שילוט

פטור מאגרות שילוט

ועדת הכספים של עיריית תל אביב-יפו אישרה ביום שני 4.5.2020 את הצעת ראש העירייה למתן פטור מאגרות שילוט לבעלי עסקים בעיר, במטרה להקל עליהם בתקופה קשה זו. למידע נוסף >>

בהתאם להחלטת מועצת העירייה, ניתן לעסקים המחזיקים בהיתר שילוט כדין, וכן לעסקים שהגישו בקשה לקבלת היתר שילוט ובלבד שהם עומדים בהנחיות השילוט, פטור מתשלום אגרת שילוט בשל משבר הקורונה כדלקמן:
שלטים - מ-1.3.2020 עד 31.5.2020
מודעות - מ-1.3.2020 עד 30.4.2020
פטור זה עודכן אוטומטית בחשבונכם. ככל שנותרה יתרת זכות בחשבונכם ולצורך קבלת החזר עליכם למלא את הפרטים הנדרשים באמצעות
פנייה מקוונת. בעלי עסקים שלא ימלאו פנייה זו, יתרת הזכות תופחת מחיוב השלט הקרוב.

עיריית תל אביב-יפו גיבשה הנחיות להצבת שילוט בעיר לצורך המטרות הבאות:

  • שמירה על חזות נאה ואסתטית של העיר.
  • קביעת קריטריונים אחידים להצבת שילוט בתחום העיר.
  • שמירה על האופי הארכיטקטוני של חוצות העיר והמבנים שבה לרבות מבנים לשימור ובנייני מגורים.
  • יצירת שילוב עיצובי בין השילוט המבוקש לשלטים סמוכים, ובין השילוט המבוקש למבנה ולסביבה.
  • הגנה על הציבור בקביעת כללי בטיחות בהקמת השילוט.

הנחיות אלו גובשו, על פי הוראות חוק עזר לתל-אביב-יפו (שילוט), התשנ"ג - 1992.

חוברת ההנחיות להצבת שילוט, שפורסמה ב-27.2.2020, מכילה את ההנחיות העדכניות ביותר, והיא הקובעת. דפי האתר יעודכנו בהמשך. 

דוחות בנושא שילוט

ניתן לאתר ולשלם דוחות שניתנו בנושא שילוט בתחומי העיר תל- אביב- יפו , על פי חוקי העזר העירוניים, באמצעות מערכת לאיתור דוחות.

אם ברצונכם להגיש בקשה לביטול דוח (הודעת תשלום קנס), עליכם לפנות אלינו באופן מקוון או בכתב תוך 30 ימים מיום קבלת הדוח. לחצו כאן למידע נוסף בנושא בקשה לביטול דוחות על פי חוקי עזר.

למידע על לוחות מודעות ברחבי העיר

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

    פרטים נוספים

{{ que.questionsClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: