רישוי עסקים

דרישות נגישות לעסקים

בהתאם לחוק הנגישות, לשם קבלת היתר זמני או רישיון עסק או חידוש רישיון, יש לעמוד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנותיו. בהתאם לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים לפי סעיף 8ב' החל מיום 01.04.2019, בעל העסק צריך להמציא חוות דעת מטעמו מורשה נגישות שירות ומתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה), בהתאם לסיווג העסק בצו רישוי עסקים מיום 8.2.2022.

 
ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות "צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות)". רוב העסקים הקטנים עד 100 מ"ר ובתי אוכל עד 50 מ"ר יוכלו להגיש תצהיר נגישות וטופס ביקורת עצמית בלבד, ההטבה תחסוך הוצאות גבוהות מבעל העסק שבעבר היה צריך לשלם למורשה נגישות מטעמו. קישור להודעה ברשומות, קובץ רשימת עסקים הנדרשים בנגישות.

להלן פירוט שלושת המסלולים שנקבעו:

 1. מסלול תצהיר + טופס ביקורת עצמית – מיועד לרוב העסקים הקטנים עד 100 מ"ר ובתי אוכל עד 50 מ"ר – טופס התצהיר חייב להיות חתום על ידי בעל העסק ומאומת חתימה בפני עורך דין. (יש לבדוק בצו כיצד סווג עסקך) טופס בדיקה עצמיתקישור לטופס תצהיר לנגישות.
 2. מסלול מורשה לנגישות השירות – מיועד לרוב העסקים הבינוניים מ- 100 מ"ר ועד 300 מ"ר ובתי אוכל מ- 50 מ"ר ועד 100 מ"ר – בעל העסק נדרש להביא לרשות אישור ממורשה לנגישות השירות מטעמו בטופס 8ב' – טופס חוות דעת מורשה נגישות​. (יש לבדוק בצו כיצד סווג עסקך).
 3. מסלול מורשה לנגישות השירות + מורשה לנגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) – מיועד לעסקים מורכבים – הנדרשים להביא לרשות אישור חתום ממורשה לנגישות השירות ואישור חתום ממורשה מתו"ס מטעם בעל העסק על גבי טופס 8ב' – טופס חוות דעת מורשה נגישות. (יש לבדוק בצו כיצד סווג עסקך).

לידיעתכם, כי ייתכן שבקשות לרישיון עסק המהוות שימוש חורג יידרשו בחוות דעת מורשה נגישות שירות ומתו"ס על פי הוראות חוק התכנון והבניה.

מה מנגישים בעסק?

גישה נאותה עד הכניסה לעסק, תכנון פנים, ריהוט ושירות, שירותים, התאמה לאנשים עם מוגבלות ראייה, שמיעה, שכלית ונפשית.

האם עלי להנגיש את העסק שלי?

חובת ההנגשה נקבעת על פי הקריטריונים הבאים:

האם העסק נותן שירות לציבור?

עסקים שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל (כגון קניון, חנות, חניון ציבורי או מסעדה), צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק.
בעסקים כמו מפעל, בית מלאכה או מקום עבודה אחר (בבניין קיים או חדש), חל הליך הנגישות רק על האזור אליו מגיעים לקוחות.


האם העסק נמצא בבניין חדש, או קיים?

עסק בבניין ציבורי חדש שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש [תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדש]

עסק בבניין קיים, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים [תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ג-2013].

 

טפסים נדרשים:

 • טופס בקשה לפטור מסידורי נכים (המופיע מטה)

עסק בבניין חדש

עסק בבניין ציבורי חדש שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש [תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדש]

עסק בבניין קיים

עסק בבניין קיים, שההיתר להקמתו ניתן לפני 1.8.2009, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים [תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ג-2013].
בקשה לפטור מסידורי נכים לעסק בבניין קיים:

 • עסק הנמצא בבניין קיים שאינו נגיש מפתח הבניין ועד לפתח העסק, כאשר האחריות לביצוע התאמות אלה לא חלה עליו אלא על בעל הבניין. במקרים אלו יידרש בעל העסק להמציא אישור ממורשה נגישות שהעסק עומד בכל הוראות הנגישות החלות עליו.
 • מורשה נגישות יכול לתת פטור בבניין קיים, אם הדבר בהסכמתו ובהתאם להנחיות תקנות הנגישות.

קיימים 3 סוגים של פטור לנגישות:

 1. פטור עקב קושי הנדסי - מתן הפטור בסמכות מורשה נגישות מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס).
 2. פטור בהיבט של מבנה לשימור בעל אופי מיוחד - מתן הפטור בהמלצת מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס) + המלצת מחלקת שימור + אישור של מהנדס העיר או מי שהוסמך על ידו.
 3. פטור מטעמים כספיים, עם נטל גבוה מעל 0.5% מעלות בהקמת בניין או פרויקט לפי סעיף 158 ו-2 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות), תש"ל - 1970 תוספת שנייה - חלק ח' 1 - פרק ב': נגישות בנייני מגורים. מתן הפטור בסמכות נציב לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים.

טפסים נדרשים:

רשימת טפסים הנדרשים לצרף להגשת בקשה לאישור, חידוש או פטור מנגישות >>​​​

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

סרטוני הדרכה להנגשת עסקים

באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ניתן למצוא את כל המידע להנגשת עסקים, כולל סרטוני הדרכה להנגשת מסעדות ובתי קפה, הנגשת חנויות קטנות, חנויות לממכר מזון מהיר ועוד

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד