

 

במסגרת העסקים מובילה הרשות לאיכות הסביבה מהלך להענקת תו עירוני ירוק לעסקים כאות להתנהלות סביבתית מקיימת.

מצב הקיימות והסביבה

הרשות לאיכות הסביבה של תל–אביב-יפו היא הזרוע העירונית שאחראית על איכות הסביבה בעיר. בתחומי אחריותה פיקוח וניטור זיהומים ומזהמים, תכנון סביבתי וחינוך סביבתי. בשנים האחרונות מרכזת הרשות גם את תחומי הקיימות ובתוכם מדיניות מזון ואקלים.

הפעילות הולכת ומתרחבת, חובקת תחומים מגוונים ומגיעה לשותפים חדשים, מעצבת ומצמיחה "תל–אביב-יפו ירוקה ומקיימת". ככל שהיקף הפעילות גדל, התחדד הצורך לייצר אמות מידה ותבחינים כדי להעריך את ההתקדמות לשינוי סביבתי וחברתי משמעותי, ובאמצעותם לכוון את מדיניות הקיימות העירונית.

דוח "מצב הקיימות והסביבה" מציג את תמונת הקיימות העדכנית לתל–אביב-יפו. הדוח ערוך כדיווח דו שנתי ומתמקד בשנים 2017-2016.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

עוד בנושא

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

    פרטים נוספים
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: