עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

בשנת 2014 נכנסו לתוקף תקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר הכוללות את רשימת העבודות והתנאים לביצוע. 

ניתן לקבל הסברים הקשורים לתקנות אלה באתר מינהל התכנון.

כל העבודות, המפורטות בתקנות, מותנות בעמידה במגבלות ובהנחיות הבאות:

שימו לב: כדי לסייע לתושבים בהבנת הנחיות הקשורות לעבודות הפטורות מהיתר באגף רישוי ופיקוח על הבנייה נפתח שירות יעוץ טלפוני הפועל בשעות אחר הצהריים.

לקביעת מועד השיחה אפשר לפנות למוקד טלפוני הנדסי בפרטי קשר המופעים בהמשך הדף.

רשימת העבודות והמבנים הפטורים מהיתר

לשימושכם, להלן רשימת העבודות והמבנים הפטורים מהיתר מתוך התקנות, על פי סדר הופעתן
(לכל עבודה ומבנה שיש להם התייחסות בהנחיות המרחביות מצורפת הפניה לפרקים הרלוונטיים):

גדרות ושערים:

 1. גדר וקיר תומך - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, סעיף 2)
 2. גדר המוקמת בידי רשות
 3. גדר בשטח חקלאי
 4. גידור מתקן תשתית
 5. גדר בתחום גן לאומי ושמורת טבע
 6. מחסום בכניסה לחניה ושער - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיפים הבאים: 02.23, 02.28)

גגונים, סככות ומצללות*:

 1. גגון, סככת צל, סוכך מתקפל - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 2.20, 3.47-3.40), (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, 03.06 ג, 03.08)
 2. מצללה (פרגולה) - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיפים הבאים: 03.06 ג, 03.07), (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 3.39-3.37)

* שימו לב: ייתכן שבכתובת המבוקשת קיימת מגבלה העלולה להשפיע על הפטור למצללה או לגגון. לקבלת מידע מדויק עבור הנכס המבוקש, מומלץ לפנות טרם ביצוע העבודות אל המוקד הטלפוני ההנדסי של אגף רישוי ופיקוח באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה.


שימושים נלווים למבנה:

 1. פרטי עזר - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 3.54, 3.55), (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיפים הבאים: 06.01, 06.02) 
 2. שלט - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 3.53), (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה)
 3. מתקן לאצירת אשפה
 4. מכונה לאיסוף מכלי משקה
 5. סורגים - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיף הבא: 3.17)
 6. דוד מים, דוד שמש וקולטים - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיף הבא: 6.11)
 7. מזגן, מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 3.22, 3.23, 3.30-3.25), (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיף 06.12)
 8. החלפת רכיבים בבניין
 9. החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי

מבנים טכניים

 1. מבנים טכניים
 2. מתקן טכני להשנאה ולהגדלת אספקת חשמל
 3. מתקן לניטור אויר
 4. מתקן פוטו- וולטאי - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 6.10-6.5)
 5. חיבור מתקן גז טבעי לצריכה - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיף 06)

מבנים ועבודות זמניים

 1. מבנה זמני
 2. סגירה עונתית
 3. עבודות זמניות
 4. מנהרה חקלאית ורשת צל
 5. מחסן ומבנה לשומר
 6. מחסן - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיפים הבאים: 03.06 ה)
  * שימו לב: יש לוודא שבתוכנית החלה על המקום יש זכויות בנייה להקמת המחסן).
 7. מבנה לשומר

עבודות פיתוח ושיפור נגישות

 1. ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, סעיפים: 03.01, 03.06 ד)
 2. שיפור נגישות לבניין ובתוכו - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה)

אנטנה, צלחת קליטה ותורן

 1. אנטנה, צלחת קליטה ותורן - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 6.10-6.5)
 2. הוספת אנטנה למתקן שידור קיים - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיף הבא: 6.12)
 3. הוספת אנטנה על עמוד חשמל - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיף הבא: 6.12)
 4. תורן למדידה מטארולוגית
 5. תורן ומתקן ניטור רעש
 6. אנטנה ותורן למתקן של חובבי רדיו - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 6.10-6.5)

הריסה ופירוק

 1. הריסה


דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר יש לבצע דרך אתר מנהל תכנון על ידי מילוי טופס מקוון - דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר.​

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: