תנאים מרחביים והנחיות לפטור מהיתר

בתאריך 1 לאוגוסט 2014 נכנסו לתוקף תקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר (רשימת העבודות מפורטת בהמשך). 

ניתן לקבל הסברים נוספים הקשורים לתקנות אלה באתר משרד הפנים.

כל העבודות, המפורטות בתקנות, מותנות בעמידה במגבלות ובהנחיות הבאות:

 

 • תקנות התכנון והבנייה- עבודות ומבנים הפטורים מהיתר.
 • תקנות התכנון והבנייה הכלליות  לרבות התוספת השנייה של התקנות העיקריות, תקנות חישוב שטחים, תקנות סטייה ניכרת;
 • התכניות החלות על המקום, בהן ניתן לעיין באתר המפות - GIS על פי כתובת הנכס;
 • התנאים המרחביים של הועדה המפורטים בהמשך

רשימת העבודות והמבנים הפטורים מהיתר:

העבודות והמבנים מופיעים על פי סדר הופעתן בתקנות.
בחלק מהעבודות פורסמו תנאים מרחביים – שימו לב לקישורים להרחבה.

 

גדרות ושערים

 1. גדר וקיר תומך
 2. גדר המוקמת בידי רשות
 3. גדר בשטח חקלאי
 4. גידור מיתקן תשתית *
 5. גדר בתחום גן לאומי ושמורת טבע *
 6. מחסום בכניסה לחניה ושער

 

גגונים וסככות

 1. גגון, סככת צל, סוכך מתקפל *
 2. מצללה (פרגולה) *

 

שימושים נלווים למבנה

 1. פרטי עזר
 2. שלט
 3. מיתקן לאצירת אשפה
 4. מכונה לאיסוף מכלי משקה
 5. סורגים *
 6. דוד מים, דוד שמש וקולטים
 7. מזגן, מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר
 8. החלפת רכיבים בבניין
 9. החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי *

 

מבנים טכניים

 1. מבנים טכניים *
 2. מיתקן לניטור אוי
 3. מיתקן פוטו-וולטאי *

מבנים ועבודות זמניים

 1. מבנה זמני *
 2. סגירה עונתית
 3. עבודות זמניות *
 4. מבנה זמני קל בשטחים חקלאיים *

 

מחסן ומבנה לשומר

 1. מחסן *
 2. מבנה לשומר

 

עבודות פיתוח ושיפור נגישות

 1. ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח
 2. שיפור נגישות לבנין ובתוכו

 

אנטנה, צלחת קליטה ותורן

 1. אנטנה, צלחת קליטה ותורן *
 2. הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים *
 3. הוספת אנטנה על עמוד חשמל
 4. תורן למדידה מטארולוגית
 5. תורן ומיתקן ניטור רעש *
 6. אנטנה ותורן למיתקן של חובבי רדיו *

 

הריסה ופירוק

 1. הריסה או פירוק של מבנה פטור מהיתר *

 

שימו לב:

התקנות לעבודות ולמבנים פטורים מהיתר אינן חלות על המבנים והאזורים הבאים:

 • בניינים לשימור
 • מגרשים הכלולים באזורים המוגדרים "העיר הלבנה - אזור ההכרזה" ו"יפו העתיקה", כפי שהוגדרו באתר המפות - GIS.
  לעבודות באזורים ובבניינים אלו נדרש היתר בהליך רגיל.

(*) על פי תקנות הפטור מהיתר נדרש דיווח על ביצוע העבודה לרשות הרישוי.
את הדיווח והמסמכים הנדרשים יש להעביר לרשות הרישוי על ידי מילוי טופס הדיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר באתר משרד הפנים.