שילוט

האגף לגביית אגרות ודמי שירותים, מופקדת על יישומו של חוק עזר לתל - אביב- יפו (שילוט), התשנ"ג- 1992 ועל מתן רישיון שילוט לבתי העסק העומדים בקריטריונים.

בדפים אלו תוכלו למצוא את המידע הרלוונטי להנחיות לאופן הצבת שילוט, תעריפי אגרות שילוט ושלבים בהגשת בקשה לרישיון שילוט.


חוברת ההנחיות להצבת שילוט, שפורסמה ב-27.2.2020, מכילה את ההנחיות העדכניות ביותר, והיא הקובעת.

{{ fli.linksClient.title }}

{{ que.questionsClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד