השבת יתרות זכות בארנונה

עיריית תל אביב-יפו מבצעת בירור להשבת יתרות זכות בחשבונות ארנונה. תושבים ובעלי עסקים אשר מחזיקים או החזיקו בעבר, בחשבונות ארנונה בעיריית תל אביב-יפו, יוכלו לבדוק באמצעות מערכת השבת יתרות זכות, אם קיימת יתרת זכות בחשבון הארנונה שלהם בעבר או בהווה. 
בקשות לקבלת יתרת הזכות בחשבונות הרשומים על שם אדם פרטי בעל דרכון, אפשר להגיש באחד מערוצי הקשר המופיעים מטה. 

סרטון הדרכה על מערכת השבת יתרות זכות

{{ fli.linksClient.title }}

איך זה עובד?  

 

 

מסמכים נדרשים

ההחזר הכספי יועבר אליכם בהעברה בנקאית או המחאה. לצורך קבלת ההחזר, עליכם להעביר:

  • צילום המחאה (צ'ק) המאמתת את פרטי בעל החשבון ופרטי חשבון הבנק או אישור ניהול חשבון בנק. שימו לב, צילום ההמחאה או אישור ניהול חשבון בנק צריכים להיות על שם המחזיקים בארנונה.
  • תאגיד (חברה / עמותה / שותפות) - אישור על היעדרם של הליכים לפירוק התאגיד חתום על ידי עורך דין.


במקרה של חשבון בו רשומים שותפים או בני זוג או במקרה של יורשים, עליכם לצרף מסמכים בהתאם למפורט:

 

 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד