תכנון ופיתוח

התחדשות שכונות ניר אביב, נווה חן ונווה אליעזר

אנטרייס הדמיה אדריכלית

בדצמבר 2020 אישרה ועדת המשנה לתכנון ובנייה מסמך מדיניות תכנונית לשכונות נווה-חן, ניר-אביב ונווה-אליעזר. המסמך מציע מתווה התחדשות ייחודי שקובע כי לא כל המבנים יהרסו אלא חלקם ישוקמו, ישודרגו וישופצו בדרכים שונות, בשונה ממרבית תהליכי התחדשות בעיר ובארץ.


מתווה זה נובע מראייה של הערכים החברתיים, התכנוניים והכלכליים הרבים הבאים לידי ביטוי שלא באמצעות הריסה. באמצעות מתווה זה ניתן לחדש את מרקם המגורים תוך התמודדות עם הצפיפות המאפיינת את מרחב כפר שלם.

{{ im.imageGalleryClient.title }}

ייחודיות מסמך המדיניות

מסמך המדיניות הזה שונה ממסמכי מדיניות אחרים בעיר בקביעת מתווה משולב להתחדשות המבנים, הכולל הריסה ובניה לצד שדרוג מבנים קיימים. למתווה המשולב יתרונות רבים לעומת חלופות התחדשות אחרות וביניהן: יצירת מגוון רחב של אפשרויות מגורים, מתן מענה לצורכי ציבור, שמירה על צביון השכונה, הכללת מבנים רבים יותר בתהליך ההתחדשות, ציפוף מתון, שמירה על האוכלוסיה הוותיקה, שמירה על עצים ועוד.


ב-2.6.21 התקיים מפגש תושבים מקוון בו הוצגה המדיניות הכללית להתחדשות עירונית וכן מסמך המדיניות המאושר.

{{ fli.linksClient.title }}

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד