תכנון ופיתוח

גרים בתל אביב-יפו - מסמך מדיניות דיור עירוני

תחום הדיור העירוני מושפע ממגוון גורמים חיצוניים - גלובליים, לאומיים ופרטיים - שאינם מצויים בשליטתה הבלעדית של עיריית תל אביב-יפו, אך הם בעלי השפעה כלכלית, חברתית וחוקית מהותית.

משבר הקורונה חידד את עומק משבר הדיור שבו מצויה ישראל, ואת הצורך בהתערבות ובסיוע לשוק הדיור, ברמה הלאומית וברמה העירונית.

עיריית תל אביב-יפו מאמינה כי הכלי הראשון בארגז הכלים הנדרש בתחום, הוא גיבוש אסטרטגיה עירונית להתמודדות עם משבר הדיור, הכוללת מיפוי של המצב הקיים, גיבוש חזון ותפישה לתחום הדיור ובניית כלים ליישומם. מהלכים אלה מבוצעים ומרוכזים במסגרת מסמך אחוד שמגבשת העירייה - מסמך מדיניות הדיור העירוני.

{{ im.imageGalleryClient.title }}

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד