עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

בשנת 2014 נכנסו לתוקף תקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר הכוללות את רשימת העבודות והתנאים לביצוע. 

ניתן לקבל הסברים הקשורים לתקנות אלה באתר מינהל התכנון.

כל העבודות, המפורטות בתקנות, מותנות בעמידה במגבלות ובהנחיות הבאות:

רשימת העבודות והמבנים הפטורים מהיתר

לשימושכם רשימת העבודות והמבנים הפטורים מהיתר מתוך התקנות על פי סדר הופעתן
(לכל עבודה ומבנה שיש להם התייחסות בהנחיות מרחביות מצורפת הפניה לפרקים הרלוונטיים):

גדרות ושערים:

 1. גדר וקיר תומך - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש, דגש לסעיפים הבאים: 01.06, 02.04-02.02, 02.21-02.06)
 2. גדר המוקמת בידי רשות
 3. גדר בשטח חקלאי
 4. גידור מיתקן תשתית
 5. גדר בתחום גן לאומי ושמורת טבע
 6. מחסום בכניסה לחניה ושער - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש, דגש לסעיפים הבאים: 01.06, 02.31-02.23)

גגונים, סככות ומצללות*:

 1. גגון, סככת צל, סוכך מתקפל - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 1.6, 2.20, 3.47-3.40), (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש, דגש לסעיפים הבאים: 01.06, 09.12-09.04, 10.02-10.01)
 2. מצללה (פרגולה) - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש, דגש לסעיפים הבאים: 01.06, 06.17), (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 1.6, 3.39-3.37)

* לתשומת לבך, יתכן שבכתובת המבוקשת קיימת מגבלה העלולה להשפיע על הפטור למצללה או לגגון. לקבלת מידע מדויק עבור הנכס המבוקש מומלץ לפנות טרם ביצוע העבודות אל המוקד הטלפוני ההנדסי של אגף רישוי ופיקוח באמצעות פרטי הקשר המופיעים למטה


שימושים נלווים למבנה:

 1. פרטי עזר - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 1.6, 3.51, 3.52, 3.54, 3.55), (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש, דגש לסעיפים הבאים: 01.06, 06.16) 
 2. שלט - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 1.6, 3.53), (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש, דגש לסעיפים הבאים: 01.06, 06.16)
 3. מיתקן לאצירת אשפה
 4. מכונה לאיסוף מכלי משקה
 5. סורגים - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 1.6, 3.17)
 6. דוד מים, דוד שמש וקולטים - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 1.6, 6.11-6.5)
 7. מזגן, מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 1.6, 3.22, 3.23, 3.30-3.25)
 8. החלפת רכיבים בבניין
 9. החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 1.6, 6.9)

מבנים טכניים

 1. מבנים טכניים
 2. מיתקן טכני להשנאה ולהגדלת אספקת חשמל
 3. מיתקן לניטור אויר
 4. מיתקן פוטו- וולטאי - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 1.6, 6.10-6.5)
 5. חיבור מיתקן גז טבעי לצריכה

מבנים ועבודות זמניים

 1. מבנה זמני
 2. סגירה עונתית - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש, דגש לסעיפים הבאים: 01.06, 09.12-09.04)
 3. עבודות זמניות
 4. מנהרה חקלאית ורשת צל
 5. מחסן ומבנה לשומר
 6. מחסן - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש, דגש לסעיפים הבאים: 01.06, 08.02)
 7. מבנה לשומר - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש, דגש לסעיפים הבאים: 01.06, 08.01)

עבודות פיתוח ושיפור נגישות

 1. ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש, סעיפים: 01.06, 03.01, 03.02, 03.06, 03.11-03.09, 03.14, 03.17, 04.06-04.01)
 2. שיפור נגישות לבניין ובתוכו - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש, סעיפים: 01.06, 03.07, 04.08-04.01)

אנטנה, צלחת קליטה ותורן

 1. אנטנה, צלחת קליטה ותורן - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 1.6, 6.10-6.5)
 2. הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 1.6,  6.12.1 )
 3. הוספת אנטנה על עמוד חשמל - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 1.6,  6.12.1 )
 4. תורן למדידה מטארולוגית
 5. תורן ומיתקן ניטור רעש
 6. אנטנה ותורן למיתקן של חובבי רדיו - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 1.6, 6.10-6.5)

הריסה ופירוק

 1. הריסה


דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר יש לבצע דרך אתר מנהל תכנון על ידי מילוי טופס מקוון - דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר.​

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: