שימוש באולמות עירוניים (ועדת אולמות)

עיריית תל-אביב-יפו מאפשרת לגופים ציבוריים או עמותות שהינן מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) לבקש הנחה בעבור שכירות אולמות עירוניים לאירועים בעלי אופי ציבורי או שנועדו לקדם מטרה ציבורית נאותה, בנושאי קהילה, חינוך, רווחה, תרבות, אמנות, ועוד.

בקשת הנחה על שימוש באולם עירוני

אם הנכם עונים על הקריטריונים של עמותת מלכ"ר או גוף ציבורי, תוכלו לבקש הנחה על אולם לקיום אירוע.
שימו לב! את ההנחה יש לבקש מוקדם ככל האפשר, ולפחות 30 יום לפני מועד קיום האירוע.

את הבקשה יש לשלוח אל הכתובת המופיעה מטה.
התשובה תשלח אל העמותות והגופים הפונים בדואר האלקטרוני/פקס.

המסמכים הנדרשים

  1. פניה מנומקת בכתב לועדת אולמות, המסבירה את הצורך באולם ואת אופי האירוע שיתקיים בו. אם הגוף או העמותה מקבלים תמיכה או הטבה תקציבית כלשהי מהעירייה, יש לציין זאת בבקשה באופן מפורש.
  2. מסמך המעיד על מעמדו המשפטי של הגוף או העמותה (לדוגמה: אישור רשם העמותות).
  3. חוזה או אישור התקשרות עם הנהלת האולם המבוקש בתאריך המבוקש.

שימו לב! ללא תיאום מוקדם עם אולם לא ניתן לקבל את ההנחה.

תהליך אישור הבקשה

הבקשה מועברת אל ועדת אולמות- ועדה עירונית המתכנסת פעם ברבעון, ובוחנת את הפניות לקבלת הנחה. חברי הועדה פועלים ע"פ מינוי מראש העירייה.
הועדה תידון בפניית הגופים והעמותות ותחליט האם להעניק להם את ההנחה, ואת שיעורה. ההנחה תינתן על האולם בלבד (ולא על קיום האירוע או כל הוצאות אחרות סביבו).

שימו לב! קבלת התשובה עשויה לארוך מספר חודשים. במידת הצורך, תינתן ההנחה רטרואקטיבית.

קבלת תשובה

 תשובה תשלח אל הגופים והעמותות הפונות בדואר האלקטרוני/פקס. במידה והתקבלה ההנחה, על הגוף או העמותה להוסיף באופן בולט בכל הפרסומים הנוגעים לאירוע את המילים "באדיבות עיריית תל-אביב-יפו".
שימו לב! ההנחה שתתקבל תקפה לאירוע חד פעמי. גם אם האירוע חוזר על עצמו, יש לבקש את ההנחה מחדש, וקבלתה מותנית שוב באישור ועדת אולמות.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד