חינוך

בית ספר לטבע, סביבה וחברה - תשלומים

בית הספר לטבע, סביבה וחברה הוא בית ספר ייחודי, אשר עבור הלימודים בו נגבה שכר לימוד שנתי.

גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד

  • כיתות א'-ב': 3,493 ₪
  • כיתות ג': 3,518 ₪​
  • כיתות ד':  3,648 ₪
  • כיתות ה':  3,644  ₪
  • כיתות ו':  3,854 ₪
  • כיתות ז'-ח':  5,984  ₪
  • כיתות ט':  6,125  ₪ 


תעריפי הסעות לשנת הלימודים תשפ"ד

תושבי צפון-מרכז העיר: 5,050 ₪
תושבי דרום העיר: 1,865 ₪

הורים שאינם מעוניינים בשירותי ההסעות יחתמו על טופס אי השתתפות בשירותי ההסעות הנמצא במזכירות בית הספר.

תנאים ודרכי תשלום  

 

 

 

הנחות  

 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד