השבת יתרות זכות בארנונה

עיריית תל אביב-יפו מבצעת בירור להשבת יתרות זכות בחשבונות ארנונה.
הודות לכניסתה של מערכת מחשוב חדשה לאגף ארנונה ומים, אפשר לאתר את יתרות הזכות אשר לא נדרשו על ידי בעליהן במשך השנים.

לכניסה למערכת

סרטון הסבר על התהליך

{{ lwi.linksClient.title }}

{{ lwi.linksClient.title }}

מי הזכאים?

תושבים או בעלי עסקים אשר מחזיקים ו/או החזיקו בעבר, בחשבונות ארנונה בעיריית תל אביב-יפו, יוכלו לבדוק אם קיימת יתרת זכות בחשבון הארנונה שלהם בעבר או בהווה.

 

איך בודקים את הזכאות?

 • באינטרנט - באמצעות מערכת בדיקת זכאות והגשת בקשה להחזר כספי.
 • במוקד הייעודי - בשעות הפעילות הרשומות מטה.

מילוי הבקשה באינטרנט (באופן מקוון)

 
 

התהליך כולו, לרבות בדיקת הזכאות והגשת בקשה להחזר כספי, מתבצע באתר האינטרנט. יש להגיש את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים. אנא קראו בעיון את ההנחיות המופיעות מטה לצורך השלמת הבקשה.
שלבי בדיקת הזכאות והגשת הבקשה להחזר כספי:

 

 

 1. בדיקת זכאות על פי מספר פרטים מזהים - מספר זיהוי, שם פרטי ומשפחה או שם תאגיד, וטלפון נייד (חובה!) לצורך מסירת מידע ונתונים לגבי תהליך ההחזר כספי.
 2. אימות נתונים במערכת.
 3. אם הנכם זכאים -  יוצג הסכום להחזר.
 4. אם הנכם זכאים - תתאפשר בחירת אופן קבלת ההחזר בהתאם לסכום ולמצב החשבון.
 5. הגשת בקשה להחזר - באינטרנט: יש לצרף את המסמכים הסרוקים ולהשלים את הגשת הבקשה באופן מקוון באתר האינטרנט. בסיום התהליך יתקבל מספר פנייה לצורך בירור סטטוס הבקשה.
  באמצעות פקס או דואר: יש להדפיס את הבקשה מאתר האינטרנט (לאחר שמולאה), לחתום עליה ולהגישה בצירוף המסמכים הנדרשים, באמצעות פקס 03-7240162 או לשלוח בדואר לכבוד: עיריית תל אביב-יפו, האגף לגביית ארנונה ומים, רח' אבן גבירול 69, תל אביב-יפו 6416201 .
 6. אימות הבקשה - הבקשה והמסמכים הנדרשים נבדקים ומאומתים על ידי האגף לגביית ארנונה ומים.
  שימו לב: יתכן כי יהיה צורך באימות פרטים נוספים או בהשלמת מסמכים. במקרה זה נציג העירייה ייצור עמכם קשר.
 7. בירור סטטוס הבקשה - בסיום הגשת הבקשה יינתן מספר פנייה. באמצעותו תוכלו להתעדכן בכל עת במצב הבקשה באמצעות מערכת בירור סטטוס להחזר כספי.
  בקשות שתמצאנה תקינות תועברנה לביצוע החזר כספי. כשבקשתכם תועבר לביצוע החזר כספי, היא תופיע תחת סטטוס "אושר לזיכוי".
 8. סיום התהליך - קבלת החזר כספי, בהתאם לאימות ותקינות הבקשה והמסמכים.  
 9. מועד קבלת ההחזר הכספי- כ-14 ימי עבודה מרגע אישור הבקשה והמסמכים על ידי האגף לגביית ארנונה ומים.

המסמכים הנדרשים:

החזר של עד 10,000   - יתבצע בהעברה בנקאית.

 • תאגיד (חברה/עמותה/שותפות) - צילום תעודת ההתאגדות ואישור עו"ד על מורשי חתימה של התאגיד ועל היעדרם של הליכים לפירוק התאגיד.
 • צילום המחאה המאמתת את פרטי בעל החשבון ופרטי חשבון הבנק או אישור ניהול חשבון בנק.

החזר מעל 10,000 ₪ - יתבצע בהמחאה בנקאית.

 • תאגיד (חברה/עמותה/שותפות) - צילום תעודת ההתאגדות ואישור עו"ד על מורשי חתימה של התאגיד ועל היעדרם של הליכים לפירוק התאגיד.
 • בעת קבלת ההמחאה יש להציג צילום תעודה מזהה ויפוי כוח מהתאגיד. קבלת ההמחאה תתבצע בתיאום עם אגף לגביית ארנונה ומים (ראה פרטי קשר מטה).

 

מסמכים נוספים שיש לצרף, על פי סוג החשבון:

 • בחשבון ארנונה בו רשומים מספר שותפים - אפשר לקבל את ההחזר הכספי של כל השותפים או של חלקם, אם הוצג ייפוי כוח למבקש מאת השותפים, לקבלת ההחזר.
  החזר של יותר מ-10,000  - חתימת השותפים מייפי הכוח תיעשה בפני עו"ד או רו"ח.
 • בחשבון בו רשומים בני זוג כשותפים - אפשר לקבל החזר כספי אם הוצג ייפוי כוח למבקש ההחזר מאת בן/בת הזוג הרשום בחשבון, המאשר העברת ההחזר הכספי למבקש.
 • חשבון שבעליו נפטר והמבקש הינו היורש -
  1. צילום צו ירושה או צו קיום צוואה בצירוף צוואה.
  2. צילום תעודת זהות בצירוף הספח של היורש (מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום דרכון בתוקף).
  3. במקרה של מספר יורשים: אפשר לקבל את ההחזר הכספי של כל היורשים או של חלקם, אם הוצג ייפוי כוח למבקש מאת היורשים לקבלת ההחזר.
  החזר של יותר מ-10,000 ₪ - חתימת היורשים מייפי הכוח תיעשה בפני עו"ד.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

חזרה לתחילת העמוד