רישוי ופיקוח בנייה

עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה מאפשר לבצע חלק מעבודות פשוטות התואמות את המגבלות החוק ללא צורך בקבלת היתר בנייה. הסברים הקשורים לתקנות אלה אפשר לקבל באתר מינהל התכנון. כל העבודות, המפורטות בתקנות, מותנות בעמידה במגבלות ובהנחיות הבאות:


שימו לב: האחריות על בדיקות התאמה של עבודה המתבקשת לתקנות החוק ולמסמכים הרלוונטיים לנושא עבודה פטורה מהיתר מוטלת על בעל הנכס.

כדי לסייע לתושבים בהבנת הנחיות הקשורות לעבודות הפטורות מהיתר באגף רישוי ופיקוח על הבנייה נפתח שירות יעוץ טלפוני הפועל בשעות אחר הצהריים.

השירות כולל:

1 הפנייה לתקנות ומסמכים הרלוונטיים לנושא של העבודה המתבקשת.
2. הסברים על הרשום בתקנות ובמסמכים הרלוונטיים לנושא של הפנייה.​


ניתן לקבוע מועד שיחה באמצעות המערכת לזימון פגישות​ באתר העירייה (יש לבחור רישוי ופיקוח על הבנייה > מידע על הכתובת > ייעוץ בנושא פטור מהיתר) או דרך מוקד טלפוני הנדסי בפרטי קשר המופיעים בהמשך הדף.​

לתושבים הנעזרים בבעלי מקצוע לבדיקת התאמה או ביצוע של עבודה פטורה מהיתר מומלץ להשתמש בטופס הצהרת המבצע על התאמה לתקנות עבודות והמבנים הפטורים מהיתר, ולצרף את הקובץ החתום לדיווח לעירייה על ביצוע העבודה.

דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר יש לבצע דרך אתר מנהל תכנון על ידי מילוי טופס מקוון - דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר. ​

דגשים לרשימת העבודות והמבנים הפטורים מהיתר

לשימושכם, הערות והפניות להנחיות מרחביות בסעיפים הרלוונטיים לעבודה הפטורה מהיתר.

גדרות ושערים:

 1. גדר וקיר תומך - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, סעיף 2)
 2. גדר המוקמת בידי רשות
 3. גדר בשטח חקלאי
 4. גידור מתקן תשתית
 5. גדר בתחום גן לאומי ושמורת טבע
 6. מחסום בכניסה לחניה ושער - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיפים הבאים: 02.23, 02.28)

גגונים, סככות ומצללות*:

 1. גגון, סככת צל, סוכך מתקפל - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 2.20, 3.47-3.40), (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, 03.06 ג, 03.08)
 2. מצללה (פרגולה) - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיפים הבאים: 03.06 ג, 03.07), (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 3.39-3.37)

* שימו לב: ייתכן שבכתובת המבוקשת קיימת מגבלה העלולה להשפיע על הפטור למצללה או לגגון. לקבלת מידע מדויק עבור הנכס המבוקש, מומלץ לפנות טרם ביצוע העבודות אל המוקד הטלפוני ההנדסי של אגף רישוי ופיקוח באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה.


שימושים נלווים למבנה:

 1. פרטי עזר - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 3.54, 3.55), (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיפים הבאים: 06.01, 06.02) 
  שימו לב: להקמת נקודת טעינה לרכב חשמלי הממוקמת בתחום המגרש נדרש לעמוד בהנחיות של רשות החשמל להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי.
 2. שלט - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 3.53), (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה)
 3. מתקן לאצירת אשפה
 4. מכונה לאיסוף מכלי משקה
 5. סורגים - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיף הבא: 3.17)
 6. דוד מים, דוד שמש וקולטים - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיף הבא: 6.11)
 7. מזגן, מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 3.22, 3.23, 3.30-3.25), (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיף 06.12)
 8. החלפת רכיבים בבניין
 9. החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי

מבנים טכניים

 1. מבנים טכניים
 2. מתקן טכני להשנאה ולהגדלת אספקת חשמל
 3. מתקן לניטור אויר
 4. מתקן פוטו- וולטאי - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 6.10-6.5)
 5. חיבור מתקן גז טבעי לצריכה - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיף 06)

מבנים ועבודות זמניים

 1. מבנה זמני
 2. סגירה עונתית
 3. עבודות זמניות
 4. מנהרה חקלאית ורשת צל
 5. מחסן ומבנה לשומר
 6. מחסן - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיפים הבאים: 03.06 ה)
 7. מבנה לשומר

עבודות פיתוח ושיפור נגישות

 1. ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, סעיפים: 03.01, 03.06 ד)
 2. שיפור נגישות לבניין ובתוכו - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה)

אנטנה, צלחת קליטה ותורן

 1. אנטנה, צלחת קליטה ותורן - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 6.10-6.5)
 2. הוספת אנטנה למתקן שידור קיים - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיף הבא: 6.12)
 3. הוספת אנטנה על עמוד חשמל - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיף הבא: 6.12)
 4. תורן למדידה מטארולוגית
 5. תורן ומתקן ניטור רעש
 6. אנטנה ותורן למתקן של חובבי רדיו - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 6.10-6.5)

הריסה ופירוק

 1. הריסה
  הערה: במסגרת עבודות הפטורות מהיתר אפשר להרוס רק מבנה שבנייתו פטור מהיתר.

פטור מהיתר לבניית מרחב מוגן דירתי (ממ"ד)

החל מתאריך 26.10.23 נקבע בתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), (התשע"ד 2014), כי יינתן פטור מהיתר בנייה עבור הקמה של מרחב מוגן דירתי.
בבניית ממ"ד במסלול פטור מהיתר לבניה נמוכה ולמבנים צמודי קרקע הרשות המאשרת הינה פיקוד העורף בלבד ולא נדרש תהליך אישור או החלטת הוועדה המקומית באף אחד משלבי התהליך.
להסבר מינהל התכנון בנושא פטור מהיתר להקמת ממ"ד - לחצו כאן.
להגשת בקשה לפיקוד העורף לאישור ממ"ד- לחצו כאן.

שימו לב, באגף רישוי ופיקוח על הבנייה אפשר לקבל ייעוץ טלפוני בנושא פטור מהיתר לבניית ממ"ד.
ניתן לקבוע מועד שיחה באמצעות המערכת לזימון פגישות​ באתר העירייה (יש לבחור רישוי ופיקוח על הבנייה > מידע על הכתובת > ייעוץ בנושא פטור מהיתר) או דרך מוקד טלפוני הנדסי בפרטי קשר המופיעים בהמשך הדף.​​

פטור מהיתר עבור הקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית

במסגרת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו- 2022), התשפ"ב - 2021, תוקן חוק התכנון והבניה והוספו לו סעיפים 266ג3 עד 266ג7.
התיקון נוגע לפטור מהיתר בניה עבור הקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית וכן החלפת מתקן קיים, הוספת אנטנה למתקן קיים והוראת שעה של שלוש שנים מיום 18.11.21 לפטור מהחלפה או חיזוק של תורן שהוא חלק ממתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית.
הוראת הפטור אינה חלה על מבנים לשימור, בתחום חוף הים, בגן לאומי ובתחום אתר עתיקות מוכרז.
עיצוב המתקן והשתלבותו בסביבה נדרש לבצע בהתאם להנחיות מרחביות​.
בחוק נקבע כי על בעל הרישיון למסור הודעה לרשות הרישוי המקומית על סיום עבודות ההתקנה בליווי הצהרה כי עמד בתנאים הקבועים בחוף ואישור מהנדס מבנים, כאשר לגבי עבודת החלפת תוקן תימסר גם הודעה מקדימה לפני תחילת ההודעה.
דיווח על ביצוע עבודה פטורה מהיתר בניה עבור הקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית בצירוף כל המסמכים הנדרשים בחוק יש להעביר בדואר אלקטרוני ptorheiter@mail.tel-aviv.gov.il

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד