בית ספר לטבע, סביבה וחברה

בית הספר לטבע, סביבה וחברה הוא בית ספר ייחודי, בו קיים שכר לימוד.

 

גובה שכר הלימוד

גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ח, כולל שירותי הסעות.
שכר הלימוד השנתי הינו כדלקמן:
כיתות א'-ב': 9,124 ₪

כיתות ג'-ד': 9,149 ₪ 
כיתות ה'-ו': 9,980 ₪
כיתות ז'-ח': 10,350 ₪
כיתות ט': 10,491 ₪
הסכומים כוללים עלות בעבור שירותי הסעות בסך של 4,480 ₪.
הורה שאינו מעוניין בשירותי ההסעות עליו לחתום על טופס "אי השתתפות בשירותי ההסעות" הנמצא במזכירות בית הספר .

אפשרויות תשלום

 
 
תשלום שכר הלימוד נגבה ב- 12 תשלומים שווים  באמצעות טופס הרשאה לחיוב חשבונכם בבנק טופס הוראה לחיוב חשבון בגין שרותי חינוך,

ב- 10 בכל חודש, תשלום ראשון ינוכה חד פעמי  ב- 14 בספטמבר.


לתשומת לבכם - פרטי הוראת הקבע הינם משפחתיים.
כל עדכון בפרטי הוראת הקבע יבוצע לכל בני המשפחה בכלל שירותי החינוך.

 

את הטופס החתום על ידי הבנק יש לשלוח ליחידת חיוב ושירות לקוחות, באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, בית קרדן, דרך מנחם בגין 154 תל-אביב-יפו, קומה 14, חדר 35, או באמצעות פקס מספר 03-5216553.

 

על פיגור בתשלום יתווספו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה).

הנחות

 • הנחות יינתנו רק לתושבי תל-אביב-יפו, על בסיס מבחן הכנסות של המשפחה.
 • שיעור ההנחה נקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מוסדות העירייה.
 • ההנחה נקבעת על בסיס הכנסה חודשית ממוצעת לנפש.
 • תשלום שכר לימוד חודשי מלא יחול על משפחות שהכנסתם הממוצעת לנפש ברוטו עולה על 4,621 ש"ח לנפש לשנת הלימודים תשע"ח.
 • לצורך קביעת הזכאות להנחה, יש להמציא את המסמכים כמפורט בטבלת המסמכים לקביעת גובה ההנחה בשכר לימוד.
 • משפחה, ששניים או יותר מילדיה לומדים באחד משני בתי הספר הנ"ל, תהא זכאית להנחה בשיעור של % 15 החל מהילד הראשון, על התעריף הגבוה.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד הגבוהה מבניהן.
 • עזיבה עד 16 לחודש תחוייב במחצית התשלום החודשי, עזיבה לאחר 16 לחודש תחוייב בתשלום מלא בגין חודש העזיבה.
 • בקשה להנחה של משפחה החייבת שכר לימוד או אגרות חינוך משנים קודמות, לא תובא כלל לדיון.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

* הכנסה חודשית ברוטו- הכנסה מכל המקורות
* בחישוב מספר הנפשות "למשפחה עצמאית" יתווסף למספר הנפשות בפועל עוד נפש אחת.

 

תאריך הגשת המסמכים לבקשה להנחה:

ניתן להגיש בקשה להנחה עד סוף חודש פברואר (28/2) לגבי אותה שנה. בקשות להנחה יש להגיש ליחידת חיוב ושירות לקוחות ,באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, בית קרדן, דרך מנחם בגין 154 תל-אביב-יפו, קומה 14, חדר 35.
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: