מידע עירוני

ניהול שינוי בעיר ללא הפסקה

עיריית תל אביב-יפו פועלת בסביבה דינאמית שגוזרת שינויים בתחומים מגוונים המשפיעים על כלל המערכת הארגונית, על תושביה ועל הבאים בשעריה. כפי שהעיר עוברת שינויים, מתפתחת ומתקדמת, כך גם העירייה עוברת שינויים משמעותיים רבים, כדי להעניק שירותים חדשניים ומותאמים לתושבים בקהילות השונות, לבעלי העסקים ולמבקרים בעיר.

מקור השינויים שהעירייה מתמודדת עימם עשוי להיות חיצוני או פנים ארגוני. שינויים חיצוניים יכולים לנבוע ממגמות עולמיות, מכניסת טכנולוגיה חדשה, שינויים בעולם העבודה ורגולציה שדורשת התנהלות עירונית מותאמת. לעיתים מקור השינויים הוא דווקא פנים ארגוני - דורות של עובדים חדשים, חילופי מנהלים, שינוי מבנה ארגוני ותהליכי העבודה. העירייה נדרשת להתאים את עצמה לשינויים החיצוניים והפנימיים.

סיפורי שינוי

הצצה ל'סיפורי שינוי' בעירייה המשפיעים על העשייה העירונית בתל אביב-יפו

תהליכים רוחביים

 

 

מינהל חדש ומיזמים

 

 

משחקים בעיר כקרקע ליצירת קהילתיותhttps://www.tel-aviv.gov.il/About/Lists/ChangeProcesses/DispForm.aspx?ID=9משחקים בעיר כקרקע ליצירת קהילתיות
הקמת מינהל חדש - מינהל קהילהhttps://www.tel-aviv.gov.il/About/Lists/ChangeProcesses/DispForm.aspx?ID=4הקמת מינהל חדש - מינהל קהילה

תרבות ארגונית, טכנולוגיה ושיפור תהליכים

 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד