רשימת הנכסים העירונית

 
 

כחלק ממדיניות העירייה המקדמת שקיפות מידע, מפורסמת מטה רשימת הנכסים הנמצאים בבעלות העירייה, כפי שהיא מופיעה במאגרי המידע העירוניים. ניתן להוריד את הקובץ או לצפות בו ממחשבכם. בכל שאלה ניתן לפנות לאגף הנכסים, בפרטי הקשר המופיעים מטה.

 

 

 

שימו לב, העירייה מפרסמת חומר באתר זה לצרכי מידע בלבד. המידע המובא באתר זה הינו כללי בלבד ואינו כולל ו/או מתכוון לכלול בשום אופן, ייעוץ ו/או המלצה מכל מין וזוג שהוא, לגבי כל נושא שהוא. מובהר בזאת כי העירייה לא תקבל כל אחריות לכל פעולה ו/א מחדל שינקטו על ידי מאן דהוא, בהסתמך על האמור באתר.


כמו כן, המידע באתר מתעדכן מדי פעם ופעם, ואין דרך להבטיח כי המידע המצוי באתר בכל נקודת זמן הינו מדוייק ו/או מעודכן. המידע המצוי באתר נוצר והינו בבעלותו הבלעדית של העירייה ואין להשתמש בו ללא הסכמה בכתב ומראש של העירייה, אין להעתיק, לשכפל, להעביר, לצלם, לפרסם כל צורה אחרת של המידע המופיע באתר ללא הסכמה בכתב ומראש של העירייה. כל שימוש שלא כדין במידע שמכיל האתר הינו באחריות המשתמש בלבד.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד