מקרקעין ונכסים

אגף נכסי העירייה הינו הגוף האחראי והמנהל את כל נכסי העירייה באופן כלכלי, יזמי, השבחת מקרקעין ומימוש הפוטנציאל הגלום בהם, בין היתר באמצעות מכרזים פומביים. האגף פועל ליצירת זמינות מרבית של קרקעות לשימושים ציבוריים על פי הדגשים העירוניים ולפיקוח על נכסי העירייה, תוך שימת דגש על פלישות ופינויים. פרסומים עדכניים של מכרזים לרכישה או השכרה המוצעים ומודעות להקצאת מקרקעין המפורסמות על פי נוהל משרד הפנים.

הנחיות לעיון והורדת מסמכי מכרזים של עיריית תל אביב-יפו באמצעות אתר האינטרנט של העירייה

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש את חוברת מסמכי המכרז. יש להגיש אך ורק את החוברת המקורית אותה ניתן יהיה לרכוש בעירייה או בחברות העירוניות מטעמה, על פי המפורסם במודעת המכרז.
עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר. אם יתגלו הבדלים בין גרסת המקור לגרסת המציע, גם אם יתגלה השינוי בשלב מאוחר לאחר סיום כל התחיבויותיו תיפסל ההצעה אוטומטית. הנוסח המקורי הוא הקובע.
לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

להרחבה בענייני הנחיות לעיון והורדת מסמכים מהאתר>>

*שימו לב, ניתן לעיין בנספחים אשר אינם מצורפים למסמכי המכרז המופיעים באתר העירוני, במשרדי העירייה, בתיאום מראש בלבד. 

* לצפייה במסמכים בטבלה יש ללחוץ על החץ הכחול.

* כל המסמכים בטבלאות אלו מונגשים. ייתכן פער בין מועד פרסום המסמכים למועד פרסומם המונגש, עמכם הסליחה.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
חזרה לתחילת העמוד