דרישות סביבתיות מעסקים

עיריית תל-אביב-יפו פועלת באמצעות הרשות לאיכות הסביבה בתחומים רבים - באופן יזום וכמענה לפניות הציבור - לשמירה על איכות הסביבה בעיר.
תחומי העשייה: תכנון סביבתי; רישוי עסקים (בהיבטי איכות הסביבה), ביקורת ובקרת עסקים, שימושים חורגים והיתרי לילה; תעשיות ועסקים המחזיקים חומרים מסוכנים; רעש ואקוסטיקה; איכות האוויר; מיחזור; נחלי הירקון והאיילון; חינוך והסברה ועוד.
העירייה פועלת בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה‎ בכדי להבטיח פיקוח ואכיפה של חוקי איכות הסביבה בתחומי העשייה.
בנוסף מפעילה הרשות לאיכות הסביבה תכניות של חינוך והסברה סביבתית במערכת החינוך ובקהילה

דרישות סביבתיות של הרשות לאיכות הסביבה להיתרי בנייה

 
 
כל בקשה להיתר בניה שעלולה להפגע מהסביבה או לפגוע בה חייבת בהתייחסות סביבתית. לדוגמא: בניין מגורים מתוכנן הנמצא במשפך הטיסה של נתב"ג וחשוף לרעש מטוסים, מצד אחד ומצד שני, יש לו מקורות רעש מכאניים כגון: חדרי מפוחים, חדר גנרטור ובריכת שחיה שעלולים להוות מטרד רעש לדייריו ולשכנים.
לכן, כל פרוייקט שקשור להיבטים סביבתיים, חייב בהתייחסות סביבתית, ע"י שכירת שרותיהם של בעלי מקצוע שיכינו חוות דעת סביבתית להיתר. ההמלצות יעוגנו בתנאים בהיתר הבניה. חלק מההמלצות וביצוען בבניה בפועל יהוו תנאי לקבלת תעודת גמר/ איכלוס/ רשיון עסק.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

פיקוח ואכיפה

הרשום לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב-יפו מבצעת פעילות בקרת סביבה ואכיפה, הכוללת ביקורות בשטח, ביקורות בעסקים, חוות דעת למתן רישיונות עסק, שימושים חורגים, היתרי לילה, וטיפול בפניות שירות המגיעות מתושבי העיר כנגד עסקים מטרידים אשר נבדקות על ידי מפקחי הרשות לאיכות הסביבה, שהוכשרו מקצועית והוסמכו לטיפול בנושאי רעש וזיהום אוויר, הנגרמים מעסקים בעיר.
במסגרת חוק חופש המידע מעמידה העירייה מידע לעיון הציבור. לצורך עיון במידע יש לתאם מראש את הביקור - בהתאם למספרי הטלפון באגפים השונים:

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד