רישוי ופיקוח בנייה

היתר להפעלת מעון יום בדירת מגורים

בדף זה הסבר על קבלת היתר להפעלת מעון יום מעל 6 ילדים ומתחת ל-36 ילדים בגילאי 3-0 השוכן במבנה מגורים הבנוי בהיתר בהתאם לתיקון מס׳ 131 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה – 1965 המתייחס להיתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים.
* לפי סעיף 151 לחוק מעון יום עבור פחות מ 6 פעוטות פטור מהיתר.
 
יודגש כי במקרים בהם מבוקש היתר להפעלת מעון ילדים שאינו עונה על דרישות אלו לעניין מספר הילדים וגילם, או שהמעון לא מבוקש במבנה מגורים בהיתר, או שכחלק מהבקשה נדרשות עבודות הטעונות היתר בניה, יש לבקש היתר בהליך "שימוש חורג" כמפורט במסמך הבא: מדריך להוצאת היתר לשימוש חורג.

לתהליך המלא:  

 

 

 

 

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד