תכנון ופיתוח

התחדשות עירונית בשכונת רמת הטייסים

שכונת רמת הטייסים ממוקמת במזרח תל אביב-יפו וגבולותיה הם דרך השלום מצפון, דרך הטייסים מדרום, רחוב עודד ממזרח (בגבול רמת גן) ופארק "אדית וולפסון" ממערב. 

אגף תכנון העיר של עיריית תל אביב-יפו מקדם כתיבה של מסמך מדיניות להתחדשות שכונת רמת הטייסים. המסמך יקבע הנחיות ויספק כלים שונים לקידום תכניות להתחדשות עירונית בשכונה.

בדף זה מרוכז כל המידע שהוצג לציבור במסגרת הכנת המסמך. עם התקדמות העבודה יתווספו לדף חומרים נוספים.

מה זה מסמך מדיניות?

מסמך מדיניות הוא מסמך מנחה המאושר בוועדה המקומית, אך אינו סטטוטורי (הוא אינו מחייב מבחינת חוק). המסמך מהווה חזון שכונתי כולל, משרטט תמונה עתידית ומפרט את היעדים ואת האמצעים התכנוניים להגשמת חזון זה על היבטיו השונים. היבטים אלה הם בראש ובראשונה באחריות מינהל ההנדסה, אך חלקם מצויי בתחומי החינוך ומוסדות הציבור, התנועה והחניה, חיזוק הקהילה בשכונה ועוד. המסמך הוא כלי להכוונת הפיתוח לעתיד הרצוי, ואינו כלי לבלימת פיתוח של מרחבים פרטיים או ציבוריים. 

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד