תכנון ופיתוח

תכנית אסטרטגית 2005

עיריית תל-אביב-יפו החליטה ליזום הכנתה של תכנית אסטרטגית לעיר במטרה לשפר את תפקודה של העיר כעת ולמען הדורות הבאים, תוך שימוש בשיטות התכנון האסטרטגי.
התכנון העירוני האסטרטגי הוא תהליך מתמשך ומחזורי של תכנון, יישום , ניטור והערכה של פרוגרמות, פעולות ופרויקטים עירוניים.
התכנית היא רב תחומית ועוסקת בכל הנושאים המרכיבים את החיים בעיר, והיא מבוססת על שיתוף והשתתפות תושבי העיר ובעלי עניין נוספים הפועלים בתחומה.

 

לתכנית האסטרטגית שלושה שלבים עיקריים:

  • שלב א': "פרופיל העיר"  משרטט את דיוקנה של תל-אביב-יפו ובו נדונו הנושאים והאתגרים העומדים לפני העיר  על פי תפיסת מגוון רחב של תושבים ובעלי ענין נוספים בעיר.
  • שלב ב' - "חזון העיר" המבוסס על ממצאי "פרופיל העיר" ומציג את תמונת העתיד הרצויה של העיר . 
  • שלב ג' – "הטמעה ותכניות פעולה" – תכנית אסטרטגית מאופיינת ביכולתה לגזור תוכניות פעולה מגוונות לאורך כל תהליך הכנת התכנית ולאחריו, שיקדמו את העיר לכיוון הרצוי. במקביל מתבצעות פעולות מעקב ובקרה של בחינת ביצועי העיריה ביחס לתוכניותיה ובחינת מצב העיר לאור חזון העיר.

פרופיל העיר

 מסמך "פרופיל העיר" מסכם את השלב הראשון בגיבוש התכנית האסטרטגית. המסמך משרטט את דיוקנה של העיר תל-אביב-יפו  ומתאר את הנושאים והאתגרים שעומדים לפני העיר, כפי שהשתקף בעיני כל מי שהשתתף בהכנתו.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

חזון העיר

החזון העירוני מבטא את דמותה העתידית הרצויה והמוסכמת של העיר ומהווה את ליבה של התכנית האסטרטגית. החזון הינו מסגרת להתווית תכניות פעולה לפיתוחה של העיר בשנים הבאות.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

תכניות פעולה

 
 
אחד העקרונות המנחים את התכנון האסטרטגי הוא תכנון לטווח קצר ולטווח ארוך. במהלך הכנת שלב "פרופיל העיר" נגזרו תכניות פעולה לטווח קצר על בסיס הנושאים שמשתתפי הדיונים הגדירו כדחופים לטיפול.
החל בשנת 2004  קווי המדיניות שנקבעו בחזון העיר משמשים בסיס לפעולות העירייה, באמצעות כלי התכנון והבקרה המרכזי של העירייה – תכנית העבודה השנתית.

מעקב ובקרה

במסגרת שלב ההטמעה והבקרה אחר יישום חזון העיר קודם פרויקט שמטרתו בחינת מצב העיר לאור  חזון העיר. בחינה זו נעשתה על-ידי בניית תבחינים (אינדיקטורים), שהינם למעשה כלי מדידה, המאפשרים לקובעי המדיניות בעיר, כמו גם לציבור הרחב ולאנשי המקצוע, לבחון את מצבה של תל-אביב-יפו ביחס לחזון שעיצבה העיר.
חשוב להדגיש שהתבחינים אינם מיועדים לבחון את פעולות העירייה או את תפקודה, אלא לבחון את מצבה של העיר והאם היא צועדת בפיתוחה בהתאם לחזון העיר.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד