סיירת לביטחון עירוני (סל"ע)

העירייה מפעילה את הסיירת לביטחון עירוני (סל"ע). תפקיד הסיירת הוא להגביר את תחושת הביטחון האישי של תושבי העיר ובעלי העסקים הפועלים בה.

הסיירת פועלת בכל ימות השבוע, לאורך כל היממה, בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל, הפיקוח העירוני ומשל"ט המצלמות באגף הביטחון ושירותי החירום.
 
מוקד שירות 106 פלוס מרכז את הפניות ומנתב אותן אל הסיירת או אל המשטרה בהתאם לאופי הפנייה.
 
הסיירת פועלת מכוח סמכות העירייה בפקודות העיריות ונושאי פעילותה הוגדרו בתקנות העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), התשע"ב - 2011 כדלהלן:

  1. שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית לרבות לצורך מניעת פעילות חבלנית עוינת.
  2. סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, לרבות באבטחת אירועים המוניים.
  3. מניעת פגיעה ברכוש של הרשות המקומית.

ניתן לפנות לסיירת באמצעות מוקד שירות 106 פלוס.  

 

הודעה על הפעלת שירותים מכוח חוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ה-2014:

בהמשך להחלטת מועצת עיריית תל-אביב-יפו מיום 14.9.14 ובהתאם להוראת סעיף 2 (ד) בחוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ה-2014 (להלן-חוק העזר), הריני להודיע על הפעלת שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי, במהות והיקף כמפורט להלן, החל מיום 15.11.2014:
שירותי שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית לרבות לצורך ממניעת פעילות חבלנית עוינת, סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, לרבות באבטחת אירועים המוניים, מניעת פגיעה ברכוש הציבורי של הרשות המקומית וכו'. השירותים יפעלו לאורך כל שעות היום והלילה, שבעה ימים בשבוע ויכללו פעילות רגלית/רכובה של סיירים, מטה ושליטה ואמצעי עזר ברחבי העיר.

 

רון חולדאי
ראש עיריית תל-אביב-יפו

פעילות הסיירת ממומנת על ידי היטל שמירה מכוח חוק העזר לתל-אביב-יפו (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ד -2014.

מידע נוסף אודות היטל השמירה

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד